WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів - Реферат

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів - Реферат


Реферат на тему:
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів
Інтеграція України у світовий інформаційний простір, створення мережі інформаційного забезпечення освіти та науки мають значний вплив на освітні процеси в державі. Швидкими темпами здійснюється інтенсифікація системи навчання та виховання дітей і учнівської молоді на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій, триває формування інформаційної культури педагогів та їх вихованців.
Запровадження зазначених інновації в освітній процес загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів забезпечує формування технічно та технологічно освіченої творчої особистості, підготовленої до життя, активної трудової діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства, створює належне підґрунтя для розвитку життєвої компетентності, пізнавальної та творчої активності дітей та учнівської молоді, їх творчу самореалізацію та професійне самовизначення з урахуванням індивідуальних можливостей та особистісних уподобань.
З огляду на це метою нашої статті є розроблення психолого-педагогічної характеристики інформаційно-комунікаційних технологій як механізму розвитку творчої особистості і визначення організаційно-педагогічних та дидактичних аспектів використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів.
Творча активність - особистісне утворення динамічного характеру, яке є комплексом інтелектуальних, емоційних, характерологічних властивостей, що дозволяють особистості продуктивно використовувати творчість у будь-якому виді діяльності. Розвиток творчої активності - процес прогресивних змін у часі і просторі, що відображається у кількісних, якісних і структурних творчих перетвореннях особистості як цілісної системи і полягає в керованому розвитку її творчих здібностей та інтелекту на основі пробудження інтересу до творчої діяльності, оволодіння методами творчого отримання знань, формуванням індивідуального стилю творчої поведінки [2, 96].
Метою позашкільної освіти відповідно до суспільного замовлення та освітньої політики держави, є створення педагогічних умов для повноцінного творчого, інтелектуального, духовного розвитку особистості; підвищення її мотивації до пізнання і творчості; задоволення освітніх потреб творчої особистості за допомогою залучення її до свідомої та систематичної творчої діяльності.
Тому ознайомлення вихованців гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній науці, техніці, виробництві, повсякденному житті та їх практична підготовка до раціонального використання під час розв'язування задач, пов'язаних з пошуком та опрацюванням інформації, її систематизацією та зберіганням, поданням широкому загалу і передаванням, забезпечення участі в проектно-технологічній та інформаційній діяльності, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини (від появи творчого задуму до реалізації готового продукту) - головне завдання позашкільних навчальних закладів [6, 8].
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що активно запроваджуються в навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів, забезпечують його оптимізацію, технологічність і відкривають нові перспективи для пізнавальної та творчої діяльності вихованців гуртків, творчих об'єднань, тобто створюють умови для наступного:
- забезпечення нової, активної форми фіксації продуктів інтелектуальної та творчої діяльності людини у вигляді текстових документів, графічних таблиць, мультимедійних презентацій, фото-, відеодокументів тощо, що уможливлює їх подальше перетворення, вдосконалення та поширення;
- доступу до практично необмеженого обсягу потрібної навчальної та наукової інформації, високої швидкості її отримання та варіативності способів аналітичної обробки, виникнення феномена "безпосереднього включення" особистості в інформаційний простір людства;
- конструктивного змістового діалогу з користувачем; утворення з ним єдиного функціонального предметно орієнтованого освітнього середовища (тобто комп'ютер не лише збільшує інтелектуальні та творчі можливості особистості, впливає на її пам'ять, емоції, мотиви та інтереси, але й змінює, перебудовує саму структуру пізнавальної та продуктивно-творчої діяльності особистості) [1].
З огляду на це сучасні інформаційно-комунікаційні технології у практичній діяльності гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів можуть використовуватися як:
- засіб навчання (застосування мультимедійних навчальних курсів, дистанційної освіти);
- технічний засіб автоматизації процесу пізнавальної та творчої діяльності особистості, який дозволяє мобільно працювати з текстом, графічним, звуковим або відеодокументом, робити складні розрахунки, якісно подавати інформацію, обробляти її, спілкуватися з своїми однолітками або представниками наукової еліти в усьому світі;
- зразок сучасних інноваційних технологій, що розвиває навички оволодіння ними, дає знання про їх назви та функціональне призначення складових елементів і системи зв'язків, принципи роботи апаратного і програмного забезпечення;
- ефективний тренажер, що розвиває пізнавальну і творчу активність особистості, спонукає її приймати власні оригінальні рішення, бачити їх результат і перевіряти їх правомірність тощо [4].
Тому актуальним є питання не лише про запровадження та ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі кожного позашкільного навчального закладу, а створення єдиного інформаційного простору в ньому. Структурними підрозділом позашкільного навчального закладу, які б якісно забезпечили виконання даної мети, мають стати центр комп'ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій - науково-методичні та навчальні підрозділи, що використовують апаратні та програмні засоби, фото, аудіо-, відеоматеріали, засоби телекомунікаційного зв'язку, розмножувальну техніку, для: формування інформаційного навчального середовища; забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом; задоволення інформаційних потреб усіх учасників навчально-виховного процесу; проведення пошукової, дослідницької та експериментальної роботи творчо обдарованих і талановитих вихованців; забезпечення комп'ютерної підтримки творчої та навчально-пізнавальної діяльності дітей та учнівської молоді

 
 

Цікаве

Загрузка...