WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст, структура та особливості проведення тренінгу «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях» - Реферат

Зміст, структура та особливості проведення тренінгу «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях» - Реферат


Реферат на тему:
Зміст, структура та особливості проведення тренінгу "Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях"
Питання підготовки персоналу організацій до ефективного введення змін є однією із актуальних проблем, які досліджуються сьогодні в організаційній психології. У зарубіжній психології наявна низка робіт, присвячених цій проблемі [3; 4; 8; 10-14; 16-20].
Щодо вивчення питання на матеріалі українських організацій, то воно, наскільки нам відомо, залишається практично не дослідженим. У наших попередніх публікаціях [2; 15] на основі емпіричних досліджень, проведених в освітніх організаціях, відображено ряд психологічних проблем, які виникають у діяльності освітніх організацій у процесі введення змін, та розкрито недостатній рівень психологічної підготовки менеджерів і персоналу освітніх організацій до їх розв'язання. Це свідчить, на наш погляд, про необхідність спеціальної психологічної підготовки керівників та працівників освітніх організацій до управління змінами.
Виходячи з актуальності та недостатньої розробленості проблеми, метою дослідження є розробка та апробація тренінгу "Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях".
Виконання дослідження здійснено в лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України в межах реалізації науково-дослідного проекту "Психологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін" (науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Л.М.Карамушка).
МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження проведено у 2006-2007 н.р. у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів (м. Біла Церква). В межах спеціального дослідження, спрямованого на апробацію тренінгу, було створено спеціальну тренінгову групу, в якій навчались керівники (директори шкіл та їх заступники) та психологи інноваційних шкіл Київської області (всього 25 осіб). До складу тренінгової групи з кожної школи входили 3-4 особи (директор школи, заступники директора школи, психолог), які частіше за все є генераторами та організаторами змін в освітніх організаціях.
Варто зазначити, що створення такої експериментальної тренінгової групи (за форматом поставлених завдань та підбором учасників), у свою чергу, також було певною інноваційною зміною, яка вводилась в організацію навчального процесу Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Тому, напевне, можна стверджувати, що робота учасників тренінгової групи мала "подвійне" навантаження щодо проблематики введення змін в освітніх організаціях - як за формою роботи, так і за її змістом. Такий підхід, на наш погляд, сприяв досить активному опануванню учасниками тренінгу проблематикою управління змінами в освітніх організаціях.
Окрім того, тренінг "Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях" апробовано в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України під час курсів підвищення кваліфікації директорів шкіл та директорів гімназій та ліцеїв. Усього у процесі апробації тренінгу взяло участь 118 керівників та працівників освітніх організацій. У запропонованій статті відображено основні результати роботи "базової" тренінгової групи.
Основними методами дослідження були активні методи та форми навчання (для апробації змісту тренінгу) та метод опитування (для визначення ефективності тренінгу).
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
1. Мета, зміст та структура тренінгу "Психологічні основи управління змінами в організаціях"
На основі проведеної автором практичної роботи та осмислення її результатів було визначено такі особливості проведення тренінгу "Психологічні основи управління змінами в організаціях".
Мета тренінгу. Формування у керівників та персоналу освітніх організацій уявлень про зміст та психологічні особливості управління змінами в освітніх організаціях.
Загальний дизайн тренінгу. В основу розробки тренінгу покладено технологічний підхід, запропонований і створений автором [9]. Сутність цього підходу полягає, зокрема, в тому, що психологічна підготовка керівників та персоналу організацій до вирішення тих чи інших психолого-управлінських завдань може здійснюватися за таким дизайном: а) інформаційно-смисловий блок (усвідомлення учасниками підготовки сутності явища та його суттєвих характеристик); б) діагностичний блок (діагностика учасниками підготовки рівня розвитку власних особистісних характеристик, необхідних для успішного виконання певних психолого-управлінських завдань); в) корекційно-розвивальний блок (оволодіння конкретними прийомами виконання певних психолого-управлінських завдань).
Інтерактивні техніки у процесі проведення тренінгу. Реалізація кожного із названих блоків тренінгу здійснювалася за допомогою спеціальних інтерактивних технік: мультимедійної презентації (презентація загального дизайну, основних етапів тренінгу та окремих смислових питань (із залученням інформативних даних та результатів власних досліджень автора); заповнення робочих аркушів; методу незавершених речень (із подальшим груповим обговоренням); методу "мозкового штурму" (робота у групах); підготовку малюнків; виконання творчого завдання; виконання проекту; міжгрупової дискусії; психологічного практикуму; ділової гри; виконання домашніх завдань; використання зворотного зв'язку (у вигляді фотоматеріалів, виготовлених під час тренінгу за допомогою цифрового фотоапарата та їх демонстрації на екран; рефлексії заняття та заповнення спеціальної анкети "Аналіз ефективності роботи тренінгу") тощо.
Організаційні форми проведення тренінгу. Тренінг може проводитися у кількох основних організаційних формах: а) з керівниками та працівниками освітніх організацій (директором школи, заступниками директора школи, психологом), які можуть виступати "агентами змін", у межах спеціально створеної тренінгової групи (на базі інституту післядипломної педагогічної освіти або районного (міського) відділу (управління) освіти, до якої можуть входити представники кількох шкіл ("експериментально-розвивальний" варіант); б) з керівниками та працівниками освітніх організацій, які можуть проходити перепідготовку в складі окремих груп в інститутах післядипломної педагогічної освіти ("типовий" варіант); в) з керівниками та працівниками однієї освітньої організації, яка знаходиться на етапі підготовки до введення конкретної зміни і потребує спеціального осмислення цієї проблеми ("прикладний" варіант). У цій статті описано результати

 
 

Цікаве

Загрузка...