WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання методу телекомунікаційних проектів у вихованні соціально активної особистості в умовах позашкільного навчального закладу - Реферат

Використання методу телекомунікаційних проектів у вихованні соціально активної особистості в умовах позашкільного навчального закладу - Реферат


Реферат на тему:
Використання методу телекомунікаційних проектів у вихованні соціально активної особистості в умовах позашкільного навчального закладу
У зв'язку із здійсненням широкої демократизації усіх сфер суспільного життя на перший план висунуті цілі, пов'язані з формуванням особистості, що володіє широким творчим потенціалом, моральною стійкістю та психологічною гнучкістю, цілісністю, психологічним здоров'ям високою культурою спілкування та проявляє соціальну активність у своєму повсякденному житті.
Соціалізація особистості - актуальна проблема сучасної психолого-педагогічної науки і практики. Тому у Державній національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ століття) одним із стратегічних завдань визначається створення оптимальних умов для соціального розвитку, соціального становлення, самореалізації та саморозвитку молодого покоління.
Активність підростаючого покоління продовжує бути у фокусі уваги педагогічної галузі. Адже активність учнівської молоді - це вже відповідний віковий етап розвитку активності в цілому. У підлітковому та юнацькому віці активність як природна здібність перетворюється в соціальну систему потреб та інтересів.
Соціальна активність - це діяльне ставлення людини та здатність здійснювати суттєві перетворення матеріального та духовного середовища на основі засвоєння суспільно-історичного досвіду людства, що виявляється у творчій діяльності, вольових актах, спілкуванні [8].
Соціальна активність - одна з найважливіших людських якостей, яка дає можливість людині розвиватися як особистості, оскільки активна людина виступає суб'єктом активної практичної діяльності.
Дослідження цієї проблеми і пошук оптимальних, діючих сучасних форм і методів виховання соціальної активності особистості ведуться безперервно. З огляду дана стаття має на меті обґрунтування використання методу телекомунікаційних проектів як одного з ефективних засобів виховання соціальної активності особистості.
У.Кільпатрик розглядав проект як будь-яку роботу, виконану "від щирого серця", яка має певну цільову настанову [7, 32].
На думку Ф.Бегьюлі, проект - це послідовність взаємопов'язаних подій, які відбуваються впродовж встановленого обмеженого проміжку часу та спрямовані на досягнення неповторного і водночас певного результату [2].
Метод проектів, в основі якого лежить розвиток в учнів пізнавальних навичок, творчих здібностей, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня передбачає певну сукупність навчально-методичних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій учнів з обов'язковим представлення отриманих результатів [4, 22].
Нагромаджений вже сьогодні в Україні та за кордоном досвід переконливо засвідчує, що метод проектів, як одна з інтерактивних форм навчання, сприяє інтенсифікації та оптимізації навчального процесу і дозволяє учням аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу, зробити засвоєння знань більш доступним, конструювати свої знання тощо.
У соціалізаційному аспекті участь у розробці та реалізації проектів дозволяє їх учасникам:
- виробити особистий погляд на події, навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати;
- усвідомити значення спільних зусиль, роботи в команді;
- знаходити спільне розв'язання проблеми;
- застосовувати свій суб'єктний досвід та узгоджувати його з науковим змістом проекту;
- моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації і переживання їх;
- самостійно оцінювати свою діяльність;
- вчитись будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв'язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу;
- розвивати здібності організовувати творчість інших [10, с.64-109].
Динамічний світ комп'ютерних технологій висуває сьогодні свої вимоги до навчання: здатність швидко засвоювати нові знання, здійснювати пошук необхідної інформації, критично її оцінювати тощо.
Розглядаючи особливості роботи за методом проектів у сучасному інформаційному суспільстві, можна відзначити, що зараз це здебільшого робота за допомогою телекомунікаційних мереж.
Досвід використання телекомунікацій в навчально-виховному процесі засвідчив, що цей вид технологій дозволяє об'єднати різні види діяльності вчителів та учнів різних навчальних закладів одного або кількох регіонів, а також різних країн [1, 15].
Зазначимо, що робота у телекомунікаційних мережах дозволяє використовувати розмаїття засобів і форм самостійної пізнавальної, науково-дослідницької і практично-творчої роботи і базується на багатогранному спілкуванні, на вільному обміні думками, ідеями, інформацією, на бажанні пізнати нове та розширити свій світогляд.
Навчальний телекомунікаційний проект - це спільна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, організована на основі комп'ютерної телекомунікації, яка має спільну мету [10, 89].
Особливість телекомунікаційних проектів (Інтернет-проектів) полягає в тому, що за своєю суттю вони завжди є міжпредметними і діяльність в них розгортається як в урочний, так і в позаурочний час. Саме це дозволяє вдало використовувати цей метод у позашкільній навчально-виховній роботі.
Розглянемо телекомунікаційну діяльність учнів на прикладі роботи в Інтернет-проектах вихованців Центру творчості дітей та юнацтва "Соняшник" м. Білої Церкви Київської області.
Вже четвертий рік поспіль ЦТДЮ "Соняшник" є активним учасником програми I*EARN (International Education and Resource Network) - міжнародної освітньої та ресурсної мережі, яка працює в Україні з 1998 року. Зараз мережа об'єднує учасників зі 100 країн світу, які разом співпрацюють в екологічних, наукових, художніх та соціально значущих, громадянських проектах.
Національна мережа I*EARN налічує близько сотні навчальних закладів з різних регіонів України.
Під час роботи в програмі вихованці та педагоги ЦТДЮ "Соняшник" взяли і продовжують свою участь у міжнародних проектах "GTP" (Global Teenager project), "Laws of Life" (Закони життя), "Dream school" (Школа мрії) тощо; у національних - "Рось - колиска Русі", "Особливості національної мови", "Ми - ровесники", "По кому б'є дзвін або чи наша хата скраю?", "Життя довжиною в три слова", соціальний проект зі створення веб-сайтів для творчих дітей з обмеженими можливостями та ін.

 
 

Цікаве

Загрузка...