WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Впровадження регіональних курсів у навчальний процес в умовах глобалізації - Реферат

Впровадження регіональних курсів у навчальний процес в умовах глобалізації - Реферат


Реферат на тему:
Впровадження регіональних курсів у навчальний процес в умовах глобалізації
Починаючи з 70-х р. ХХ століття світ переживає феномен глобалізації, тобто у загальному вигляді це означає збільшення ролі всесвітніх (глобальних) політичних, економічних, культурних, освітніх відносин із зменшенням питомої ваги всього національного.
Глобалізація практично охопила всі країни світу і увійшла в наше життя уніфікацією фінансів, товарів, послуг, культури, освіти тощо.
Це об'єктивний, безповоротний процес формування загальносвітових принципів життєвлаштування, який об'єднує всі країни світу, всіх жителів планети.
Спочатку глобалізація виникла в економічній сфері в результаті швидкого розвитку глобальних фінансових і промислових ринків, інформаційних технологій.
Глобалізація в економічній сфері викликала тотожні процеси у сферах політичній, соціальній, культурній, екологічній, освітній.
Вважаємо, що глобалізація в освітній сфері повинна сприяти формуванню психології громадянина світу і вихованню толерантності у відносинах між народами. У цьому плані потрібно розглядати і спроби міжнародної стандартизації середньої і вищої освіти.
Як відомо, відповідно до рішень Болонського самміту 1999 року в Європі почався процес створення єдиного освітнього простору і єдиних стандартів вищої освіти. Ця ідея була підтримана і Україною.
Більшість країн світу впроваджує в національні освітні програми стандарти освітніх систем США і Західної Європи. Згідно цих стандартів школа повинна створювати умови для саморозвитку особистості, навчати дітей самостійно здобувати знання, виховувати законослухняного громадянина суспільства.
Все це робиться з єдиною метою: закінчивши загальноосвітній навчальний заклад, колишні учні повинні вміти пристосовуватись до реалій життя у світі, де кожна людина створює своє особисте благополуччя, виходячи зі своїх умінь, освіченості, таланту.
Разом з тим, на нашу думку, стандартизація освіти не повинна претендувати на заміну національного, вона може бути лише доповненням до нього.
Ураховуючи положення про те, що кожна країна світу має свої національні особливості, свою мову, спосіб життя, традиції побуту навіть у межах окремого регіону, можемо говорити також про навчання і виховання дітей на прикладах всього місцевого, регіонального та національного. Потрібно таким чином організувати навчання і виховання, щоб діти в умовах розвитку глобальних процесів у всіх сферах людського життя не забували своє духовне коріння, все те, що ми називаємо малою батьківщиною
Важливе місце у відродженні національної самосвідомості народу належить краєзнавству. Краєзнавча робота зі школярами - це важливий засіб громадянського виховання молодої людини.
Відповідно до Указу Президента України від 23 січня 2001р. №35 " Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні" і Постанови Кабінету Міністрів від 10 червня 2002 р. № 786 "Про затвердження програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року" у Київській області затверджена "Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року ".
Метою даної програми є всебічне сприяння розгортанню краєзнавчого руху в Київській області. Одним із напрямків програми було запровадження регіонального курсу "Київщинознавство".
Цей курс був позитивно сприйнятий батьками, вчителями, громадою Київщини, він є першою спробою створити дієву систему краєзнавчої роботи на рівні області.
"Київщинознавство" є інтегрованим курсом, та складовою варіативної частини шкільних програм. Він створений на основі трьох базисних принципів:
- гуманізації сучасної освіти, в результаті чого учень повинен оволодіти тими знаннями, які йому близькі та знадобляться в подальшому житті;
- зміни ролі вчителя в освітньому процесі, який перестає бути ретранслятором знань і навчає учнів методам оволодіння ними;
- творчого підходу до викладання шкільних дисциплін.
Головна мета інтегрованого курсу "Київщинознавство" - формування національної самосвідомості учнів на основі розвитку почуття любові до рідної землі - Київщини, формування та усвідомлення ними себе як особистості, яка є часткою українського народу, любить і шанує рідний край, примножує його багатства.
Вивчення київщинознавства виховує в учнів почуття патріотизму, любові до рідної землі, громадянської відповідальності за збереження і розумне використання духовних, матеріальних, природних цінностей своєї землі, розширює кругозір учнів, розвиває допитливість, удосконалює вміння й навички пошукової роботи, спонукає до творчості. І особливо зростає значення цього предмета в контексті національного виховання га культурного відродження України.
Київщинознавство дає змогу в комплексі давати знання про свою місцевість, рідний край - Київську область. Структура курсу забезпечує наступність і перспективність між різними ланками шкільної освіти. Вважаємо, що київщинознавство є особливим навчальним курсом, в якому поєднуються комплекси історичних, антропологічних, археологічних, природничих, лінгвістичних, етнокультурних знань про Київську область.
Даний курс вивчається в усіх середніх навчальних закладах Київської області. У кожному класі на вивчення курсу відводиться 35 годин (1 год. на тиждень).
Робота щодо запровадження даного курсу відповідає вимогам часу і є актуальною сьогодні.
Головна роль щодо реалізації основних положень програми розвитку

 
 

Цікаве

Загрузка...