WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Крилаті вирази та їх літературні першоджерела. Спецкурс із зарубіжної літератури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті допрофільн - Реферат

Крилаті вирази та їх літературні першоджерела. Спецкурс із зарубіжної літератури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті допрофільн - Реферат

Лежи-Бабою, чехи - Єжибабою, Єзинкою, поляки - Єндзою, Єндзиною. Усі назви героїні походять від кореня "jeg?", що означає "злий, мерзенний". Учням у процесі дослідження стає зрозуміло, що в сучасній українській мові це казкове ім'я здобуло широкого узагальнення, цим іменем називають в одному випадку - сварливу, злу жінку, в іншому - оцінюють її зовнішність. Учні в процесі роботи вирішують, аргументуючи власну думку, наступні проблеми: 1) яке із значень найяскравіше виявлялось у російських казках (чи всі зазначені); 2) яке із значень увійшло в сучасну українську мову як стала одиниця.
Кінцевою метою роботи учнів із навчальним матеріалом є усвідомлення причин фіксування і мети використання сталих виразів в українській літературній мові.
Зміст програми
В с т у п (1 год.)
Лексикологія й фразеологія як розділи мовознавства. Сутність понять "лексична одиниця", "фразеологічна одиниця", "сталий вираз". Походження фразеологізмів.
Прислів'я, приказки, літературні цитації, що стали крилатими одиницями.
І розділ. А н т и ч н а м у д р і с т ь у к р и л а т и х в и р а з а х (4 год.)
Античність: історичні й культурні факти, розвиток античної літератури. Міфологія - джерело літературної творчості. Гомерові епоси. Поема "Енеїда" Вергілія як джерело створення крилатих виразів. Образи, теми, літературні та побутові цитації з античної літератури (Н.Готорн, Данте, І.Франко, І.Котляревський, А.Малишко, Б.Олійник та інші).
Сталі вирази на опрацювання (за вибором учителя й учнів): Танталові муки; Сізіфова праця; Авгієві стайні; Ахіллесова п'ята; поклонятися Бахусу; боятися данайців, що приносять дари; Гадесові поля; дійти до Геркулесових стовпів; пута Гіменея; титанічна праця; Прометей; Зевс; Дамоклів меч; дволикий Янус; Дедал та Ікар; скринька Пандори; Зевс-громовержець; золоте руно; менторський тон; олімпійський спокій; Одіссея; гомеричний сміх.
ІІ розділ. Б і б л і й н і с ю ж е т и й о б р а з и в к р и л а т и х в и р а з а х (5 год.)
Біблія як пам'ятка словесного мистецтва. Загальна характеристика священного письма, його структура. Біблійні вислови, образи, сюжети в сучасному культурному й літературному контексті.
Сталі вирази на опрацювання (за вибором учителя й учнів): Адамове ребро; Адамові діти; Альфа й омега; апостол правди і науки; Вавілонська вежа (стовпотворіння); воскресіння Лазаря; іти на Голгофу; Золоте теля; праведний Іов; Ірод; Іудин поцілунок; Каїн і Авель; кожний камінь кричить; співати Лазаря; внести свою Лепту; манна небесна; наріжний камінь; Ноїв ковчег; обітована земля; пісня пісень; плоть і кров; притча во язицех; Содом і Гоморра; суєта суєт; терновий вінок; кромішна тьма; умивати руки; у поті чола; фіговий листок; Хам; Хома невіруючий; тримати каміння за пазухою; Камо грядеши?
ІІІ розділ. Світова художня література як джерело поповнення крилатих слів української літературної мови (5 год.)
Поняття про світовий історико-літературний процес. Літературно-мистецькі напрями, жанри та їх різновиди, твори видатних представників красного письменства.
1. Байки Езопа, Лафонтена, Крилова.
Сталі вирази на опрацювання (за вибором учителя й учнів): А слона й не примітив; Дем'янова юшка; ні пава, ні ворона; зозуля хвалить півня; медвежа послуга; Слон і Моська; левова частка; Вовк і Ягня; езопівська мова; цей виноград зелений.
2. Народні та літературні казки.
Сталі вирази на опрацювання (за вибором учителя й учнів): Голий король; Попелюшка; Премудрий піскар; Червона Шапочка і Сірий Вовк; Баба Яга і Кощій.
