WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель кваліметричного дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учнів у табличному редакторі Excel - Реферат

Модель кваліметричного дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учнів у табличному редакторі Excel - Реферат


Реферат на тему:
Модель кваліметричного дослідження рівня впливу сім'ї на навчання учнів у табличному редакторі Excel
Проблема взаємин між учасниками освітнього процесу набуває значної ваги у період соціального реформування освітньої системи в Україні. Завданнями педагогічної науки в цьому напрямі є розроблення методологічних, теоретичних і технологічних питань управління якістю освіти . Одними з них є дієвий моніторинг та кваліметричний підхід до оцінювання впливу родини на навчання учнів.
Розробці зазначених питань приділяють увагу А.Богданов (тектологія як загальна організаційна наука) [3], І.Бондар (теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу [4], Дж.Гласс, Дж.Стенлі (статистичні методи педагогіки та психології) [7], Г.Дмитренко (цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу як складова стратегічного менеджменту) [8], Г.Єльникова (моніторинг діяльності учнів і вчителів у межах адаптивного управління та управління впровадженням інтерактивних методів навчання) [9].
Завдання педагогічної практики полягають у впровадженні наукових досліджень означеного питання, їх адаптації до умов діяльності кожного загальноосвітнього навчального закладу. Важливим залишається також питання розповсюдження практичного досвіду впровадження результатів наукових досліджень.
Метою статті є опис розроблення і застосування моделі кваліметричного дослідження рівня впливу сім'ї на навчання учнів за допомогою табличного редактора Excel.
Учасниками освітнього процесу є батьки (або особи, що їх замінюють), тому розроблення моделі кваліметричного дослідження рівня впливу сім'ї на навчання учня є однією з необхідних умов експертизи розвитку загальноосвітнього навчального закладу в цілому. Сучасна соціальна ситуація в українському суспільстві навряд чи сприяла б заповненню бланка-опитувальника всіма батьками, тим більше, що далеко не всі сім'ї є повними, є сім'ї, де вихованням дітей займаються опікуни, є учні, чиї батьки (один чи навіть обоє) знаходяться з тих чи інших причин за кордоном. Саме тому основними завданнями у розробленні моделі стали:
- дотримання етичних норм;
- розроблення моделі моніторингового типу, що давало б можливість відстежувати рівень впливу сім'ї на навчання учня на різних етапах освітнього процесу;
- наявність можливості відстеження як рівня впливу окремих членів родини, так і загальних тенденцій розвитку класного колективу в аспекті проблеми, що досліджується;
- можливість отримання більш наочного діаграмового матеріалу з досліджуваних питань;
- можливість отримання соціального паспорту класу в межах моделі;
- простота моделі, її оперативність та високий рівень валідності.
Для кваліметричної моделі дослідження рівня впливу сім'ї на навчання учня фактор "місце дитини в сім'ї" розкривають такі критерії: участь дитини у справах сім'ї та рівень відвертості у стосунках з батьками.
Фактор "співвідношення уваги і контролю" вміщує такі показники: зацікавленість сім'ї в успіхах дитини та рівень вимогливості до навчальних досягнень дитини.
Третій фактор - "батьки і сприяння навчанню дитини" - описується відповідними показниками: створення умов для навчання дитини та сприяння навчанню дитини.
Після визначення ваги параметрів кваліметричний стандарт впливу сім'ї на навчання учня набув наступного вигляду:
№ Фактор. Критерій Вагомість параметру
1. Місце дитини в сім'ї 0,21
1.1 Участь дитини у справах сім'ї 0,45
1.2 Рівень відвертості у стосунках з батьками 0,55
2. Співвідношення уваги і контролю 0,36
2.1 Зацікавленість сім'ї в успіхах дитини 0,45
2.2 Рівень вимогливості до навчальних досягнень дитини 0,55
3. Батьки і сприяння навчанню дитини 0,43
3.1 Створення умов для навчання дитини 0,28
3.2 Сприяння навчанню дитини 0,72
Для оцінки рівня впливу сім'ї на навчання учня ми визначили таку шкалу оцінок:
- 0,88 - 1,00 - рівень впливу високий;
- 0,73 - 0,87 - рівень впливу оптимальний;
- 0,60 - 0,72 - рівень впливу достатній;
- 0,50 - 0,59 - рівень впливу низький;
- 0,00 - 0,49 - рівень впливу критичний.
З метою дотримання етичних норм у роботі з дітьми було прийнято рішення про створення бланка-опитувальника, який би заповнювався і учнями як основними об'єктами дослідження, і класним керівником як педагогом, який безпосередньо контактує і з учнями, і з їхніми батьками чи особами, що їх замінюють. Окрім цього, учням було повідомлено максимальний негатив критерію та його максимальний позитив, тобто верхня і нижня межі критерію. На вказані питання повинні відповідали учні, оскільки, на наш погляд, сприяння навчанню повинні відчути на собі насамперед саме вони.
Перша частина аркушу "Бланк" має такий вигляд:
Бланк-опитувальник
Учня . . . . . кл.. . . . . . . . . . . . (прізвище, ім'я)
№ Максимальний негатив
В а ш а о ц і н к а Максимальний позитив
0 1 2 3 4
1
Чи берете Ви участь у обговоренні сімейних проблем?
Ніколи Завжди
2
Наскільки відверті Ви зі своїми батьками?
У конфлікті Повністю
3
Як часто батьки цікавляться Вашими успіхами?
Ніколи Щодня
4
Який рівень вимогливості до Вас у сім'ї ?
Потурання Вимогливість
5
Які у Вас вдома умови для навчання?
Відсутні Прекрасні
6
Наскільки сприяють батьки Вашому навчанню?
Відволікання від навчання Сприяння розвитку
Друга частина бланка-опитувальника після його роздрукування повинна бути відділена від першої за пунктирною лінією і запропонована класному керівникові для заповнення спільно з практичним психологом та соціальним педагогом. Ця частина бланка містить такі дані про соціальні показники сім'ї, які, насамперед, дійсно тією чи іншою мірою впливають на навчання дитини, і, по-друге, - дають можливість оперативно отримати соціальний паспорт класу, щоб співставити його дані з думкою учня щодо сприяння батьків його (учня) навчанню. Такими показниками, на нашу думку, є наступні:
1. Склад сім'ї (повна, неповна, обоє батьків за кордоном, мати за кордоном, тато за кордоном, неповна сім'я, дитина знаходиться під опікою, дитина є напівсиротою чи сиротою).
2. Соціальний статус сім'ї (сім'я благополучна, неблагополучна, асоціальна).
3. Рівень матеріального статку

 
 

Цікаве

Загрузка...