WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Впровадження регіональних курсів у навчальний процес в умовах глобалізації - Реферат

Впровадження регіональних курсів у навчальний процес в умовах глобалізації - Реферат

краєзнавства в Київській області належить Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Виконуючи дані положення, спеціалістами інституту було розроблено навчальну програму з київщинознавства для 1 - 12 класів, яка була затверджена науково-методичною радою інституту і є основним документом для викладання даного предмета.
Починаючи з 2000 року на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів інституті впроваджено курси з підготовки педагогічних працівників до викладання київщинознавства.
Головною метою таких курсів є забезпечення відповідної науково-теоретичної підготовки висококваліфікованих, компетентних спеціалістів у галузі краєзнавства, які змогли б донести до учнів не тільки інформацію про Київщину, а й проводити пошуково-краєзнавчу роботу на місцях.
Програма курсів складається із соціально-гуманітарного, професійного та діагностико - аналітичного модулів і розрахована на навчання протягом двох тижнів ( 72 год. теоретичної і практичної підготовки ).
Розроблено також до навчальних планів слухачів курсів підвищення кваліфікації всіх дисциплін спецкурс : " Особливості викладання курсу "Київщинознавство" та запроваджено його, що дає можливість значній кількості педагогів області ознайомитися з програмою та особливостями викладання предмета в навчальних закладах освіти.
Особлива увага приділяється створенню системи роботи з педагогічними кадрами в міжкурсовий період. Для надання конкретної допомоги методичним службам проводятьсятематичні та індивідуальні консультації, співбесіди, виїзди на місця.
Вважаємо, що вчителі області значно розширили навчальні можливості даного предмета. Так, впровадження в навчальний процес методу проектів як однієї з технологій особистісно-орієнтованого розвивального навчання дозволяє поєднувати теоретичні знання і можливості їх практичного застосування для розв'язання конкретних проблем дійсності у спільній діяльності учнів з використанням комп'ютерної техніки.
Важливим чинником запровадження нового курсу, на нашу думку, є навчально-методичне забезпечення його викладання. Вийшли друком навчальні посібники для вчителів - "Київщинознавство" та "Колиска українського народу", які складені за окремими темами програми, географічний атлас "Київщина: Моя мала Батьківщина", навчально-методичні посібники та підручники для 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класів. Таким чином, майже повністю учні та вчителі області забезпечені навчально-методичними матеріалами з київщинознавства.
Варто зазначити, що останнім часом у більшості районів і міст області створено низку регіональних посібників.
З метою активізації пошуково-дослідницької роботи з топоніміки й історії освіти рідного краю, збирання втрачених назв малих географічних об'єктів (мікротопонімів) щорічно проводиться обласний огляд-конкурс учнівської молоді "Топоніміка й історія освіти рідного краю".
Шестирічний досвід викладання київщинознавства в навчальних закладах Київської області, дозволяє зробити висновок, що вчительство області позитивно сприйняло новий предмет, широко використовує його можливості у вивченні рідного краю.
Незважаючи на домінуючу тенденцію орієнтації освіти на знання у загальносвітовому контексті, значення регіонального курсу "Київщинознавство" для формування громадянина-патріота залишається надзвичайно важливим. Його вагомість посилюється ще й тому, що велінням часу, реальністю сьогодення є гуманізація сучасної системи освіти. Це означає, що освіта стає більш особистісно орієнтованою, суб'єктивно значимою для кожної людини.
Досвід переконує, що курс "Київщинознавство" у навчальних закладах не лише збагачує учнів знаннями з географії чи літератури, історії чи біології рідного краю, виховує любов до нього та формує основні краєзнавчі поняття та навички. Насамперед, київщинознавство допомагає учням формувати національний характер, розуміти особливості нації, її душу, яка протягом століть успадковується від покоління до покоління. Належним чином організоване викладання київщинознавства підвищує духовний потенціал, творче мислення учнів, формує науковий світогляд, уміння спілкуватися з однолітками, дорослими.
Широке залучення учнів до вивчення рідної Київщини розвиває у них кращі якості дослідників та патріотів свого краю, всієї України.
Значна кількість матеріалів з київщинознавства сприяють глобальному усвідомленню географії, історії, культури, науки, економіки.
Таким чином, можемо стверджувати, що незважаючи на тенденцію зміщення акцентів з вивчення місцевих і регіональних проблем на вивчення проблем всесвітніх в період глобалізації, все - таки Київщина є осередком України, в якому велика увага приділяється впровадженню регіональних курсів, що сприяє вихованню національної самосвідомості учнів.
Список літератури:
1. Болгаріна В., Лощенова І. Культура і полікультурна освіта Шлях освіти. 2002. - №1. с.56.
2. Програма розвитку краєзнавства в Київській області на період до 2010 року: Розпорядження голови обласної державної адміністрації №586 від 26 вересня 2002 року.
3. Корнеєв В.П. Вивчення географії своєї області. - К., 1991. - 64 с.
4. Географічна енциклопедія України. В 3-х т. -Т.3.- К.: УРЕ ім. М.П.Бажана, І993. - 601с.
5. Київщина: Географічний атлас: Моя мала Батьківшина / За. ред. Т.В.Погурельської. - К.: "Видавництво "Мапа", 2001. - 24 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...