WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів - Реферат

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів - Реферат

тощо.
Серед базових складових мережі інформаційно орієнтованого освітнього середовища позашкільного навчального закладу, що використовує комп'ютерні технічні інновації, можна виокремити наступні:
- повноцінна багатофункціональна медіатека, яка включає в себе мультимедійні, інтерактивні навчальні програми з різних напрямів позашкільної освіти, науки та культури, розраховані на різні вікові категорії вихованців різних напрямів гуртків, творчих об'єднань;
- Інтернет-бібліотека, яка даєширокі можливості для використання всіма учасниками освітнього процесу (як вихованцями гуртків, творчих об'єднань, так і педагогічними працівниками) інформації, систематизованої за розділами;
- ланка дистанційного навчання, що дозволяє брати участь у різноманітних творчих, пошукових та дослідницьких проектах, конкурсах, Інтернет-олімпіадах;
- інформаційний та редакційно-видавничий центр, що забезпечує створення, підтримку та оновлення сайтів пошукових, дослідницьких, експериментальних проектів, випуск інформаційних публікацій, газет, тез учнівських робіт, текстів виступів на конференціях, навчальних посібників тощо;
- каталог інформаційних баз даних, які містять вичерпну організаційну, методичну та консультаційну інформацію щодо написання творчих, пошукових, науково-дослідницьких, експериментальних робіт та всіх етапах їх написання;
- структурована електронна бібліотека пошукових, дослідницьких, експериментальних робіт з різних навчальних дисциплін, рефератів, курсових, дипломних проектів, кандидатських і докторських дисертацій, які можуть бути використані як зразки для оформлення і написання конкурентноспроможних навчальних проектів та як інформаційна база даних для подальшого використання вихованцями та педагогами у навчально-виховному процесі гуртків, творчих об'єднань;
- електронний банк даних про творчо обдарованих і талановитих вихованців гуртків, творчих об'єднань різних напрямів позашкільної освіти конкретного навчального закладу, текстові, фото- відеоматеріали про їх творчі здобутки, моделі індивідуальних навчальних програм тощо.
Систематичне включення вихованців гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів у пізнавальну, творчу, пошукову, науково-дослідницьку, експериментальну діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує формування та постійний розвиток їх інформаційно-комунікаційної культури. Інформаційно-комунікаційну культуру особистості розуміємо як комплекс понять, уявлень, знань, умінь і навичок особистості, які формують у конкретного вихованця певний стиль мислення (в основі якого - логіко-математична та гуманітарна підготовка, яку учень здобуває у межах поглибленої спеціалізації з адаптацією до конкретного напряму пізнавальної та творчої діяльності гуртка, творчого об'єднання), що дозволяє дитині ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у будь-якому виді пізнавальної або творчої діяльності [5, 36].
Психолого-педагогічні дослідження з даної проблеми дозволяють виділити основні аспекти інформаційно-комунікаційної культури особистості вихованців гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів, включених у пізнавальну, творчу, пошукову, дослідницьку та експериментальну діяльність з активним використанням комп'ютерної техніки та її похідних, а саме:
- пізнавальний аспект - спрямований на формування у вихованців певної системи понять і термінів у галузі комп'ютерно-інформаційних технологій, базових знань про загальні принципи застосування цих технологій, які є підґрунтям для подальшого формування вмінь і навичок їх використання;
- технологічний аспект - спрямований на формування у вихованців певної системи практичних вмінь і навичок використання комп'ютерно-інформаційних технологій, таких як операції з текстом, електронними таблицями, графічними зображеннями, засобами комунікації тощо;
- гуманітарно-технологічний аспект - спрямований на опанування вихованцем інваріантних способів діяльності з використанням таких понять як символ, знак, значення, мова, інформація, форми подання інформації, види інформації, інформаційний простір тощо;
- інтеграційно-технологічний аспект - спрямований на опанування вихованцем інваріантних способів діяльності з використанням таких понять як система, елемент системи, модель, алгоритм, код, кодування, інформаційний процес; формування у дітей та учнівської молоді вмінь і навичок систематизації, класифікації, структуризації, планування, інтерпретації, логічного мислення і прийняття рішень (особистих і групових);
- соціально-технологічний аспект - спрямований на опанування вихованцем способів використання отриманих знань, умінь і навичок у повсякденному житті;
- особистісний аспект - спрямований на розвиток специфічних якостей вихованця як творчої особистості, що передбачає формування культури творчої діяльності, розвиток творчих здібностей, пізнавальної та творчої активності, формування індивідуального стилю творчої діяльності; вдосконалення вмінь аналізувати ситуації, самостійно приймати нестандартні рішення і критично оцінювати їх результат, здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність у складі групи [3].
Шляхом аналітичної обробки результатів моніторингу навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах, що ґрунтується на використанні технічних інновацій, маємо можливість визначити основні творчі вміння, які формуються у процесі систематичного залучення вихованців гуртків, творчих об'єднань до використання інформаційно-комунікаційних технологій:
- семантичні вміння - полягають у здатності співвіднесення вихованцями символів, знаків і їх значень, а саме: розпізнавання об'єктів за їх назвами та символами; виділення суттєвих ознак об'єктів за поняттями; оцінювання відповідності предметно-матеріального і вербального (текстового, символьного) представлення об'єкта; класифікація об'єктів за певними ознаками, представленими вербально (за допомогою тексту, символів);
- синтаксичні вміння - полягають у здатності читання і записування символічних виразів та їх побудові відповідно до встановлених правил;
- вміння інтерпретувати - полягає у визначенні особливих ознак об'єкта, який подається за допомогою графічного зображення, вербального (текстового) опису або символьного представлення;
- вміння алгоритмізації - полягає у здатності побудови логічних послідовностей об'єктів, зображень, подій у ситуаціях;
- вміння планувати - полягає у здатності формувати опис

 
 

Цікаве

Загрузка...