WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Каскадна програма розвитку навчального закладу - Реферат

Каскадна програма розвитку навчального закладу - Реферат


Реферат на тему:
Каскадна програма розвитку навчального закладу
Проблема розробки ефективних програм розвитку навчальних закладів та систем освіти є однією з найбільш актуальних проблем теорії і практики управління в освіті. В умовах інтенсивних змін у зовнішньому середовищі і внутрішньому просторі освітніх систем закономірним виглядає бажання управлінців мати інструмент управління розвитком на противагу адаптивним технологіям, коли нововведення в освітніх системах є наслідком їх пристосування до зовнішніх змін. Пасивна "гармонія" із зовнішнім світом не може бути бажаним станом, адже освітні системи повинні здійснювати і випереджальну інтервенцію нових цінностей, які здатні задавати напрям перетворень та виступати ресурсами для процесів оновлення у зовнішньому середовищі.
В арсеналі освітнього менеджменту є дві управлінські технології, які дозволяють забезпечувати цілеспрямований розвиток навчальних закладів та освітніх систем: програмно-цільове управління [2] та проектно-цільове управління [3]. Теоретичні засади цих технологій детально описані в педагогічній літературі. Але цілком виправданими є бажання практиків щодо представлення зразків конкретних програм розвитку навчальних закладів та освітніх систем для більш ґрунтовного і повного ознайомлення із запропонованими підходами.
Як відомо, програми розвитку у форматі програмно-цільового управління можуть мати від кількох десятків до сотень сторінок, але познайомитись із ними широкій педагогічній громадськості практично неможливо через тверду позицію в цьому питанні авторів методики. Так, на запитання початкуючого директора, яка сумлінно прослухала лекції і вивчила за книжками методику розробки програми розвитку школи "Чому б не опублікувати зразки програм становлення (створення, розвитку) різних типів інноваційних шкіл?", автори відповідають: "Ми не через недогляд чи забудькуватість не публікуємо готові програми розвитку. Це наша принципова позиція" [6, с.10]. І далі: "Тільки ледачий може, маючи в руках так детально розроблену методику, не підготувати програму розвитку. От чому ми вважаємо, що від заданого запитання так неприємно "віє" до болю знайомою горезвісною совковою психологією - скрізь, де можна, не діяти, не створювати, не заробити, а одержати, як кажуть, "на халяву" [6, с.10-11].
Вважаємо, що причина такої відповіді в іншому. Програми розвитку є індивідуальними, неповторними, а тому мають для широкого загалу низьку презентаційну привабливість; кожна "позиція" програми вимагає детальних пояснень, інколи за обсягом значно більших за саму програму. Але для практиків повні коментарі не потрібні, адже вони розуміють, що для кожної "позиції" програми були вагомі і реальні підстави.
Програми розвитку освітніх систем у форматі проектно-цільового управління вже були опубліковані в педагогічній пресі: програма розвитку освітньої системи Ставищенського району Київської області "Обличчям до дитини" [4] та програма розвитку освіти м.Києва [1]. У цій статті представлено одну із комплексних програм модернізації Ясенівської ЗОШ І-ІІ ст. Ставищенського району Київської області.
Перед ознайомленням із нею потрібно зробити декілька загальних зауважень. Як відомо, освітні системи є складними та ієрархічними, а їх підсистеми відносно автономними і самодостатніми. Кожний ієрархічний рівень складається з великої кількості вузлів та функціональних модулів, які можуть самовільно або під дією зовнішніх впливів переходити в якісно новий організаційно-функціональний стан. Такі переходи є біфуркаційними, тобто допускається кілька (точніше спектр) варіантів виходу зі старого стану. Спрогнозувати наслідки самопереходу (саморуху) принципово неможливо. І лише реалізація локального цільового проекту може вивести вузол або функціональний модуль на потрібний конкретний результат. Якщо ж реалізувати декілька таких проектів одночасно, то можна забезпечити цілеспрямований перехід системи (підсистеми) в новий організаційно-функціональний стан. Сукупність таких цільових проектів доцільно назвати каскадом, а самі програми розвитку - каскадними. Після аналізу нового стану системи, пошуку і налагодження каналів ресурсного забезпечення, розробляють та реалізують новий каскад цільових проектів або нову програму розвитку.
Використання каскадних програм дозволяє зробити процес природного розвитку освітніх систем прогнозованим і керованим, але лише в межах одного якісного переходу, оскільки наслідки таких переходів є імовірнісними. Вважаємо, що створити лінійну програму розвитку складної ієрархічної системи, як це передбачається методикою програмно-цільового управління, неможливо в принципі, і такі способи є марнуванням часу та ресурсів.
Теоретичні засади технології створення та застосування каскадних програм розвитку розкриті в попередніх публікаціях автора [5]. Нижче представлено програму розвитку конкретного навчального закладу.
Комплексна програма модернізації
Ясенівської ЗОШ І-ІІ ст. на 2004-2006 роки.
Мета програми: Забезпечення подальшого розвитку навчального закладу як повноцінного освітнього простору для навчання, виховання і розвитку учнів з максимальним урахуванням при цьому їх природних особливостей та обдарувань; створення безпечних і комфортних умов для учнів та працівників навчального закладу; зміцнення матеріально-технічної бази школи.
Особливості здійснення програми. Програма розрахована на 3 роки і передбачає здійснення 19 проектів. Перед включенням цільових проектів до річного плану роботи школи команда проекту на чолі з керівником розробляє повний текстовий варіант цільового проекту, до якого входять смислова і операційна частини, а також ресурсне забезпечення: кадри, фінанси, матеріальна база тощо. Тоді визначається і конкретна дата початку здійснення проекту та його тривалість.
У структурі навчального закладу доцільно виділяти кілька відносно автономних систем. У даному випадку це дидактична і виховна системи, система збереження і зміцнення здоров'я учнів, методична система та матеріально-технічна база. Тому цільові проекти комплексної програми модернізації згруповані за відповідними системами навчального закладу. Це дозволяє, не руйнуючи цілісності, забезпечувати їх цілеспрямований розвиток.
Контроль за виконанням програми. Контроль здійснюється у процесі моніторингу виконання річного плану роботи навчального закладу. Наслідки цього контролю заслуховуються в робочому порядку та щорічно в серпні на засіданні ради школи. Загальний контроль за здійсненням програми покладається на директора школи.
1. Дидактична система
Проект 1.1.1.
Назва проекту: Кругозір
Мета і основні завдання: формувати в учнів "фонові знання" - загальновідому конкретну інформацію з усіх галузей людської діяльності; розвивати інтерес до навчальних дисциплін; формувати вміння самостійно одержувати

 
 

Цікаве

Загрузка...