3. З літератури доби середньовіччя та Відродження.
Сталі вирази на опрацювання (за вибором учителя й учнів): Трістан та Ізольда, Данте і Беатрічче; Дантове пекло; Лаура і Петрарка; битися з вітряками; Дульсінея; Гамлетові сумніви; Лореляй (Лорелей).
П і д с у м о к (2 год.)
Узагальнення та систематизація вивченого.
Презентація учнями творчих проектів.
Орієнтовні вимоги щодо рівня якості навчальних досягнень учнів
Якість навчальних досягнень учнів має оцінювати комплекс основних компетентностей, сформованих у процесі колективної творчої роботи за рівнями (високий, достатній, середній, низький). Визначення критеріїв якості відбувається з урахуванням основних вимог щодо знань і вмінь учнів 8 класів, визначених програмами із зарубіжної літератури. Тому результати навчально-творчої діяльності учнів передбачено аналізувати за сформульованими рівнями якості (що дасть можливість здійснювати педагогічне спостереження і застосування технології моніторингового контролю) та оцінювати за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.
Високий рівень:
- здатність до самостійного пошуку, аналізу й інтерпретації історико-культурного та літературного матеріалу відповідно до теми та навчальної ситуації;
- вміння залучати фоновий матеріал, життєві та навчальні асоціації до власного висловлювання;
- здатність до узагальнення та абстрагування;
- вміння лаконічно і виразно висловлювати власну думку, її аргументувати;
- розвинені вміння ведення бесіди у полемічній формі;
- здатності зіставляти, порівнювати літературні твори, оцінювати естетичну цінність художньої літератури.
Достатній рівень:
- здатність добирати і критично осмислювати літературний матеріал відповідно до навчальної теми;
- вміння точно і повно відтворювати, описувати й порівнювати історико-культурні та літературні факти;
- здатність до узагальнення навчального матеріалу;
- вміння грамотно і лаконічно висловлювати думки, брати участь в обговоренні навчальної проблеми;
- здатність оцінювати літературний твір як зразок словесного мистецтва.
Середній рівень:
- фрагментарне й загальне розуміння літературного матеріалу відповідно до теми;
- вміння використати окремий історико-культурний і літературний матеріал у процесі навчальної бесіди;
- здатність брати епізодичну участь в обговоренні навчальної проблеми, часткове відтворення фактичногоматеріалу;
- загальне розуміння естетичного значення світової літератури у розвитку сучасної літературної мови.
Низький рівень:
- слабке розуміння літературного матеріалу відповідно до теми;
- незнання інформації, слабка здатність до фрагментарного відтворення фактичного матеріалу;
- пасивність в обговоренні навчальної проблеми;
- відсутність інтересу до предмета обговорення.
Необхідно зазначити, що програма елективного курсу пройшла час апробування і використовується вчителями Київської області з 2002 року. За результатами її використання зазначимо, що дана програма виявляє значні розвивальні можливості школярів, активізує їхню комунікативність, читацькі інтереси, дозволяє ефективно організовувати практично-творчу діяльність на уроках літератури та в позакласній роботі. Матеріал програми спецкурсу може стати основою для подальшого створення елективних курсів з розвитку зв'язного мовлення школярів старших класів.
Список літератури:
1. Бігун Г. Вибрані прислів'я та приказки п'ятьма мовами. - К.: Тандем, 2000. - 136 с.
2. Дишлюк Ю.М. Формування ораторських умінь в учнів 5-8 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2002. - 199, [39] арк.: табл.
3. Концепція профільного навчання. - ІЗ МОН України. - 2003. - №24. - С.4-5.
4. Клименко В.В. Механізм творчості: чим його розвивати // Шкільний світ. - 2001. - №№ 25-28. - С. 3-94.
5. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. - К.: Вища школа, 1975. - 335 с.
6. Корж Н.Г., Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості. - К., 1988. - 289 с.
7. Мокиенко В.М. В глубь поговорки. - К.: Рад. школа, 1989. - 221 с.
8. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. - К.: Наукова думка, 1973. - 315с.
9. Цимбалюк Ю.В.Латинські прислів'я та приказки. - К., 1990. - 116 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...