WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Застосування мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу в школі І ступеня - Реферат

Застосування мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу в школі І ступеня - Реферат

наші діти,призводить до втрати духовності, моралі покоління, яке підростає. Тому, одним із визначальних завдань вчителя сьогодні є потреба продемонструвати, застосовуючи сучасні мультимедійні засоби навчання, духовність буття нації. Універсальними для вирішення зазначеної проблеми є уроки вивчення рідного краю.
Під час вивчення теми "Україна - мій рідний край", коли діти знайомляться із походженням держави, її символів, варто продемонструвати слайди з різними краєвидами нашої землі, її найбільшими містами, горами, ріками, полями, лісами. Музичний супровід, слова за кадром, звучання національного гімну сприяють усвідомленню дітьми себе як частини великої нації з багатовіковими традиціями та прагненням до власного волевиявлення, формуванню любові до прекрасної землі - України.
Вивчаючи тему "Київщина - моя мала батьківщина", варто продемонструвати фрагменти кінохроніки та серію слайдів з картами України та Київської області у різних їх варіаціях, використати музичний супровід, розповідь за кадром, щоб показати наочно різницю між поняттями "Київщина" та "Україна", бо переважна більшість дітей цього не розрізняють.
Матеріал, дібраний до вивчення тем "Без верби і калини нема України", "Тепло отчого дому", "Подорож у давню українську хату", "Криниця на подвір'ї", допомагає наочно продемонструвати, якими були будинки, хатні речі, внутрішнє оздоблення хати, предмети побуту наших предків. Діти ясніше усвідомлюють, що саме батьківська хата з пічкою-годувальницею, калина з вербою, криниця біля дому, квітник з мальвами, незабудками і є тими цінностями, знання про які передавались із покоління в покоління і дійшли до наших днів. Побачене нікого не залишає байдужим, сприяє усвідомленню та розумінню матеріалу, робить урок ефективним та цікавим.
Вважаємо, що створення та використання уроків-презентацій дає максимальний ефект у початковій школі. Життєвий досвід дітей ще досить незначний і тому малюнки, портрети, експозиції, які можна демонструвати за допомогою комп'ютерної техніки, створюють на уроках особливу атмосферу та настрій. За допомогою мультимедійних презентацій, відповідного комп'ютерного забезпечення, діти мають можливість познайомитись зі знахідками старовини, побачити побут, спосіб життя людей, їх основні види занять у ході уроку. Дітям варто продемонструвати фрагменти історичних фільмів, хроніку, мультфільми, що допомагають зробити навчально-виховний процес цікавим, захоплюючим [5, 172].
Методика використання мультимедійних технологій у процесі вивчення матеріалу про рідний край сприяє наступному:
- посиленню мотивації навчання учнів;
- вдосконаленню системи управління навчанням на різних етапах уроку;
- зростанню якості навчання і виховання, підвищенню інформаційної культури учнів;
- підвищенню рівня обізнаності учнів щодо сучасних інформаційних технологій;
- демонстрації можливостей комп'ютера не лише як засобу для гри.
Уроки з мультимедійним супроводом допомагають ефективно вирішувати наступні дидактичні завдання:
- сформувати мотивацію до навчання взагалі;
- засвоїти базові знання з предмета;
- сформувати навички самоконтролю.
Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння інформації на основі сполучення навчального матеріалу з його зоровим сприйняттям [6, 32].
Відомо (дослідження інституту Євролінгвіст, Голландія), що більшість людей запам'ятовують 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо- і відеоінформації підвищує запам'ятовування до 40-50%.
Під час використання на уроці мультимедійних технологій структура уроку принципово не змінюється. У ньому, як і раніше, зберігаються всі основні етапи, змінюються, можливо, тільки їх тимчасові характеристики. Необхідно відзначити, що етап мотивації в даному випадку збільшується і несе пізнавальне навантаження. Це необхідна умова успішності навчання, оскільки без інтересу до здобуття знань, без уяви і емоцій немислима творча діяльність учня [3, 12].
Учнів привертає новизна проведення мультимедійних уроків. У класі під час таких уроків створюються умови для активного спілкування, за якого учні прагнуть висловити думки, вони з бажанням виконують завдання, виявляють цікавість до матеріалу, що вивчається. Учні вчаться самостійно працювати з навчальною, довідковою та іншою літературою з предмета. Дана технологія може використовуватись для анонсування теми уроку, як супровід до пояснення вчителя, як інформаційно-навчальний посібник та для контролю знань.
Тому застосування інформаційних технологій у курсі вивчення краєзнавства створює широкий спектр можливостей для реалізації дидактичної мети, розвитку творчості, формування образного мислення та виховання любові до рідного краю.
Під час використання мультимедіа-презентації у процесі пояснення нової теми варто дотримуватися лінійної послідовності кадрів для показу цікавих унаочнень моменти теми. На екрані можуть також з'являтися визначення, схеми, які діти записують у зошит (за наявності технічних можливостей короткий конспект змісту презентації може бути роздрукований для кожного учня), тоді як вчитель, не витрачаючи час на повторення, встигає розповісти більше.
У навчанні особливе значення надається сьогодні власній діяльності дитини, її пошуку, усвідомленню і застосуванню нею нових знань. Учитель у такому разі є організатором процесу навчання, керівником самостійної діяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу і підтримку.
Список літератури:
1. Арапов М. Когда текст обретает смысл: Об использовании информационных технологий в гуманитарном образовании // Знания - сила. - 2003. - № 1. - С.47-51.
2. Білоконна Н.І. До проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі/ Н. І. Білоконна, С. П. Білоконний// ІІ Славянские педагогические чтения: Тез. докл. междунар. конф., 16 - 18 окт. 2003г. - Тирасполь, 2003. - С. 49-53.
3. Гнатюк Д. ІТ - технології - перепустка до майбут.: Інформаційні технології в школі // Директор школи. - 2003. - руд. (№47). - С.15-16; Груд. (№48). - С.12-13.
4. Кравчук О. Застосування інформаційних технологій на уроках в початковій школі // Рідн. шк. - 2004. - №1. - С.44-46.
5. Маркус Н.В. Особливості застосування інформаційних технологій як засобу гуманізації навчання молодших школярів // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: 3 б. наук. пр. / Рівнен. держ.гуманіт. ун-т. - Рівне, 2002. - Вип.23. - С.171-173.
6. Новиков С.П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе // Педагогика. - 2003. - № 9. - С.32-38.
7. Суховірський О. Психологічні передумови використання комп'ют. засобів і технологій в початковій школі // Проблеми почат. ланки освіти в контексті розвитку світових тенденцій: Матеріали міжнародн. Наук.-практ. конф. - К.; Хмельницький; Івано-Франківськ, 2003. - С.37-42.

 
 

Цікаве

Загрузка...