WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організаційний механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні - Реферат

Організаційний механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні - Реферат

двох елементів:
1) визначення етапів організаційної діяльності (статичний елемент);
2) проектування організаційної структури управління інноваційною діяльністю в регіоні (динамічний елемент).
До етапів організаційної діяльності відносимо:
І етап - інформаційне забезпечення інноваційної діяльності;
ІІ етап - створення регіонального правового поля інноваційної діяльності;
ІІІ етап - координація інноваційної діяльності;
ІV етап - експертиза результатів інноваційної діяльності;
V етап - впровадження результатів інноваційної діяльності;
VI етап - системно-узагальнювальна діяльність.
Якщо організаційний механізм працюватиме чітко, як "годинник", тобто буде дотримано послідовність етапів та реалізовано їх основні завдання, то кількість об'єктів інноваційної діяльності в регіоні збільшиться, про що свідчить пуста клітинка на рисунку.
Розкриємо призначення та основні завдання кожного етапу організаційної діяльності, спрямованої на розгортання інноваційних процесів та формування інноваційного освітнього простору в регіоні.
I. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності
Виділення етапу пов'язане з необхідністю накопичення, аналізу, поширення інформації, створення інформаційно-ресурсного банку даних інноваційних процесів у регіоні (стан інноваційної інфраструктури, рівень інноваційної культури та інноваційного потенціалу).
Окрім того, на цьому етапі відбувається і формування інноваційного потенціалу, інноваційної культури вчителів та збір, систематизація інформації про перебіг інноваційних процесів у регіоні. Основними завданнями даного етапу є:
1) накопичення зовнішньої інформації:
- нормативно-правові акти України;
- програми та проекти міжнародного та Всеукраїнського рівнів; дослідно-експериментальна робота областей України;
- наукові дослідження з педагогіки, психології та ін.;
2) накопичення внутрішньої інформації:
- проекти та програми, що реалізуються в регіоні;
- результати діяльності закладів освіти та вчителів регіону (банк педагогічних інновацій)
3) поширення інформації на:
- курси підвищення кваліфікації, науково-методичні заходи;
- публікації, посібники, підручники;
- інформаційно-методичний збірник (розділ "Інноваційна діяльність");
- бібліотеку;
Веб-сторінку.
Уся внутрішня та зовнішня інформація накопичується та аналізується у створеному регіональному інформаційно-ресурсному банку даних.
II. Створення регіонального правового поля інноваційної діяльності
Основне призначення даного етапу полягає у визначенні правил, алгоритмів, технологій, єдиних підходів до організації і проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності у межах регіону.
Виділення такого етапу сприяє формуванню інноваційної інфраструктури, інноваційного потенціалу та інноваційної культури.
Завдання, які передбачено реалізувати на даному етапі:
1) розробка положень, програм, планів, інструкцій, що регламентують інноваційну діяльність в регіоні;
2) науково-методичне консультування щодо розробки концепцій, програм дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти, іншої документації;
3) укладання угод про співпрацю з науковими, науково-методичними, культурно-освітніми закладами й установами, що надають допомогу у проведенні інноваційної діяльності в межах регіону.
III. Координація інноваційної діяльності
Виділення етапу пов'язане з тим, що інноваційний потенціал закладу освіти може бути недостатнім для реалізації інноваційних проектів. У зв'язку з цим виникає необхідність у призначенні консультантів, координаторів, керівників дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності.
Призначення координаторів, консультантів, керівників, здійснення інформаційно-організаційного, науково-методичного, психолого-педагогічного супроводу дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності є основним завданням даного етапу.
На цьому етапі відбувається формування інноваційної інфраструктури та інноваційного потенціалу, підвищення рівня інноваційної культури вчителів, збір поточної інформації про перебіг інноваційної діяльності у закладах освіти.
IV. Експертиза результатів інноваційної діяльності
Особливість ІV етапу полягає у проведенні моніторингових досліджень щодо ефективності та доцільності інноваційної діяльності у регіоні.
На цьому етапі:
1) аналізується інформація про перебіг інноваційних процесів;
2) проводиться експертиза освітніх інновацій та заявок на проведення дослідно-експериментальної роботи районного рівня (вхідна експертиза за визначеними критеріями);
3) здійснюється експертна оцінка результатів діяльності закладів освіти за програмою дослідно-експериментальної роботи (поточна експертиза);
4) проводиться експертиза творчих продуктів діяльності педагогічних працівників області за напрямами дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності (поточна та остаточна експертиза);
5) проводиться експертиза результатів інноваційної діяльності за програмою дослідно-експериментальної роботи (остаточна експертиза);
6) співставляються отримані результати із прогнозованими;
7) вносяться корективи у діяльність закладів освіти.
V. Впровадження результатів інноваційної діяльності
Основне призначення та завдання V етапу полягає у створенні умов для впровадження інноваційних продуктів у практику роботи інших закладів освіти регіону.
Така діяльність пов'язана із:
1) залученням учителів-новаторів до проведення науково-методичних заходів на рівні області;
2) організація широкого інформування вчителів про результати роботи об'єктів інноваційної діяльності;
3) проведенням консультування та стажування зацікавлених працівників;
4) розробкою методичних матеріалів та рекомендацій за результатами інноваційної діяльності;
5) надання консультативної допомоги щодо впровадження продуктів інноваційної діяльності у практику роботи інших закладів освіти.
VI. Системно-узагальнювальна діяльність
Виділення системно-узагальнюючого етапу дозволяє вирішити такі завдання:
1) проведення систематизації та узагальнення результатів інноваційної діяльності;
2) оформлення матеріалів дослідно-експериментальної роботи, видавнича діяльність;
3) поповнення інформаційно-ресурсного банку даних науковими розробками, сучасними технологіями, результатами діагностичних досліджень, новою інформацією.
Для забезпечення єдності та послідовності виконання завдань кожного етапу організаційної діяльності призначаються відповідальні працівники, формуються структурні підрозділи, тобтопроектується організаційна структура управління. Пропонуємо розглянути розроблену нами організаційну систему управління інноваційною діяльністю в регіоні.
Отже, представлений організаційний механізм формування інноваційного простору в регіоні дозволяє забезпечити впровадження сучасних освітніх технологій, продукувати нові ідеї та регулювати інноваційні процеси в області.
Список літератури:
1. Закон України "Про інноваційну діяльність". - 4 липня 2002 р. - http://www.gdo.kiev.ua/files/2002/31/1447.htm.
2. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні". - 16 січня 2003 р. - http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?god=2003&st=271.

 
 

Цікаве

Загрузка...