WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моніторинг у процесі аналізу діяльності суб’єктів освітнього середовища - Реферат

Моніторинг у процесі аналізу діяльності суб’єктів освітнього середовища - Реферат

анкет, тестів, методик, карт спостережень тощо).
3. Організація дослідження (складання плану, визначення терміна проведення і реалізація дослідження у спланованому режимі, визначення відповідальних осіб, використання інструментарію).
4. Збирання даних, тобто результатів заповнення анкет, виконання тестів, проведення спостережень за обраними методиками.
5. Оброблення та аналіз даних (може проводиться за допомогою математичної статистики, кореляційного або факторного аналізу, а також передбачає описове пояснення).
6. На основі інтерпретованих даних вироблення рекомендацій для вдосконалення досліджуваного явища.
7. Корекція - внесення певних змін під час навчального процесу на основі запропонованих рекомендацій. Контроль - фіксування правильного виконання вироблених рекомендацій.
8. За потреби результати моніторингу висвітлюються на семінарах, педагогічних радах або ж ураховуються у подальшому плануванні й програмуванні освітньої діяльності.
Для усунення слабкої ланки (виявленої проблеми) у навчально-виховному процесі, рекомендується організувати етапи вирішення проблеми, а саме:
1.Усвідомлення проблеми (наявність її).
2. Визначення проблеми (у чому її сутність; прогноз бажаного результату татерміна вирішення).
3. Очікувані результати (позитив, негатив, супутні перешкоди).
4. Обмеження можливостей (брак часу, ресурсів, можливостей).
5. Збирання інформації про можливі варіанти вирішення проблем.
6. Вибір найоптимальнішого варіанту вирішення проблеми.
7. Упровадження рішення.
8. Оцінка результату.
9. Нова проблема. (за М. Вороновим) [5, с.8]
Ефективність досягнення очікування результатів залежить від міри мотивації, відкритості й доступності інформації; у свою чергу, рівень мотивації зменшується, якщо результат не відповідає затраченим зусиллям.
Функції організаторів та учасників моніторингу
Проаналізуємо обов'язки та функції організаторів дослідження на локальному рівні: директора навчального закладу, заступника директора, вчителя, практичного психолога тощо.
Безперечно, вибір досліджуваної проблеми здійснюється адміністрацією школи: директором чи його заступниками. Обов'язковим є формулювання мети та гіпотези дослідження, визначення обов'язків членів творчої групи. Формулювання та уточнення мети дає можливість правильно обрати об'єкт дослідження (успішність учнів з певного предмета, системність роботи класного керівника, професійна компетентність учителя тощо).
Важливо усвідомити, що якісний результат, якого прагнуть учасники дослідження, залежить від урахування комплексу умов та системності в організації роботи. Творча група у контексті цілеспрямованого дослідження обирає інструментарій відповідно до поставленої мети. За допомогою дібраного діагностичного матеріалу психолог або вчитель проводить дослідження (анкетування, тестування, спостереження тощо), а також збирає дані для подальшого їх оброблення та інтерпретації. Оформлені в аналітичному описі (звіті-поясненні отриманих кількісно-якісних даних) результати повинні містити графічні ілюстрації, таблиці, малюнки тощо.
На основі аналітичного звіту психолог, (учитель чи заступник) під уважним керівництвом директора навчального закладу складають рекомендації (методичного, психологічного чи комплексного характеру).
Важливим є вирішення питання: ким і в який спосіб буде проводиться корекція та контроль за впровадженням рекомендацій. Моніторинг вважається проведеним після підготовлення звіту про проведену роботу. На основі його обговорення, оприлюднення складається план подальшого розвитку навчального закладу. Можливим є обговорення результатів моніторингу на педагогічній раді або під час районних (міських) заходів: семінарів, круглих столів, нарад тощо.
Моніторинг в освітньому закладі дає можливість на ранніх етапах з'ясувати причини, які сповільнюють навчально-виховний процес, а також дозволяє адміністрації навчального закладу самостійно формулювати і вирішувати освітні проблеми.
Список літератури^
1. Антонова В., Єрмолова Л., Бєлоненко Л., Організація внутрішкільного моніторингу// Завуч. 2006.- №8. - С.10-13.
2. Болгаров М. Готовність учителя до здійснення моніторингу// Завуч. - 2006.- №8.- С.2-6.
3. Вознесенська Н., Шинкаренко І., Корекція знань в умовах моніторинг// Завуч.- 2006.- № 8 С.17-18.
4. 4.Гузеев В.В. Мониторинг успешности учащихся// Директор школы.- 1996.- № 4.- С. 92-94.
5. Ізотова А., Квадріціус С., Кваріціус Л. Моніторинг якості навчання// Завуч. - 2006. - №8.- С. 10-14.
6. Казаринов А., Мирошниченко А. Предмет исследования - мнение учителей о своих руководителях. Мониторинг. Служба педагогического мониторинга при отделе народного образования// Директор школы. - 2000. - № 8. - с.40-45.
7. Моніторинг якості освіти: методи, форми, організаційне забезпечення. - Херсон, 2006.- 50 с.
8. Моніторинг у початковій школі// Школа.-2006.-№4.-С.43-49.
9. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів//Школа.-2006.-№4.-С.49-60.
10. 10.Моніторинг методичної роботи//Школа.-2006.-№4.-С.5-26.
11. 11.Моніторинг у навчальному закладі//Школа.-2006.-№4.-С.31-33.
12. Моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних працівників// Школа.-2006.-№4.-С.26-31.
13. Моніторинг та експертиза статусної структури класного колективу// Школа.-2006.-№4.- С.78-81.
14. Пархомець І. Моніторинг навчання // Завуч.- 2006. - № 26. - С.6-9.
15. Чернишова Р. Впровадження проблемного моніторингу в навчально - виховний процес// Завуч.- 2006.- № 8.- С.7-9.
16. Шаулко В., Єрмоленко О. Моніторингова діяльність методоб'єднання // Завуч. - 2006.- № 13.- С.15-19.

 
 

Цікаве

Загрузка...