WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Статут про студії Українського Вільного Університету в Празі - Реферат

Статут про студії Українського Вільного Університету в Празі - Реферат

жовтня 1940 року на Карловому Німецькому Університеті в Празі (Промоціонсорднунг дер Рехтс-унд Стаатсвіссерншафтліхен Факультет дер Дейчем Карлс Університет ін Праг фір Ерлангунг дес. академішен Градус айнес Докторс дер Віртшафтсвіссеншафт (Др. рер. пол.) унд Докторс дер Рехте (Др.юріс).
§24.
Щодо загального порядку студійного для слухачів Факультету: правил імматрикуляції, записів, вчащанням на виклади і т.д., то на Факультеті дотримується правил, як і дотепер, існуючих в Карловому Німецькому Університеті в Празі.
§25.
Статут цей набуває законної сили з 1 травня 1943.
УСТАВ
про студії, іспити та докторат на факультеті права та суспільних наук Українського Університету в Празі.
Ухвалено в приціпі 11 червня 1924 р.
В остаточній редакції ухвалено 27 жовтня 1926 р.
§1.
Факультет має на меті дати своїм слухачам теоретичне зання в области права й суспільних наук і приготовити їх для наукової й практичної діяльності на полі правового й суспільного життя, в зв'язку їх з історією, потребами і правовим життям українського народу.
Про результат пройдених курсів Університет виставляє свідоцтва на основі складених іспитів.
Титул доктора прав університет надає кандидатам, які виявили своє теоретичне знання на докторських іспитах (рігорозах).
І. СТУДІЇ
§2.
Студійний час складається не менше як з восьми семестрів, з яких на перших студійний відділ повинно припадати найменше три семестри, а на другий найменше п'ять семестрів.
§3.
Семестр лише тоді зачислюється до прослуханого курсу, коли студент мав в нім на лекції найменше двадцять годи в першім студійнім відділі і 12 годин в другім студійнім відділі.
До приписаного найменшого числа годин зачисляється також семінарій ні студії, коли студент на них записувався.
В кожнім студійнім відділі число годин недостаючи в однім із семестрів може бути вирівняне підвишкою годин в іншім семестрі.
Студії права і суспільних наук можна починати як в зимовім, так і в літнім семестрах.
§4.
В першому студійному відділі, який зветься історичним, мають бути вислухані виклади з слідуючих предметів, в зазначеному тут найменшому числі годин на тиждень:
1. Загальна теорія права - 4 години, розділені на два семестри по дві години в тиждень;
2. Римське право - 15 годин на тиждень, розділених найменше на три семестри;
3. Церковне право - 6 годин в однім семестрі або розділених на два семестри.
4. Історія публичного і приватного права в Европі, з осібна чеського права, - 8 годин, розділених на два семестри, по 4 години в кожнім.
5. Історія українського права - 9 годин, розділених на три семестри.
6. Історія філософії права - 4 години, в одному або двох семестрах.
§5.
В другім студійнім відділі, для допущення до судового й політичного державних іспитів, обов'язково прослухати в означенім нижче найменшім числі годин в тижні слідуючи предмети:
Діюча на території українській та території Ч.С.Р.
1. Цивільне право - 13 годин, розділених найменше на три семестри;
2. Торгове, морське та вексельне право, окремо або разом об'єднане в одному курсі - 6 годин в одному або двох семестрах.
3. Цивільна процедура - 6 годин розділених на два семестри;
4. Карне право і карний процес - 12 годин розділених на три або чотири семестри;
5. Право політичне (державне) - 8 годин в одному або двох семестрах.
6. Наука адміністрації та адміністраційне право - 6 годин в одному або двох семестрах;
7. Наука про народне господарство і народно-господарська політика, розділені на два або злучені в один курс - 10 годин у двох семестрах;
8. Теорія статистики - 4 години в одному або двох семестрах.
9. Наука про фінанси - 8 годин в двох семестрах, по 4 години в кожнім.
10. Міжнародне право - 6 годин в двох семестрах.
11. Теорія кооперації - 5 годин в одному або двох семестрах.
Про учащання на згадані виклади рочноозначеного порядку.
§6.
Окрім вищеперечислених предметів студент, перед допущеннєм до судового чи політичного іспиту, повинен прослухати на філософічному факультеті один предмет три години в тиждень.
§7.
Окрім обов'язкових предметів, названих в попередніх §§ будуть викладатися на факультеті ще слідуючи предмети:
1. Судова медицина;
2. Соціологія;
3. Історія кооперації;
4. Порівнуюча наука права.
§8.
Професорська Коллегія Факультету повинна дбати про повноту викладів в области правничих та суспільних наук і так розподіляти їх, щоб кожний слухач, який пробув на факультеті установлений час, мав би можливість вислухати всі обов'язкові предмети в приписанім числі годин.
З огляду на особливі обставини Професорська Колєгія може:
1. Допустити слухачів до історично-правничого іспиту державного, понижуючи їм число годин на обов'язкові предмети до 5-ти годин, під умовою, що виклади записаних в першому студійному відділі предметів досягають законного мінімума 45 годин на тиждень і що нема іншої перешкоди.
2. Дозволити видавать абсолюторію або допускати до судового чи політичного державного іспиту в 8 семестрі, понижуючи слухачам учащання на обов'язкові виклади до 5 годин, під умовою, що число годин записаних у студента в другім студійнім відділі досягає законного мінімума 80 годин і що нема іншої перешкоди.
§9.
Семестри пройдені на одному з факультетів права та суспільних наук Чеськословенської Республіки, б, Росії та Австро-Угорщини зачисляються до вказаних в цьому уставі семестрів, але для допущення до іспитів кожний слухач мусить вислухати в Українськім Університеті в Празі виклади з таких предметів, яких не слухав у тих університетах і які цей устав визнає обов'язковим.
§10.
Про зачислення семестрів, пройдених в інших високих школах, рішає Професорська Рада факультета на основі докладу декана.
ІІ. ІСПИТИ
§11.
Історично-правничий іспит можна здавати найскорше в останніх чотирьох тижнях третього семестру.
Дальнійші іспити можна здавати в довільному порядку, але не раніш останніх чотирьох тижнів осьмого семестру.
§12.
В історично-правничий іспит входить слідуючи група предметів:
1. Загальна наука (заг.теорія права, історія права в Европі і сторія філософії права);
2. Римське право;
3. Історія українського права;
4. Церковне право.
§13.
Судовий іспит обіймає слідуючи групу предметів:
1. Цивільне право;
2. Право торгове, морське і вексельне;
3. Цивільна процедура;
4. Карне право і процес.
§14.
Політичний іспит обіймає слідуючи групу предметів:
1. Державне право;
2. Наука адміністрації та адміністрацій не право;
3. Наука про народне господарство на народногосподарська політика;
4. Наука про фінанси;
5. Міжнародне право;
6. Теорія статистики;
7. Теорія кооперації.
§15.
Для проведення вищевказаних іспитів Професорська Рада факультету призначає окремі комісії, про склад яких подає відомости до міністерства шкільництва та народної освіти.
§16.
Кожна комісія складається з головуючого, з одного або більше заступників його та з потрібного числа екзаменаторів.
З них голова складає комісії для окремих іспитів (комісії спеціальні). Сі комісії для кожного з трьох теоретичних іспитів повинні складатися з голови та екзамен тарів, яких повинно бути не менше двох.
§17.
Всі

 
 

Цікаве

Загрузка...