WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моніторинг у процесі аналізу діяльності суб’єктів освітнього середовища - Реферат

Моніторинг у процесі аналізу діяльності суб’єктів освітнього середовища - Реферат


Реферат на тему:
Моніторинг у процесі аналізу діяльності суб'єктів освітнього середовища
Загальні положення
У сучасній системі середньої загальної освіти все більше стають поширеними моніторингові дослідження, однак інтерпретація самого терміна "моніторинг" є неоднозначною. Розуміння, запровадження та організація моніторингових досліджень на рівні конкретного освітнього середовища є новацією в освіті України, тому потребує ґрунтовного, всебічного вивчення. Важливо з'ясувати, якими є основні вимоги до проведення моніторингу в освітньому закладі, а також функції суб'єкта дослідження - директора, заступника директора, вчителя, психолога тощо. Рекомендуємо у цьому контексті звернутися до матеріалів, висвітлених у часописі "Завуч" (2006, №№ 7-8, 13) [1;2;16 та інші].
Загалом термін "моніторинг" походить від monitor (лат. - попереджуючий) та monitoring (від англ. - контроль). В останні десятиліття ХХ століття він є предметом наукового обґрунтування в педагогічній галузі ( праці Б. Бодрякова, Н. Вербицькова, Г. Єльнікова, Є. Заїка тощо).
Узагальнюючи наукові інтерпретації поняття "освітній моніторинг" можемо зазначити, що його осмислено як форму організації, збору, оброблення та розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження її стану і прогнозування розвитку. Інакше кажучи - це комплекс процедур спостереження, поточного оцінювання важливих перетворень в освітній системі, а також спрямування цих перетворень на досягнення визначених параметрів розвитку досліджуваного об'єкта.
Різновиди моніторингу
Залежно від обсягу та масштабності проведення моніторинг може проводитися на різних рівнях, а саме:
- національному (державний), що передбачає відстеження розвитку освіти в Україні на основі єдиних державних стандартів;
- регіональному - проведення дослідження освітнього об'єкта на рівні області, міста/району;
- локальному, який пов'язаний з організацією і проведенням дослідження у межах закладу освіти.
На локальному рівні розрізняють такі види моніторингу:
- адміністративний ( внутрішкільний контроль);
- педагогічний (дослідження професійної компетентності педагога, рівня здатності управляти учнівським колективом тощо);
- психологічний (аналіз психологічного клімату класу, індивідуально-психологічних особливостей вихованців колективу, рівня адаптації учнів до навчання у школі, професійної орієнтації учнів школи ІІІ ступеня тощо);
- учнівський (аналіз навчальної діяльності учнів з певного предмета, рівня вихованості дітей різних вікових категорій, емоційного ставлення учнів до процесу навчання, рейтингу навчальної успішності молодшого школяра, виявлення соціометричного статусу школяра в колективі тощо).
Сучасна освітня практика засвідчує, що найбільш ефективним на локальному рівні є комплексний моніторинг, що проводиться як єдине дослідження за основними напрямами діяльності закладу. Саме він спрямований на системне виявлення негативних явищ і вирішення проблем якості освітньої діяльності.
У науковій літературі виокремлено різновиди моніторингу за такими ознаками:
- за масштабом мети (стратегічний, тактичний, оперативний);
- за етапами (вхідний, вихідний, підсумковий);
- за часовою залежністю (ретроспективний, поточний, попереджувальний);
- за частотою процедур (періодичний, систематичний);
- за організаційними формами (індивідуальний, фронтальний, груповий );
- за характером відношень (зовнішній, самоаналіз, взаємоконтроль) [6, с.7].
Функції моніторингу
Для проведення моніторингу важливо врахувати основні його функції:
- аналітичну - психолого-педагогічний аналіз освітнього процесу на всіх рівнях його структурної організації, виявлення причинно-наслідкових зв'язків між умовами і результатами;
- діагностичну - комплексне психолого-педагогічне вивчення якості освіти навчання, виховання, розвитку учня в навчальному закладі, а також рівня професійної компетентності вчителя;
- оцінювальну - кількісно-якісну оцінку діяльності адміністрації школи, вчителя, учня тощо;
- коригувальну - дидактична корекція навчально-виховного процесу, психолого-педагогічна корекція особистої на шляху її саморозвитку;
- орієнтувальну - спрямування на вирішення мети і завдань діяльності навчального закладу, зазначених у плануванні, а також на виявлення та усунення негативних рис, факторів, явищ тощо;
- інформаційну - забезпечення інформацією про позитивні результати освітнього моніторингу.
Основні етапи проведення моніторингу
Для створення шкільного моніторингу важливо вирішити такі проблеми:
1. Які показники чи напрями діяльності є важливими для управління розвитком конкретного освітнього середовища?
2. Якою має бути періодичність збору інформації, за якими етапами? (Схема 1)
3. Як планується використовувати отриману інформацію?
4. Яким має бути інструментарій, засоби оброблення та інтерпретація результатів?
Основними завданнями моніторингу в освітньому закладі є:
- виявлення та оцінювання якісних показників педагогічних дій;
- забезпечення зворотної інформації про відповідність фактичних результатів діяльності її кінцевим результатам;
- виявлення причин і чинників невідповідності плану фактичним результатам.
У відповідності до представленої схеми опишемо алгоритм проведення дослідження:
1. Формування мети і цілей моніторингу (навіщо потрібно його проведення, що дослідження може виявити для покращення освітньої діяльності). Даний етап передбачає визначення критеріїв, показників, індикаторів якості вимірювання.
2. Добір інструментарію для проведення моніторингу (цілеспрямований вибір

 
 

Цікаве

Загрузка...