WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Забезпечення інформаційно-комп’ютерного супроводу навчальних занять із географії - Реферат

Забезпечення інформаційно-комп’ютерного супроводу навчальних занять із географії - Реферат

подіями, зробити висновки, забезпечити зв'язок зі змістом уроку. Учитель має змогу простежити за деякими прийомами, які застосовувалися в мультимедійній програмі, здійснити порівняння і на цій основі зіставити словесний зміст та зображувані мультимедійні явища. На наступних уроках під час вивчення нового матеріалу він врахує типові особливості процесу порівняння та зіставлення.
Вирішальне слово на уроках, де застосовуються мультимедійні навчальні програми, все ж за вчителем. Тільки він, враховуючи зміст супроводу, визначає дидактичні можливості, методичні особливості поєднання власного слова з наочно-словесним змістом програми, можливі методичні варіанти оптимального використання мультимедійних засобів у певних навчальних ситуаціях під час розв'язування різноманітних пізнавальних завдань [4].
Завдяки мультимедійній інформації, що містять програми, учні повинні вміти пов'язувати одержані уявлення з навчальною темою, робити потрібні доповнення, самостійні висновки та узагальнення.
Перевагою застосування мультимедійних програм на уроках географії як джерела знань є те, що завдяки документальній переконливості, фактичній достовірності та сконцентрованості викладу матеріалу учні засвоюють значний обсяг навчальної інформації за порівняно короткий час, що звільняє вчителя від тривалих, часом достатньо непереконливих пояснень, призводить до формального та поверхового засвоєння навчального матеріалу.
Сьогодні ми перебуваємо в умовах оновлення всієї системи освіти на основі принципів гуманізації, впровадження в навчально-виховний процес нових інформаційних технологій (НІТ), орієнтації на творчу діяльність, на особистість учня, забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання [2].
Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, а також спричиняє істотні зміни у діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів і установ, а тому стосується всіх напрямів їхньої діяльності.
Рівень використання електронних засобів має важливе значення для виховання та навчання сучасної інформованої особистості. Отже, виходячи з цього, необхідно враховувати, що основними принципами впровадження електронних засобів у процесі вивчення географії є наступні:
демократизація змісту - забезпечення широких можливостей для розвитку і самореалізації особистості;
гуманізація - передбачення варіативності змісту комп'ютерних програм для повного врахування інтересів і нахилів учня;
диференціація та індивідуалізація - забезпечення вибору рівня складності навчання;
науковість - врахування рівня розвитку сучасної географічної науки;
цілісність і системний виклад змісту - формування логічного мислення;
доступність - узгодження викладу змісту з віковими можливостями сприйняття матеріалу школярами;
інтеграція - взаємозв'язок географічних курсів з іншими навчальними предметами з урахуванням наявних міжпредметних зв'язків.
Як показав досвід попередніх років практичного використання електронних засобів під час вивчення географії та економіки у гімназії, досить ефективним є застосування мультимедійних технологій, які дають змогу в класі проектувати інформацію на великий екран на дошці. Це забезпечує можливість одночасного подання та сприйняття нового навчального матеріалу всіма учнями класу. У таких умовах електронний підручник є дуже ефективним засобом доповнення в роботі вчителя. Інтенсифікація навчання відбувається за рахунок миттєвої подачі інформації (таблиці, схеми, діаграми, малюнки тощо) на екран. Учитель, коментуючи навчальний матеріал і даючи завдання записувати головне в зошити, сприяє створенню всіх необхідних умов для засвоєння знань та формування практичних умінь і навичок учнів.
Для ефективного використання електронних засобів у навчальному процесі. Під час їх створення повинні бути забезпечені такі вимоги (принципи):
- інтерактивність;
- швидкий зворотний зв'язок;
- швидкий пошук необхідної інформації і свобода переміщення за текстом;
- можливість організованого доступу зі сторінок електронного підручника до необхідних інформаційних ресурсів Інтернет;
- наявність ілюстративних прикладів та моделей;
- можливість різнорівневого контролю навчальних досягнень учнів (на початковому, середньому, достатньому та високому рівнях);
- багаторівневість викладу навчального матеріалу, що дасть змогу вивчати предмет з різним ступенем складності та різним рівнем початкових знань;
На нашу думку, обґрунтована методика використання інформаційних технологій має визначатися їх можливим дидактичним функціональним призначенням. Дидактичні можливості мультимедійних навчальних програм структуруються відповідно до дидактичних функцій, які виконує викладач у процесі навчання. До таких належать:
- передання знань;
- управління навчально-пізнавальною діяльністю;
- стимулювання зазначеної діяльності;
- контроль та перевірка засвоєння навчального матеріалу, його корекція у процесі викладання тощо.
У цьому і полягає дидактична сутність використання електронних засобів. Учні сприймають не "готові" знання, а виконують самостійну пошукову роботу, що дає можливість активізувати сприймання та забезпечити міцне засвоєння знань, сприяє виробленню вмінь і навичок самостійного оволодіння знаннями.
Здійснення інформаційно-комп'ютерного супроводу навчання, ефективне використання на уроках географії електронних засобів навчального призначення сприяє оптимізації навчально-виховного процесу, підвищує його результативність, забезпечує індивідуальний підхід до кожної дитини, орієнтує на творчу діяльність і вчителя, і учня.
Список літератури:
1. Безверхий А., Качанюк С., Кологривова О., Попівщин В., Швець Є. Особливості розробки тестуючої та навчальної системи на базі MS ACCESS. Запорізька державна інженерна академія. - http://edu.ukrsat.com/labcohf/tezy/8/.
2. Коберник С., Коваленко Р. Сучасний стан і перспективи комп'ютерного навчання географії // Географія та основи економіки в школі. - 2002. -№3. - С.10-14.
3. Мадзігон В., Дорошенко Ю. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи. - К.: Інститут педагогіки АПН України, 2003.
4. Муніч Н. Від комп'ютерного забезпечення до комп'ютерних технологій // Краєзнавство, географія, туризм. - 2004. - №5. - С.5-9.
5. Ротаєнко П., Самойленко Н., Семко Л. Комп'ютер у навчанні географії // Краєзнавство, географія, туризм. - 2003. -№12. - С.7-9.
6. Самойленко Н. Мультимедійні засоби під час повторення, узагальнення та систематизації знань учнів. - Інститут педагогіки АПН України. - http://edu.ukrsat.com/labcohf/tezy/8/.
7. Семенченко П. Комп'ютерна підтримка контролю знань та вмінь учнів в загальноосвітньому навчальному закладі. - Фінансовий ліцей м. Києва. - httр://edu.ukrsat.com/labcohf/tezy/8/.
8. Семко Л. Мультимедійні засоби як джерело знань на уроках географії. - Інститут педагогіки АПН України. - http://edu.ukrsat.com/labcohf/tezy/8/.
9. Шульгіна О. Можливості і проблеми використання комп'ютерних технологій у викладанні географії // Краєзнавство, географія, туризм. - 2004. - №25-28. - С.67-70.
10. Юхимович О. Використання комп'ютерної техніки під час вивчення географії // Географія та основи економіки в школі. - 2003. - №5. - С.16-20.

 
 

Цікаве

Загрузка...