WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Статут про студії Українського Вільного Університету в Празі - Реферат

Статут про студії Українського Вільного Університету в Празі - Реферат

звичайні і надзвичайні професори факультету беруть участь як екзаменатори на основі свого учительського уряду в области свого предмету, для якого призначені до відповідної іспитової комісії. Але ж факультет може призначити їх екзаменаторами також для інших предметів та в інших комісіях.
Крім цього при потребі можуть бути призначені екзаменаторами також доценти й інші спеціалісти.
§18.
Якби голова по якійсь причині не міг взяти участи в комісії, то його заступає місто голова, а коли б не було призначеного місто голови або сей не міг би взяти участи, то голову заступає з належних до комісії звичайний професор найстаріший по літах служби.
§19.
Часи для іспитів визначують голови комісій в міру оголошення бажаючих держати іспити.
§20.
Оголошення до іспитів заявляється проханням з відповідними прологами, поданим деканові.
До прохання належить долучити:
а) для історично-правничого іспиту: матеральне свідоцтво, імматрикулційний лист та індекс;
б) для другого і третього іспиту чи то судового чи політичного свідоцтво про видержаннє історично-правничого іспиту.
Іспити складені на правничих факультетах в ЧСР, бувшої Австро-Угорщини та бувшої Росії правно дійсні в Українськім Університетів в Празі, а тому кожний, хто має свідоцтво про здачу таких іспитів, мусить скласти тільки додаткові іспити в українських частин і з тих предметів, по яких не здав іспиту. Що до іспитів зложених в інших високих школах, то в сій справі прикладається аналогічно §10. сього статуту.
§21.
Іспити переводиться устно і публічно; нарада і голосовання про вислід іспиту одбувається в тайнім засіданні іспитової комісії.
Комісія робить свої постанови абсолютною більшістю голосів. Голова голосує так само як решта членів комісії.
Коли голоси розбиваються рівно, то уважається ухваленою та оцінка, яка для кандидата корисніша.
§22.
Успіх іспиту означає словами: "добре", "остаточно" або "недостаточно". Оцінку "з відзначенням", для когось предмету можна призначати лише тоді, коли нота "добре" була ухвалена всіми голосами.
Дисципліни введені в §§13 та 14. в гурті під одною цифрою вважаються за один предмет для ноти "з відзначенням".
Постанови іспитової комісії не підлягають ніякому обжалованню.
При назначенні пере іспиту належить установити час, до якого кандидат не може бути допущеним до повторного іспиту.
§23.
Для повторення іспитів діє така постанова:
а) Пере іспит при історично-правничім іспиті відкладається на один або на два семестри. Коли постанову про пере іспит винесено на початку зимового семестру і пере іспит одкладено на два семестри, то повторення іспиту може бути допущеним тільки в кінці слідую чого літнього семестру.
Переіспитник повинен ходити на виклади з предметів іспиту найменше 10 годин в тижні. Пере іспитові семестри не належить зачисляти до законного курсового часу.
б) Пере іспит судовий та політичний відкладається найменше на три місяці, а найбільше на один рік.
Переіспитник не може бути допущеним до дальніших іспитів, поки не здасть з успіхом попереднього іспиту.
§24.
Висновок голосовання про результати іспиту записується в протокол, індекс та в книгу заяв, після чого публічно виголошується, а кандидатові тоді ж вручається свідоцтво про іспит.
§25.
Про кожне призначення пере іспиту негайно повідомляється деканат факультету права і суспільних наук з приставленням пере іспитового часу.
Пере іспит заноситься в списки, а якщо пізніше видавало б ся дублікат індексу, то всі ті відомости переносяться в дуплікат.
§26.
Іспити відбуваються мовою українською або чеською.
ІІІ. ДОКТОРАТ
§27.
Хто хоче отримати науковий ступінь доктора прав Українського Університету в Празі, той повинен скласти три іспити (ригорози) з трьох іспитових груп предметів. Ті, що скінчили університет в б. Росії з науковим ступнем кандидати прав або діплом І ступені, для одержання титула д-ра прав та суспільних наук Українського Університету в Празі повинні здати тільки додатковий іспит з українських дісціплін по призначенню факультету.
§28.
Кандидат мусить довести, що скінчив курс наук правничих яко звичайний слухач згідно з установленими для того приписами і в цій цілі повинен подати декану абсолюторію (випускне університетське свідоцтво).
Студенти прав, які зложили історично-правничий іспит з успіхом що найменше добрим, можуть бути допущені до ригорова з обсягу історично-правничого зараз по іспиті або коли небудь пізніше.
Студенти прав, які здали в осмім семестрі своїх студій судовий або політичний іспит з успіхом що найменше добрим можуть бути допущені вже в тім самім семестрі до ригорозу з обсягу тих предметів, з яких здали іспит.
§29.
Три рогорози обіймають:
І. Предмети перелічені в §12.
ІІ. Предмети означені в §13.
ІІІ. Предмети означені в §14.
§30.
Ригорози можна здавати в довільнім порядку предметів.
Сі іспити відбуваються публічно.
Межи двома ригорозами має минути найменше три місяці, але в тім випадку, коли кандидат при попереднім ригорозі був одноголосно апробований, декан може скоротити термін до найближчого ригорозу.
§31.
Іспитові ригорозальні комісії проводить декан або в його одсутності про декан професорської колегії, в разі ж відсутності і останнього звичайний професор найстарший в літах служби.
Іспитова комісія складається з екзаменаторів по кожному предмету.
§32.
Екзаменаторами можуть бути: звичайний професор одного з предметів.
Якщо нема звичайного професора або він не може взяти участи, то в комісію входить надзвичайний професор з того ж предмету; якщо нема надзвичайногопрофесора або він не може взяти участь, то в комісію факультет запрохує того звичайного або надзвичайного професора, який є спеціалістом того ж предмету або його предмет є найближчий до того предмету.
На випадок потреби факультет може запрохати на члена іспитової комісії звичайного або надзвичайного професора чеського Карлового університету в Празі.
§33.
Голова комісії має право питати, однак він обовязаний питати лише тоді, коли є професором предмету, з котрого питає, і коли прийде на него черга, в випадку чергування професорів.
§34.
Кожен член рігорозальної комісії повинен бути присутнім при рігорозі від початку до кінця. Перед голосованнєм і винесенням постанови члени комісії радяться в справі оцінки результатів.
Кожний член комісії має голосувати іспит словами: або "добре з відзнакою", або "добре", або "достаточно", або "недостаточно". Комісійна оцінка установляється більшістю голосів. Коли голоса розбиваються на рівно, то уважається ухваленою оцінка, за яку подав голос голова комісії.
§35.
Якщо кандидат одержить загальну оцінку "недостаточно", то не може бути допущеним до дальшого іспиту, поки не видержить попереднього, і то не швидше як через три місяці.
§36.
Постанова §20. про іспити здані в інших університетах, має силу аналогічно рігорозів складених в інших університетах.
§37.
На основі успішно складених ригорозів, кандидат получає титул доктора прав Українського Університету в Празі.
§38.
Промоція відбувається за головуваннєм ректора і в присутності декана професорської колегії, звичайним професором (апертурним) яко промотором в спосіб звичайної обітниці.

 
 

Цікаве

Загрузка...