WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ефективний педагогічний досвід: моніторинг якості освіти в регіоні - Реферат

Ефективний педагогічний досвід: моніторинг якості освіти в регіоні - Реферат


Реферат на тему:
Ефективний педагогічний досвід: моніторинг якості освіти в регіоні
Інтенсивні процеси реформування освіти в Україні зумовлюють наполегливі пошуки шляхів трансформування освітнього процесу на гуманістичних засадах. Одним із проявів такого трансформування є інновації, що передбачають якісно нові перетворення як цілісного педагогічного процесу, так і його складових, що призводять до істотного підвищення його результативності. Разом із цим розробляється технологія застосування педагогічної експертизи в системі післядипломної освіти. У Харківському регіоні створено систему пошуку, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду, розробляється технологія застосування педагогічної експертизи в системі післядипломної освіти. Це обумовлено тим, що однією з основних умов ефективного впровадження ЕПД є система роботи з педагогічними працівниками не лише на курсах підвищення кваліфікації, а і в міжкурсовий період. Така система роботи у районних відділах освіти має бути забезпечена необхідними навчально-методичними матеріалами та іншими ресурсами з тим, щоб задовольнити потреби підготовки педагогічних працівників до впровадження ефективного педагогічного досвіду: вона також спрямована на набуття педагогічними працівниками знань і вмінь щодо застосування сучасних педагогічних технологій.
У Харківському обласному науково-методичному інституті безперервної освіти використовується комплексне поняття системи освіти, яке включає підсистеми: забезпечення якості; управління та контролю якості, що ґрунтується на даних моніторингу якості. Розроблено також інноваційну систему підготовки вчителів до організації впровадження інноваційних підходів щодо пошуку, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду; що передбачає:
- модернізацію структури і змісту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
- тематичне спрямування науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в міжкурсовий період;
- створення навчально-методичного забезпечення організації впровадження інноваційних підходів для підвищення компетентності педагогічних працівників щодо впровадження ефективного педагогічного досвіду.
- технологію застосування педагогічної експертизи та моніторингових досліджень у системі післядипломної освіти.
Структура інноваційної діяльності складається з різних модулів і передбачає розроблення інноваційної діяльності - від ідеї пошуку до експерименту, поширення ефективного педагогічного досвіду, тобто опис, технологізацію і розповсюдження інформації про ефективний педагогічний досвід, підготовку педагогічних працівників до впровадження ефективного педагогічного досвіду та його подальшого використання.
Освітяни районів обізнані з ефективним педагогічним досвідом педагогів України, Харківщини і впроваджують його у своїй навчальній і виховній діяльності. Районними (міськими) методичними кабінетами створено систему підтримки талановитих учителів, систематизовано та узагальнено картотеку ефективного педагогічного досвіду педагогів району(міста), який відшукувався, відбирався на основі відвідування уроків, позакласних заходів, виступів учителів на районних методичних об'єднаннях, вивчення документації, підбиття підсумків результативності роботи, проведення атестації та педагогічної експертизи. До районних картотек ефективного педагогічного досвіду внесено імена кращих педагогів району(міста). За останні три роки районними (міськими) методичними кабінетами узагальнено досвід роботи майже 210 працівників дошкільних навчальних закладів та близько 400 вчителів районів (міст).
- На регіональному рівні (з 2003р.) вивчено, узагальнено і поширено ефективний педагогічний досвід 190 педагогів - новаторів та носіїв ефективного педагогічного досвіду.
Розглянемо питання змісту, структури інноваційної діяльності щодо пошуку нових підходів до узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду. Модернізація змісту освітньої діяльності у регіоні - одне з найважливіших завдань сьогодення. Інструментом модернізації є інноваційна діяльність на всіх рівнях освіти, що розглядається як процес внесення якісно нових елементів щодо пошуку, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду.
Оновлення підходів до створення дієвої системи підготовки педагогічних працівників до впровадження освітніх інновацій вимагає нових засад для розробки організаційної моделі запровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду. У ХОНМІБО розроблена модель, що складається з шести модулів:
Модуль І. "Вивчення інноваційної освітньої ситуації в регіоні".
Модуль ІІ " Моніторинг розвитку інноваційної ситуації в регіоні".
Модуль ІІІ "Підготовка педагогічних працівників до впровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду".
Модуль ІV. "Узагальнення та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду".
Модуль V. "Створення електронних банків даних".
Модуль VІ. "Аналіз та коригування діяльності запровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду".
Представимо зміст зазначених модулів.
Модуль І. "Вивчення інноваційної освітньої ситуації в регіоні"
З метою запровадження нових форм та методів роботи щодо вивчення інноваційної освітньої ситуації в регіоні використовуються такі форми роботи:
- дні аналізу та регуляції (ДАРи). З метою надання адресної методичної допомоги щодо упровадження освітніх інновацій у навчальних закладах сільської місцевості підрозділи ХОНМІБО щорічно здійснюють методичні виїзди-дні аналізу та регуляції (ДАР). Програми ДАРів мають тематичне спрямування. У межах виїздів вивчається стан діяльності районних (міських) методичних кабінетів і навчальних закладів за відповідними напрямами. Проводяться науково-практичні семінари для педагогічних працівників, консультування, анкетування, діагностика;
- збирання інформації щодо впровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду ( за розробленим алгоритмом);
- створення електронних педагогічних карт, що відображають педагогічні надбання та результати діяльності закладів освіти у сільських районів регіону.
Модуль ІІ. " Моніторинг розвитку інноваційної ситуації в регіоні"
Розроблені показники аналізу сучасного стану розвитку та впровадження інноваційних технологій у навчальний процес:
- адреси запровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду;
- динаміка змін запровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду;
- вплив інновацій та ефективного педагогічного досвіду. на якість освіти в ЗНЗ, районі (місті).
Здійснення моніторингу дає можливість для оперативного і своєчасного внесення змін до електронних педагогічних карт, аналізу інноваційних освітніх ситуацій та ефективного педагогічного досвіду. на нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях з метою коригування та розвитку освіти в регіоні.
Модуль ІІІ. "Підготовка педагогічних працівників до впровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду"
1. Модернізація структури і змісту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
У ХОНМІБО внесено суттєві зміни в систему підвищення кваліфікації вчителів. Крім традиційних курсів підвищення кваліфікації у навчальні програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації за всіма напрямами введено години на ознайомлення педагогів з інноваційними педагогічними технологіями, що дає можливість слухачам курсів знайомитися з сучасними вимогами до викладання предметів, а також з ефективним досвідом, формувати у педагогів навички використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації навчального процесу. Викладачами, науковцями, методистами ХОНМІБО розроблені комплексно-цільові програми і програми спецкурсів для вчителів з проблем упровадження інноваційних освітніх технологій та ефективного педагогічного досвіду у практичну діяльність.
2. Тематичне спрямування науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в міжкурсовий період.
З метою підвищення компетентності педагогічних кадрів, підготовки вчителя до інноваційної діяльності та впровадження ефективного педагогічного досвіду в міжкурсовий період пріоритетною категорією обрано працівників районних (міських) методичних кабінетів і керівників районних (міських) методичних об'єднань. З ними проводиться систематична цілеспрямована робота протягом кожного навчального року. Використовуються різні форми роботи: обласні секційні

 
 

Цікаве

Загрузка...