WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст, структура та особливості проведення тренінгу «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях» - Реферат

Зміст, структура та особливості проведення тренінгу «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях» - Реферат

ін.
Блок 2. (Діагностичний). Діагностика психологічних характеристик менеджерів та персоналу освітніх організацій, які впливають на виникнення психологічних проблем в управлінні змінами в освітніх організаціях
· Психологічний практикум: "Виявлення рівня тривожності, фрустрації, агресивності, ригідності" (за допомогою методики "Діагностика самооцінки психічних станів Г. Айзенка" [6]);
· Психологічний практикум: "Виявлення стійкості до стресу (за допомогою методики "Стійкість до стресу" [7]);
· Психологічний практикум: "Виявлення асертивності (впевненості в собі)" (за допомогою методики "Визначення асертивності" [7] ) та ін.;
· Психологічний практикум: "Виявлення особливостей мотивації до успіху, мотивації уникнення невдач та готовності до ризику" (за допомогою методик "Методика діагностики особистості на мотивацію доуспіху" та "Методика діагностики особистості на мотивацію уникнення невдач" Т. Елерса, а також методики "Діагностика ступеня готовності до ризику" Шуберта [6]) та ін.
Блок 3. (Корекційно-розвивальний). Розвиток загальних умінь та навичок для психологічного забезпечення управління змінами в освітніх організаціях
· Виконання творчого завдання: "Розробка стратегії психологічного забезпечення ефективного управління змінами в моїй організації (на прикладі введення конкретної зміни" (виконується спільно адміністрацією школи та психологом);
· Презентація результатів творчого завдання та міжгрупова дискусія: "Стратегія психологічного забезпечення ефективного управління змінами в організації";
· Групове "домашнє завдання": "Розробити план психологічного забезпечення введення актуальних для школи змін (перехід на застосування мультимедійних презентацій у навчальному процесі, впровадження профільного навчання тощо)" та ін.
Тема 3. Опір змінам в освітніх організаціях та умови його подолання
Блок 1. (Змістовно-смисловий). Сутність опору змінам та причини його виникнення:
· Метод незакінчених речень (індивідуальна форма роботи): "Опір змінам в моїй школі виникає тому, що...";
· Робота в малих групах (за школами): "Позиція директора та психолога щодо проблеми опору змінам" ( Представлення матеріалів на ватманах);
· Міжгрупове обговорення: "Основні причини виникнення опору змінам в освітніх організаціях";
· Мультімедійна презентація (міні-лекція): "Психологічна природа опору змінам" та ін.
Блок 2. (Діагностичний). Діагностика психологічних чинників, які впливають на опір змінам в освітніх організаціях
·Психологічний практикум: "Виявлення особливостей опору змінам працівників освітніх організацій" (за допомогою анкети "Опір змінам в організаціях", розробленої автором);
·Психологічний практикум: "Виявлення толерантності (терпимості) до невизначеності" (за допомогою тесту "Виявлення толерантності (терпимості) до невизначеності" [1]);
·Психологічний практикум: "Виявлення гнучкості в поведінці" (за допомогою шкали "Гнучкість поведінки "Самоактуалізаційного тесту" [2]) та ін.
Блок 3. (Корекційно-розвивальний). Розвиток умінь та навичок для подолання опору змінам в освітніх організаціях
Ділова гра: "Проведення засідання педради" ("Директор школи" проводить засідання педради щодо введення конкретної інновації в школі. Педагогічний колектив чинить активний опір змінам).
Підведення підсумків тренінгу:
Рефлексивний аналіз: "Що мені дав тренінг?";
Анкетне опитування: "Оцінка ефективності тренінгу";
Фото-презентація: "Так ми працювали сьогодні разом…"
Використання інтерактивних технік, звичайно, може бути модифіковано як за формою, так і за змістом залежно від конкретних завдань тренінгу та потреб його учасників.
Висновки
Апробація тренінгу "Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях" показала доцільність його використання для підготовки керівників та працівників освітніх організацій до ефективного управління змінами в освітніх організаціях. Апробація тренінгу виявила високу зацікавленість учасників тренінгу до змісту тренінгу, активну включеність в аналіз, осмислення та практичне вирішення проблем, дотичних до даного актуального напряму управління освітніми організаціями. Це дає підстави рекомендувати його до широкого використання в системі післядипломної педагогічної освіти.
Список літератури:
1. Вэттен Д. А., Камерон К. С. Развитие навыков менеджмента. 5-е издание / Пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. - СПб.: Нева, 2004.
2. Карамушка Л.М. Психологічні особливості введення змін в освітніх організаціях // Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. - Ч. 16. - К.: Міленіум, 2005.
3. Мучински П. Организации и организационные изменения // Мучински П. Психология, профессия, карьера. - 7-е изд. - СПб.: Питер. 2004.
4. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационные изменения и их последствия // Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение: Пер с англ. / Под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб.: Питер, 2003.
5. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под ред. Г.С.Никифорова, М.А.Дмитриевой, В.М.Снеткова. - СПб.: Речь, 2001. - С. 276.
6. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие. - Самара: Издательский Дом "БАХРАХ", 1998.
7. Синдром "професійного вигорання" та професійна кар'єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової. - 2-е вид. перероб. та доповн. - К.: Міленіум, 2006. - 368 с.
8. Стюарт Дж. Тренинг организационных изменений. - СПб: Питер, 2001. - 256 с.
9. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. - К.: Фірма "ІНКОС", 2005. - 366 с.
10. Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации / Пер. с нем. Н.П. Береговой, И.А. Сергеевой. - М.: Книгописная палата, 2002. - 264 с.
11. Фуллан М.. Сили змін: вимірювання глибини освітніх реформ. Львів: Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, 2000. - 269 с.
12. Фуллан М.. Сили змін: продовження. Львів: Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, 2001. - 161 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...