WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ефективний педагогічний досвід: моніторинг якості освіти в регіоні - Реферат

Ефективний педагогічний досвід: моніторинг якості освіти в регіоні - Реферат

засідання (як очні, так і за дистанційною формою); науково-практичні конференції, Інтернет-конференції, семінари, які мають тематичне спрямування на проблеми підготовки вчителя до інноваційної діяльності та впровадження ефективного педагогічного досвіду.
Для планування та розроблення системи впровадження освітніх інноваційних технологій працюють творчі групи, підсумком цієї роботи є розробка і розповсюдження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду, а також відповідних кваліметричних моделей. У ХОНМІБО розроблено такі програмно-цільові проекти: "Науково-методичне супроводження освітньої діяльності навчально-виховних закладів сільської місцевості", "Створення моделі районних та шкільних освітніх округів у сільських районах Харківської області" та "Профільна старша школа".
Постійно здійснюється експертиза авторських програм (для наповнення варіативної частини навчального плану). Протягом 2005-2006 навчального року проведено експертизу 39 авторських програм, які схвалено методичною радою ХОНМІБО, затверджені наказом ГУОН та занесені до каталогу регіональних авторських програм.
3. Навчально-методичне забезпечення інноваційної діяльності у регіоні
У 2005-2007 роках працівниками ХОНМІБО розроблено тематичні навчально-методичні посібники з підготовки вчителів до інноваційної діяльності та впровадження освітніх технологій. Підготовлено спеціальний випуск науково-методичного журналу ХОНМІБО "Джерело педагогічної майстерності. Інноваційні освітні технології", в якому висвітлені сучасні підходи до впровадження інноваційних технологій: інноваційний підхід в освіті - вимога часу, інноваційні освітні технології: теоретичні аспекти, готовність педагога до інноваційної діяльності, інноваційні перетворення у модернізації регіональної системи освіти: теоретичний і практичний аспекти, нормативно-правові аспекти здійснення інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах. Як один з видів новітніх освітніх технологій запроваджується метод портфоліо.
Модуль ІV. "Узагальнення та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду"
У регіоні створено систему роботи щодо узагальнення та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду.
З метою стимулювання активної участі вчителів у становленні та розвитку національної системи освіти, популяризації кращих здобутків педагогів, впровадження освітніх технологій та поширення ефективного педагогічного щорічно в регіоні проводяться професійні конкурси: "Учитель року", "Школа року", міжнародний фестиваль "Учитель року", виставка-ярмарок педагогічних ідей та технологій, регіональні відкриті виставки-конкурси.
Здійснюється організаційний супровід Всеукраїнських конкурсів "100 шкіл України", "Мій улюблений учитель", "Панорама творчих уроків", "Вчитель-новатор".
У 2005 році започатковано регіональну виставку-конкурс "Освіта Харківщини ХХІ століття", проведено 8 тематичних виставок-конкурсів. Постійно діє "Школа молодого завідувача районним (міським) методичним кабінетом" на основі диференційованого підходу роботи за групами: "Молодий завідувач Р(М)МК", "Професіонал", "Майстер-клас". У 2006-2007 роках проведені засідання за темами: "Організація та управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах особистісно орієнтованого підходу", "Технологічний підхід до вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду", "Інноваційні підходи до управлінської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах".
Проводяться творчі зустрічі переможців та лауреатів професійних конкурсів, емінари-наради в режимі ЧАТу (Інтернет-семінари).
Модуль V. "Створення банків даних освітніх інновацій"
З метою формування бази даних про ефективний досвід працівників освіти в ХОНМІБО створено:
1) електронні бази даних "Освітні інновації":
- дошкільна освіта;.
- школа І ступеня;
- школа І-ІІІ ступенів.
2) електронні бази даних "Ефективний педагогічний досвід" кращих учителів та навчальних закладів Харківської області .
