WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст, структура та особливості проведення тренінгу «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях» - Реферат

Зміст, структура та особливості проведення тренінгу «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях» - Реферат

апробації першого варіанта проведення тренінгу.
Тривалість тренінгу. Орієнтовна тривалість тренінгу - 32 академічні години (по 8 годин на кожну із 4 тем). Кожна тема тренінгу розглядається один раз в місяць ("екстенсивний" варіант) або, за наявності організаційних та часових можливостей організаторів та учасників тренінгу, чотири дні підряд ("інтенсивний" варіант). Обов'язковою умовою є виконання творчих "домашніх завдань", які єсполучною ланкою між окремими темами тренінгу. Залежно від мети тренінгу та потреб аудиторії кожна із тем може розглядатися окремо як окремий міні-тренінг.
Основні результати тренінгу:
1. Розуміння керівниками та працівниками освітніх організацій змісту та психологічних особливостей управління змінами в освітніх організаціях.
2. Оволодіння знаннями про основні психологічні чинники, які впливають на управління змінами в освітніх організаціях.
3. Оволодіння методами діагностики психологічних характеристик, необхідних для ефективного управління змінами в освітніх організаціях.
4. Оволодіння уміннями та навичками виконання конкретних управлінських завдань, які виникають у процесі управління змінами в освітніх організаціях.
Зміст та структура системи тренінгу.
Тренінг "Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях" здійснювався за таким загальним планом:
Тема 1. Сутність змін в освітніх організаціях.
Тема 2. Психологічні проблеми, що виникають у процесі управління змінами в освітніх організаціях.
Тема 3. Опір змінам в освітніх організаціях та умови його подолання.
Тема 4. Психологічні основи діяльності команд із введення змін в освітніх організаціях.
Кожен із тренінгів, у свою чергу, складався із трьох блоків (змістовно-смислового, діагностичного та корекційно-розвивального), які виділені згідно з технологічним підходом до організації тренінгу, про який йшлося вище.
У запронованій статті детально описано особливості проведення перших трьох тем тренінгу. Особливості проведення четвертої теми розкрито у спеціальній статті, яку опубліковано у даному журналі (Л.М. Карамушка, О.А. Філь. "Тренінг "Психологічні основи діяльності команд із введення змін в освітніх організаціях").
2. Інтерактивні техніки для проведення тренінгу "Психологічні основи управління змінами в організаціях"
Зміст кожної теми тренінгу та відповідного розділу (блоку) теми у процесі практичної роботи розкривався за допомогою спеціальних інтерактивних технік.
Розглянемо конкретні види інтерактивних технік та їх змістове навантаження за кожною з тем тренінгу в тій послідовності, в якій вони застосовувалися безпосередньо у тренінговій роботі.
Варто зазначити, що кожна із тем тренінгу в нашій експериментальній групі фактично виступала як самостійний тренінг, особливо з урахуванням того, що тренінгова сесія відбувалася один раз на місяць.
Виходячи з цього, кожна із тем розпочиналася із вступу, орієнтовний план проведення якого в першій темі наведено нижче.
Вступ до тренінгу
· Криголам "Знайомство": "Мене звати… Найбільше в світі я люблю…";
· Індивідуальна робота (заповнення робочих аркушів), з наступним груповим обговорення: "Мої очікування щодо тренінгу" (Даються відповіді на три запитання: "Чому я беру участь у тренінгу?"; "Які знання я хочу отримати на тренінгу?"; "Якими практичними навичками я хочу оволодіти?";
· Мультимедійна презентація: "Що ми сьогодні будемо разом робити?" (визначення мети та завдань тренінгу та його загального формату);
· Групове обговорення: "Як ми організуємо свою роботу?" (визначення організаційних питань - тривалість роботи, кількість перерв тощо);
· "Мозковий штурм": "Визначення правил групової роботи" (визначення правил міжособистісної взаємодії та спільної роботи в групі) та ін.
Тема 1. Сутність змін в освітніх організаціях
Блок 1. (Змістовно-смисловий). Аналіз основних видів змін в освітніх організаціях.
· Криголам: "Протягом останнього часу зі мною відбулися такі зміни…";
· Метод незавершених речень (з подальшим груповим обговоренням): Зміни - це…";
· Мультимедійна презентація (міні-лекція): "Основні види змін в сучасному суспільстві";
· Робота в малих групах (представники одного навчального закладу): "Зміни в моєму навчальному закладі..." (підготовка рисунків, що відображають сутність змін, та коментарів до них);
· Презентація результатів роботи малих груп (рисунків та опис змін);
· Міжгрупове обговорення: "Позитивні та негативні зміни в навчальних закладах" (класифікація позитивних та негативних змін) та ін.
Блок 2. (Діагностичний). Психологічні чинники, які впливають на спрямованість змін в освітніх організаціях
· Психологічний практикум: "Визначення типу ставлення до змін" (за допомогою тесту "Як Ви ставитесь до змін?" [10]);
· Психологічний практикум: "Визначення ступеня довіри керівника до працівників" (за допомогою методики "Якість організаційної культури. Довіра" [10]);
· Психологічний практикум: "Визначення інноваційного потенціалу особистості" (за допомогою методики "Визначення інноваційного потенціалу особистості" [1]);
· Психологічний практикум "Визначення локус-контролю (інтернальності, екстернальності" за допомогою методики "Визначення локус-контролю" [7]) та ін.
Блок 3. (Корекційно-розвивальний). Розвиток у менеджерів та персоналу освітніх організацій умінь та навичок для забезпечення позитивної спрямованості змін в освітніх організаціях.
· "Мозковий штурм": "Сутність інноваційних змін";
· Виконання групового проекту (беруть участь представники однієї школи): "Як досягнути інноваційних змін у школі?";
· Групове "домашнє завдання": "Проаналізувати основні зміни, які відбулися в навчальному закладі за останні три роки, та визначити їхню роль у життєдіяльності навчального закладу".
Тема 2. Психологічні проблеми, що виникають у процесі управління змінами в освітніх організаціях
Блок 1. (Змістовно-смисловий). Аналіз основних психологічних проблем, які виникають у процесі управління змінами в освітніх організаціях:
· Метод незавершених речень (з подальшим груповим обговоренням): "у процесі введення змін у школі виникають такі психологічні проблеми…";
· Мультимедійна презентація (міні-лекція): "Проблеми, які виникають у мотиваційній, когнітивній, поведінковій та емоційній сферах діяльності керівників та працівників у процесі введення змін в освітніх організаціях";
· "Мозковий штурм": "Що таке психологічна готовність до введення змін?" та

 
 

Цікаве

Загрузка...