WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва у системі післядипломної педагогічної освіти - Реферат

Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва у системі післядипломної педагогічної освіти - Реферат


Реферат на тему:
Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва у системі післядипломної педагогічної освіти
Мета, яка стоїть перед світовим співтовариством, - визначення ієрархії цілей, завдань, пріоритетів освіти, навчання і виховання - безпосередньо стосується і професійно-художньої післядипломної освіти в Україні. Сучасній системі післядипломної освіти, як і будь-якому іншому соціальному утворенню притаманні протиріччя, насамперед, між швидким темпом росту знань та обмеженими можливостями їхнього засвоєння індивідом. Тому для розвитку сучасної освіти важливим є відкриття нових можливостей передачі знань і вмінь, а також використання інформаційного простору. Реалізація зазначеного якісно вплине на розвиток професійної майстерності педагога.
Метою експериментального дослідження було встановлення вихідних даних про рівні розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва під час курсової та міжкурсової роботи, розроблення змісту та методики впровадження методичної системи розвитку професійних умінь у процесі післядипломного навчання та створення експериментальної моделі, застосування якої дасть можливість вийти на більш високий рівень розвитку відповідних здатностей педагогів.
Здійсненню цієї мети передувала підготовча робота: визначення критеріїв розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва, складання завдань на діагностичній основі, діагностика рівнів (низький, середній, високий) розвитку вмінь учителів на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період, проведення низки заходів для виявлення стану сформованості професійних умінь педагогів, їх подальший розвиток на основі системи навчання.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив зробити висновок, що в результаті численних досліджень накопичено позитивний досвід, але він не дає однозначної відповіді на питання про умови професійного розвитку педагога. Після вивчення досвіду роботи вчителів образотворчого мистецтва постала проблема, сутність якої складає протиріччя між потребою суспільства у творчій особистості вчителя, необхідністю вдосконалення його професійної художньо-педагогічної діяльності та недостатніми теоретичними і методичними механізмами розвитку професійних умінь.
Нові умови функціонування освіти в Україні, які здійснюються в останні роки, - зміни у філософії освіти, методології і методиці, перехід на дванадцятирічний термін навчання, введення дванадцятибальної системи оцінювання знань, умінь і навичок учнів, здійснення профілізації у загальноосвітній школі та інші - спонукають до підтримки вчителя в період його адаптації до сучасних умов. Щоб ефективно засвоювати, систематизувати, творчо переносити і застосовувати педагогічну інформацію, необхідна об'єктивна оцінка рівня розвитку вмінь учителя, розробка технології результатів оцінювання цих умінь та методика їх розвитку.
На основі аналізу виконаних завдань ми визначили рівень умінь вчителів образотворчого мистецтва в курсовий та міжкурсовий період. У курсовий період він мав такі показники: низький рівень 67%; середній - 16%, високий -17%; відповідно у міжкурсовий період: низький - 63%; середній - 21%, високий - 16%.
Дослідження показали, що низький рівень професійних умінь мають здебільшого ті педагоги, які не працюють самостійно над самоосвітою, а сподіваютьсяся лише на курси підвищення кваліфікації. В основному це представники сільських регіонів, які мають малий доступ до методичної та художньо-педагогічної інформації. Більшість учителів, що працюють у міських школах, показали вищий рівень професійних умінь.
Загальновизнаним є положення про те, що чим вищим є рівень професійних вмінь учителя, тим ефективніше він організовує педагогічний процес, активніше використовує педагогічний досвід, інноваційні технології, краще розуміє своїх учнів, швидше орієнтується в освітніх змінах. Це актуально сьогодні, коли відбувається інтеграція мистецтва, предметів художньо-естетичного циклу, що якісно змінює розуміння ролі класичного мистецтва в загальноосвітній школі та потребує розвитку художніх здатностей вчителя для реалізації сучасних програм.
Сучасні тенденції розвитку художньої освіти, зокрема освітньої галузі "Естетична культура", потребують удосконалення та розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва в системі післядипломної освіти. У зв'язку з цим і виникла необхідність вивчення даної проблеми.
Щоб організувати процес розвитку професійних умінь педагога на основі саморегуляції, необхідно знати, яким професійним вимогам має відповідати вчитель образотворчого мистецтва. Для цього потрібно реалізувати завдання побудови моделі розвитку професійних умінь фахівця. Із цією метою нами було розроблено власну модель розвитку професійних умінь вчителя образотворчого мистецтва.
Науковець Кузьмінський А.І. обґрунтував концептуальні засади розвитку післядипломної педагогічної освіти. Він вказував на необхідність розроблення нових її моделей, що зумовлені змінами у суспільстві та у системі освіти: створенням полікультурної ситуації, формуванням демократичних цінностей, ринковими відносинами тощо[5, с.374].
Аналіз навчальних планів та програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за спеціальністю "Образотворче мистецтво" у навчальних закладах післядипломної освіти України (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів та ін.) показав, що організаційними формами навчання вчителів образотворчого мистецтва у системі підвищення кваліфікації можуть бути такі:
- курсове навчання. Курси підвищення кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва ставлять за мету сприяти засвоєнню загальнотеоретичної бази, що включає соціально-гуманітарний, професійний, спеціальний та контрольно-узагальнюючий блоки, передбачити вивчення нових тенденцій у психології, загальній педагогіці, педагогічних технологіях, художньо-педагогічній практиці та ін.;
- проблемно-тематичне навчання. Проблемно-тематичні та авторські курси, робота авторських шкіл передового педагогічного досвіду, пролонгованих курсів включають блок спеціальних дисциплін і тем, перелік яких може змінюватися залежно від практичної спрямованості курсового підвищення кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва та обраної спеціалізації;
- міжкурсове навчання - конференції, науково-теоретичні семінари, семінари-практикуми, інструктивно-методичні наради, круглі столи, що забезпечують учителів образотворчого мистецтва новітніми знаннями про особливості художньо-педагогічної роботи;
- дистанційне навчання як самостійна форма роботи вчителя. Педагог може виконувати завдання, передбачені програмою, поза установою післядипломної освіти і здати кваліфікаційний екзамен викладачам інституту або за допомогою засобів Інтернету передати виконані завдання у встановлений термін - таким чином йому будуть зараховані курси підвищення кваліфікації. Дистанційноюформою навчання передбачені завдання, виконуючи які, вчитель здійснює самоконтроль та перевірку здобутих знань і набутих вмінь за допомогою спеціально створеної програми навчання;
- здобуття іншої (другої, третьої) спеціальності. Навчання в педагогічному училищі, коледжі чи інституті зі спеціальності "Образотворче мистецтво", що особливо важливо для вчителів образотворчого мистецтва (таких є більшість), які не мають художньої освіти або хочуть підвищити свій освітній рівень;
- аспірантура, докторантура. Прикріплення здобувачем або навчання в аспірантурі, докторантурі відбувається у провідних установах освіти ІІІ, ІV рівня акредитації. В основному працюють вчителі-дослідники, які творчо ставляться до реалізації розвитку художньо-педагогічної освіти України. Такі вчителі мають індивідуальні програми розвитку професійних умінь, за якими працюють постійно.
Наступним питанням, що потребувало вивчення, була проблема встановлення якостей та художньо-педагогічних умінь, які повинен мати вчитель образотворчого мистецтва. Аналіз наукової літератури дозволив зробити висновок, що, на жаль, зазначене питання не було об?єктом грунтовних досліджень, лише у

 
 

Цікаве

Загрузка...