WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Забезпечення інформаційно-комп’ютерного супроводу навчальних занять із географії - Реферат

Забезпечення інформаційно-комп’ютерного супроводу навчальних занять із географії - Реферат


Реферат на тему:
Забезпечення інформаційно-комп'ютерного супроводу навчальних занять із географії
Сучасні комп'ютерні технології в географічній освіті базуються на ідеї їх інтеграції з традиційними навчальними методиками. Сьогодні ми перебуваємо на етапі оновлення всієї системи освіти, впровадження в навчально-виховний процес нових інформаційних технологій, орієнтації на творчу діяльність учня, визнання неповторності його особистості, забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання.
Інформатизація загальноосвітнього процесу суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, а також спричиняє істотні зміни у діяльності учнів та вчителів. Важливим складником інформатизації навчальних закладів є інформатизація навчального процесу.
На сучасному етапі здійснення навчання та виховання творчої особистості інформатизація загальноосвітнього процесу - одне з пріоритетних стратегічних завдань реформування освіти в нашій країні. Особистість учня ставиться в центрі навчального процесу, що вимагає від учителя переосмислення мети і завдань уроків із позиції школярів [1].
Методика мультимедіа є сучасною комп'ютерно-інформаційною технологією, що забезпечує можливість об'єднувати в одній комп'ютерній програмі анімацію, звук, текст, графічне зображення та відео [2]. Викладання з демонстраційно-моделюючими програмними засобами, які використовуються на етапах вивчення нового матеріалу, закріплення, демонстрації моделі об'єкту навчання, показу відеофрагментів повинне бути спрямоване на те, щоб не давати готових відповідей, а націлювати учнів на творчий пошук, формування власної думки. Головне - не те, правильна чи неправильна відповідь, а те, як учень обґрунтовує, мотивує свій висновок, шукає власний варіант рішення завдання. Досягнення цієї мети можливе завдяки використанню різноманітних форм і методів організації навчальної діяльності, створення атмосфери зацікавленості, стимулювання учнів до висловлювань на основі побаченого, почутого чи то змодельованого [2]. Таку можливість надають уроки із забезпеченням інформаційно-комп'ютерного супроводу навчальних занять з географії.
Важливою складовою інформатизації навчальних закладів є інформатизація навчального процесу - створення, впровадження та розвиток комп'ютерно-орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій, побудованих за допомогою сучасної обчислювальної і телекомунікаційної техніки. Вона має два основних завдання.
По-перше, широке використання у процесі вивчення навчальних дисциплін педагогічних програмних засобів (ППЗ) на базі сучасних комп'ютерів.
По-друге, отримання необхідних знань та вмінь орієнтуватися в майбутньому інформаційному просторі, бо вже сьогодні формується суспільство, в якому важливими є накопичення, удосконалення й розвиток НІТ, створення розвинених інформаційних ресурсів, швидкий і надійний доступ до інформації. Для навчального закладу сьогодні суттєвим є те, що навіть найсучасніше програмне забезпечення згодом перестає використовуватися внаслідок високих темпів розвитку прикладної інформатики [4].
З появою комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання глибоких змін зазнає весь комплекс навчальних засобів. НІТ навчання здатні замінити всі типи традиційних технічних засобів та забезпечити наступне:
- високоякісне зображення натуральних об'єктів і явищ;
- можливість проведення "екскурсій" на базі Інтернету;
- проведення лабораторних та практичних робіт тощо.
Отже, комп'ютер породжує середовище, яке разом із роллю "постачальника" знань створює умови для їх закріплення та перевірки.
Можна стверджувати, що використання НІТ у навчально-виховному процесі значною мірою дозволяє реалізувати переорієнтацію навчання з інформативної форми на розвиток особистості людини, індивідуально-диференційований підхід та, відповідно, оцінювання навчальних досягнень школярів і студентів [6].
Широкі перспективи у сфері застосування нових засобів навчання відкриваються у зв'язку з впровадженням глобальної мережі Інтернет.
Особливість побудови мультимедійних засобів навчання, на відміну від суто інформаційного викладу навчального матеріалу, передбачає особисте, розумове активне ставлення користувача до змісту програми, спонукає аналізувати його, активізувати процес пізнання та засвоєння знань, закладених у змісті використовуваної програми чи навчальному середовищі. Переваги мультимедійних навчальних систем зумовлені технічними можливостями комп'ютера, що дозволяє:
- значно розширити й урізноманітнити матеріал, який підлягає засвоєнню, вдосконалити його структуру,
- розвинути управлінську функцію програми;
- забезпечити своєчасну обробку інформації,
- здійснити якісний діалог того, хто навчається, з комп'ютером;
- використати звуковий супровід, що сприяє активізації ще одного каналу сприймання через органи слуху;
- забезпечити якість зображень, що відповідає естетичним та гігієнічним вимогам і дозволяє краще унаочнити матеріал, зобразити різні процеси, явища, предмети тощо.
Мультимедійні програми природничо-географічного циклу можуть використовуватися як інформаційно-пізнавальний або інформаційно-контролюючий засіб навчання, виконувати різноманітні дидактичні функції в певних навчальних ситуаціях. Значна частина мультимедійних програм із географії містить документально достовірну навчальну інформацію та наукову їх інтерпретацію. Їх зміст і побудова, ґрунтуючись на принципі наочності, підпорядковується також загальнодидактичним вимогам і принципам навчання (науковість, систематичність, доступність та послідовність викладу, врахування рівня підготовленості учнів тощо) [6].
Більшість програм природничо-географічного циклу за дидактичним призначенням є допоміжним, ілюстративним джерелом знань. Із цією метою можуть бути використані такі мультимедійні програми або їх фрагменти: "Туристичний атлас світу" (значна кількість географічних карт, фотографій, відеокліпів та енциклопедична інформація), "Географія: Посібник для школярів та абітурієнтів" (географічні карти, відеофрагменти), "Географія. Весь світ на долоні" (відеофрагменти, фотографії країн світу), "Атлас світу. Нове тисячоліття" (обширна графічна та картографічна інформація, велика кількість фотографій, ілюстрацій та анімацій), "Географія. Подорож Європою" (картографічна та довідкова інформації), "Атлас України" (карти, тексти, графіки, таблиці, діаграми, фотографії тощо) та ін. [1].
Навчальна інформація, що міститься у цих програмах, може створити необхідну зорово-слухову опору для формування уявлень та понять про явища та природні об'єкти, які учні не можуть безпосередньо спостерігати. Завдяки відеофрагментам та фотографіям у цих програмах на уроках біології та географії можна здійснити "подорож" планетою в куточки живої природи, які практично недоступні для більшості учнів, що збагатить навчальний процесемоційно-образною художньою формою пізнання.
Мультимедійні засоби як джерело нових знань можуть використовуватись перед вивченням навчального матеріалу як вступ до теми або під час вивчення теми, у поєднанні з розповіддю чи бесідою. Розповідь учителя та словесний супровід програми супроводжують спостереження, допомагають виділити і проаналізувати істотні властивості фактичного матеріалу, усвідомити співвідношення між явищами та

 
 

Цікаве

Загрузка...