У 2006-2007 роках в ХОНМІБО створено електронну базу даних та відеотеку ефективного педагогічного досвіду за блоками:
- Блок І. "Другий (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"
- Блок ІІ. "Обласний конкурс "Школа року".
- Блок ІІІ. "Відкрита регіональна виставка-конкурс "Освіта Харківщини ХХІ століття".
3) електронні педагогічні карти впровадження інноваційних освітніх технологій у сільських районах регіону.
Упровадження виконаної розробки в регіоні здійснюється за кількома етапами.
На підготовчому етапі розроблено:
- проект формування готовності педагогічних працівників до впровадження освітніх інновацій.
- комплексно-цільова програма "Науково-методичне супроводження освітньої діяльності навчально-виховних закладів сільської місцевості".
- 17 навчально-методичних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 цільових програм курсів підвищення кваліфікації та 5 програм тематичних спецкурсів вчителів предметників щодо впровадження освітніх інноваційних технологій.
Уже отримані практичні результати, а саме: у 2005-2007 рр. пройшли курсову підготовку 6,5 тис. педагогів на курсах, у програмах яких було виділено години на вивчення інноваційних педагогічних технологій та ознайомлення з новими формами і методами впровадження ефективного педагогічного досвіду; 640 педагогів пройшлинавчання на тематичних спецкурсах за тематикою "Впровадження інноваційних підходів для підвищення компетентності педагогів".
Перспективність подальшої роботи вбачаємо в тому, що у 2006-2007 навчальному році передбачено введення у всіх навчальних програмах модуля "Інноваційні педагогічні технології".
Це сприятиме формуванню професійної компетентності педагогів, вдосконаленню методики визначення готовності вчителів до впровадження освітніх інновацій та ознайомлення з новими формами і методами поширення ефективного педагогічного досвіду;
Разом з тим, на нашу думку, аналізоване питання на сучасному етапі потребує вирішення таких проблем:
- недостатньої підготовленості психологів, їх забезпечення ЗНЗ психологічного супроводу визначення готовності педагогічних колективів до впровадження освітніх інновацій та роботи з новими формами і методами поширення ефективного педагогічного досвіду;
- недостатності бюджетних асигнувань інноваційних розробок, стимулювання педагогів-новаторів та носіїв ефективного педагогічного досвіду.
- недостатнього рівня аналізу результативності роботи вчителів із впровадження освітніх інновацій та роботи з новими формами і методами поширення ефективного педагогічного досвіду;
Список літератури:
1. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент. Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1996. - 140 с.
2. Гофман О.Г. Экспертное оценивание: Учебн. Пособие.- Ворнеж : Изд-во ВГУ, 1991.- 152 с.
3. Лазарев В.С. Системное развитие школы. - М.: Пед. о-во России, 2002.-304с.
4. Литван Б.Г. Экспертная информация: методы получения и анализа.- М.: Радио и связь, 1982. - 184 с.
5. Кожухова Т.В., Кайданова Л.Г., Шпалінский В.В. Основи психолого-педагогічного дослідження: Навч. посібник для наук.-пед. працівників, слухачів ф-тів підвищення кваліфікації вищих мед. і фармац. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. - Харків: Золоті сторінки, 2000.- 240 с.
6. Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. - М.: Педагогика, 1989. - 159 с.
7. Даниленко Л.І. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти // Післядипломна освіта в У країні. - 2003. - Вересень.- С. 70-74.
8. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності: Затверджене Наказом МОН України № 522 від 07.11.2000 // Директор школи. - 2001. - № 4(148). - С. 7 - 10.
9. Положення про науково-методичну раду Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської облдержадміністрації і КОІПОПК. - 2003. - № 9. - С. 59-63.
10. Романенко М.І. Координація інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні. - 2003. - Вересень. - С.13-14.
11. Лазарев В.С. Системное развитие школы. - М.: Пед. о-во России, 2003.- 304 с.
12. Новикова Т.Г. Теоретические подходы к технологии экспертизы инновационных проектов // Школьные технологии. - 2002.- № 1.-С. 161-169.

 
 

Цікаве

Загрузка...