WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання в Київському обласному інституті п - Реферат

Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання в Київському обласному інституті п - Реферат

вивчення матеріалу.
Соціально-гуманітарний блок є спільним для всіх категорій педагогічних працівників, його мета - ознайомлення слухачів із сучасними розробленнями у сфері філософії освіти, соціології, а також з питань безпеки життєдіяльності, культури ділового мовлення і т. ін.
Зміст професійних блоків навчальної інформації орієнтований на професію (питання педагогіки, психології, нормативно-правового забезпечення, розробки авторських програм, проведення самоаналізу заняття, теорії і методики викладання предмета і т.ін.). Перелік професій у ньому визначено на основі "Державного класифікатора" (викладачі середніх навчальних закладів, вчителі початкової школи, вихователі дошкільного закладу тощо).
Структуру і зміст спеціальних блоків визначено безпосередньо за конкретними спеціальностями (вчитель математики, інформатики, хімії і т. д.).
Контрольно-узагальнювальний блок забезпечує виконання навчальної, контролюючої, комунікативної, організаційної та рефлексивної функцій і вміщує матеріали для вхідного, поточного, вихідного контролю знань, умінь, навичок; завдання для самоконтролю; перелік запитань для підготовки до співбесіди; орієнтовний перелік тем для творчих проектів.
Однією з головних умов успішного впровадження дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти є його якісне кадрове забезпечення. Організація навчання за дистанційною формою потребує формування кадрового складу з новими знаннями, вміннями та навичками.
Кадрове забезпечення дистанційного навчання включає кадрове забезпечення процесу створення дистанційних курсів та кадрове забезпечення навчального процесу за дистанційною формою. Процес створення дистанційних курсів потребує наявності кваліфікованих розробників змісту, методистів з дистанційного навчання та веб-дизайнерів. Процес проведення дистанційного навчання потребує наявності тьюторів, організаторів і технічних адміністраторів.
Для якісної реалізації дистанційної форми навчання в інституті проводиться систематичне підвищення кваліфікації професорсько-викладацького та обслуговуючого персоналу з інформаційних і комунікаційних технологій, методики та технологій дистанційного навчання.
Навчання педагогічних кадрів області за дистанційною формою не буде ефективним, якщо в районних (міських) методичних кабінетах не будуть організовані центри (консультаційні пункти, кабінети) дистанційного навчання. Мета їх створення є наступне:
- проведення роз'яснювальної роботи серед педагогічних працівників району (міста) з питань дистанційного навчання;
- надання консультацій педагогічним працівникам, що навчаються дистанційно;
- координування діяльності місцевих закладів освіти щодо використання технологій дистанційного навчання у навчально-виховному процесі.
Підтримка та управління навчальним процесом здійснюється за допомогою системи дистанційного навчання "Прометей", що значно
підвищує ефективність та зручність навчання. Для організації та управління дистанційним навчанням використовуються різні системи програмного забезпечення, зокрема в інституті - це програма "Прометей", що розміщується на сервері інституту та адмініструється працівниками центру дистанційного навчання.
Зазначена система розроблена для організації повноцінного процесу дистанційного навчання, її використання дозволяє вирішувати повний спектр завдань з організації та автоматизації навчального процесу.
Перевагами даної системи є такі: простота в освоєнні; висока продуктивність та масштабність; можливість використовувати методики онлайнового навчання; невисокі технічні вимоги до ресурсів сервера системи дистанційного навчання, комп'ютерів слухачів і викладачів, пропускної можливості мережі; відсутність необхідності встановлювати спеціальні програми на комп'ютерах користувачів; можливість підключення до системи електронних курсів, розроблених за допомогою різних прикладних програм і в будь-яких форматах.
Користувачами даної системи є персонал (адміністратор, організатор, тьютор) та слухачі, що мають своє коло функціональних обов`язків. У зв'язку з використанням у навчальному процесі системи дистанційного навчання "Прометей" в інституті створено модель управління дистанційним навчанням.
Для успішного користування системою "Прометей" слухач-користувач повинен мати навички володіння комп'ютером на рівні користувача та розуміти принцип роботи веб-браузера.
Система дистанційного навчання "Прометей" надає можливість проводити дистанційне навчання за допомогою Інтернету; урізноманітнювати засоби спілкування слухачів і викладачів (електронна пошта, чат, форум, обмін файлами тощо); активізувати роль викладача і здійснювати повний контроль за процесом навчання; застосовувати багаторівневу систему тестування; поповнювати базу даних, накопичувати різнобічну статистику, яку можна використати для підготовки різних форм звітності.
Використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, дидактичних та організаційних методів та підходів дозволяють перейти від пасивного засвоєння навчального матеріалу до використання активних методів роботи, активізувати взаємодію слухач-викладач, слухач-слухач; посилити мотивацію учасників навчального процесу.
В основу запропонованої моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою покладено такі концептуальні педагогічні положення:
1. В центрі дистанційного навчання лежить самостійна пізнавальна діяльність слухача.
2. Навчання, самостійне здобуття та застосування знань є нагальною потребою сучасної людини.
3. Сучасність вимагає гнучкої системи підвищення кваліфікації, що дозволяє набувати знання там і тоді, де і коли це зручно слухачеві. Також важливо, щоб слухач не тільки опанував визначеним обсягом знань, але і навчився самостійно їх здобувати, працювати з інформацією, оволодів способами пізнавальної діяльності, які в подальшому міг би використовувати в умовах неперервної самоосвіти.
4. Самостійне здобуття знань не повинно мати пасивний характер, навпаки, слухач з самого початку повинен бути залучений до активної пізнавальної діяльності. В ході такого навчання слухачі повинні вміти (навчитись) здобувати та застосовувати знання, шукати та знаходити потрібну для них інформацію, вміти працювати з нею. Гіпертекстові мультимедійні можливості дистанційних курсів дозволяють слухачам шукати потрібну інформацію та здійснювативідповідний контроль.
5. Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання, що індивідуалізувалось за своєю суттю, не виключає можливості комунікації з усіма учасниками навчального процесу.
6. Система контролю за рівнем засвоєння знань та вмінням застосовувати отримані знання на практиці, в різних проблемних ситуаціях будується на основі зворотнього зв'язку та віддаленого контролю.
У межах дистанційного навчання реалізуються всі наявні традиційні дидактичні принципи навчання та враховуються нові, пов'язані з використанням сучасних інформаційних технологій.
Список літератури:
1. Биков В.Ю., Кухаренко В.М. Дистанційний навчальний процес. - К.: Міленіум, 2005. - 292 с.
2. Кузьмин Н. Повышение квалификации на основе дистанционного обучения // Высшее образование в России. - 2004. - №5. - С.166-168.
3. Олійник В.В., Биков В.Ю. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання. - К.: Логос, 2006. - 408с.
4. 4. Положення про дистанційне навчання у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Київської області. - Біла Церква: КОІПОПК, 2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...