WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель кваліметричного дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учнів у табличному редакторі Excel - Реферат

Модель кваліметричного дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учнів у табличному редакторі Excel - Реферат

сім'ї (високий, достатній, сім'я є малозабезпеченою).
4. Житлові умови (задовільні, незадовільні).
5. Діти у сім'ї (кількість дітей у сім'ї).
6. Додаткові дані (дитина є інвалідом, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, має схильність до девіантної поведінки).
Загальний вигляд друга частина бланка-опитувальника має такий:
Бланк-опитувальник
Учня . . . . . кл. . . . . . . . . . . . . (прізвище, ім'я)
1. Склад сім'ї: Матеріальний статок:
1.1. Повна Високий
1.2. Батьки за кордоном Достатній
1.3. Мати за кордоном Малозабезпечена
1.4. Тато за кордоном
Житлові умови:
1.5.
Неповна Задовільні
1.6. Дитина під опікою Незадовільні
1.7. Напівсирота
Діти у сім'ї:
1.8. Сирота К-ть дітей у сім'ї
2. Соціальний статус сім'ї: Додаткові дані:
2.1. Благополучна Дитина-інвалід
2.2. Неблагополучна ЧАЕС
2.3. Асоціальна Девіантність
Загальний вигляд бланка подано у додатку 1.
Наступним етапом стало створення відповідної комп'ютерної моделі в табличному редакторі Excel.
Перший аркуш "Список" (див. додаток 2) складається з таблиці з такими стовпцями:
1. "№" - вказано нумерацію.
2. "Учень" - вказано прізвище та ініціали учня.
3. "Соціальний статус сім'ї" - відповідний варіант статусу обирається зі списку (список варіантів відповідей подано вище).
4. "Житлові умови" - відповідний варіант рівня житлових умов сім'ї обирається зі списку.
5. "Матеріальний статок" - відповідний рівень матеріального статку сім'ї обирається зі списку.
6. "Діти в сім'ї" - кількість дітей у сім'ї обирається зі списку.
7. "Додаткові дані" - вказано, чи є дитина інвалідом, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, схильна до девіантної поведінки (відповідний варіант обирається зі списку).
Таким чином, для введення даних у стовпець "Учень" використовується клавіатура, а для введення даних у решту стовпців використовується маніпулятор типу "миша", що значно прискорює роботу експерта. Крім того, використання автофільтру дає можливість оперативно переглянути необхідну інформацію про будь-яку групу учнів. Так, наприклад, якщо необхідно отримати список учнів, які виховуються у багатодітних сім'ях, достатньо клацнути лівою кнопкою маніпулятора на відповідний значок у комірці "Діти в сім'ї", після чого на екрані з'явиться список усіх можливих варіантів ("1", "2" або "Багатодітна") , поданих у списку. Далі необхідно лише клацнути лівою кнопкою миші на рядок "Багатодітні", і у таблиці залишаться лише прізвища і дані тих учнів, які виховуються у багатодітних сім'ях.
Аркуші "Дані 1" та "Дані 2" за своєю структурою відрізняються лише комірками С4, де вказано терміни проведення опитування, тому подаємо опис лише аркушу "Дані 1" (додаток 3). На аркуші розміщено таблицю, у комірки жовтого кольору якої введено параметри та табличний текстовий матеріал, у комірки салатового кольору - формули, що обслуговують модель. У комірках блакитного кольору з бланків вводяться дані опитування
Відповідно, аркуш "Дані 2" створюється аналогічно до наведеного вище.
Аркуш "Персон" (додаток 4) складається з трьох частин. Перша є собою соціальним паспортом сім'ї, рівень впливу на навчання учня якої досліджується.
Наступну частину аркуша складає таблиця, у якій аналізуються отримані під час опитування дані щодо одного, обраного зі списку класу учня.
Третю частину складає діаграма, на якій маркером для ілюстрування першого фактора є жовтий квадрат з червоним контуром, для другого - салатовий круг з зеленим контуром, а для третього - блакитний трикутник з синім контуром. Отримана діаграма змін рівня впливу сім'ї на навчання учня дає можливість не тільки побачити наочно у графічному відображенні підсумки діяльності, а й порівняти їх за два терміни експертизи.
Аркуш "Клас" (додаток 5) складається з двох частин - соціального паспорта класу та зведених результатів кваліметричного дослідження рівня впливу сім'ї на розвиток учнів класу. Соціальний паспорт має вигляд кількох таблиць:
В усіх салатових комірках таблиць містяться формули-посилання, які повертають підрахунки, зроблені у прихованих комірках аркушу "Дані 1".
Наступна таблиця аркуша має такий вигляд, як і підсумкова таблиця аркуша "Персон", тільки формули, розміщені в ній, посилаються не на дані окремої сім'ї, а на приховані комірки, в яких підраховано загальні дані, притаманні даному класу.
Аркуш "Діагр" містить три окремих діаграми, які пофакторно відображають зміни у впливі сім'ї на навчання учня. Принцип побудови діаграм аналогічний принципу побудови діаграми на аркуші "Персон".
Досвід користування описаною моделлю показує, що за умови педагогічно тактовного та толерантного її використання рівень впливу родин на навчання учнів значно зростає як у цілому, так і практично за всіма критеріями зокрема. Вже після попередніх співбесід з батьками за підсумками першого використання моделі увага з боку батьків до навчання власних дітей суттєво збільшується і стає більш стабільною, що добре фіксує повторна експертиза та наступні дослідження.
Список літератури:
1. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 1989. - 519 с.
2. Белопольский Н.Г. Энвироника - наука о развитии и совершенствовании общества и мира. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1997. - 331 с.
3. Беляев-Башкиров Б.В. Статистический метод в психологии и педологии. - М.: Учпедгиз, 1927. - 75 с.
4. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука: Кн. 1 и 2. - М.: Экономика, 1989. - 655 с.
5. Бондар В.І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлінський аспект: Навч. посібник. - К.: УДПУ, 1996. - 67 с.
6. Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике. - К.: Вища школа, 1974. - 208 с.
7. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. - М.: Прогресс, 1976. - 495 c.
8. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1996. - 140 с.
9. Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: Монографія. - К.:ДАККО, 1999. - 303 с.
10. Каленюк І.С. Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку. - К.: ТОВ "Кадри", 2001. - 326 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...