WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Статут про студії Українського Вільного Університету в Празі - Реферат

Статут про студії Українського Вільного Університету в Празі - Реферат

(в повному обсязі).
4. Карний процес.
5. Церковне право.
6. Торговельне право з вексельним і морським.
7. Робітниче право.
Б. Для студентів економістів:
1. Цивільне право.
2. Державне право (в повному обсязі).
3. Наука про адміністрацію і адміністрацій не право.
4. Наука про фінанси і фінансове право.
5. Торговельне право з вексельним і морським.
6. Робітниче право.
7. Міжнародне право.
§11.
Для третьої іспитової секції входять наступні предмети:
А. Для студентів відділу права:
1. Державне право в повному обсязі.
2. Наука про адміністрацію і адміністративне право.
3. Фінансове право.
4. наука про народне господарство і господарську політику.
5. Міжнародне право.
В. Для студентів економістів:
1. Теорія народного господарства і народногосподарська політика.
2. Історія народного господарства.
3. Політика населення і соціальна політика.
4. Статистика (статистичний метод і господарська статистика).
5. Фінансове і банкове господарство.
6. Приватне господарство.
7. Громадське і комунальне господарство.
8. Кооперація.
§12.
Для переведення дипломних іспитів Колєгія Професорів Факультету обирає необхідне число членів екзаменаторів з числа професорів і доцентів суплєнтів відповідно числу груп спеціяльних предметів, але не менше як трьох осіб для кожної комісії.
Голова і заступник голови комісії, докіль УВУ перебуває в Проректораті обірається по згоді з Особо уповноваженим Райхспротоктора для славістичних інституцій в Празі.
Для переведення дипломних іспитів можуть бути також по згоді з Особо уповноваженим Райспротектора запрошені, яко члени комісії експерти-екзаменатори (пріфунгскомісари) з числа осіб вищої судової або адміністративної служби в Протектораті.
§13.
Термін дипломних іспитів визначають голови комісій в міру оголошення бажаючих іспитуватись.
§14.
Оголошення до іспитів заявляються проханнями з відповідними прологами на імя Декана Факультету.
До прохань належить долучити: а) для першої іспитової секції: матуральне свідоцтво, імматрикуляційний лист та індекс; б) для другої і третьої секцій іспитових - свідоцтво про складання іспиту першої.ев. і другої секції.
§15.
Дипломні іспити складаються усно і публічно; нарада і голосування про вислід іспиту рішення відбуваються в закритому засіданні іспитової комісії.
Комісія робить свої постанови абсолютною більшістю голосів, у випадку рівності голосів, голос голови має перевагу.
§16.
Успіх іспиту комісія означає словами "достаточно", "добре" і "дуже добре".
Постанови іспитової комісії є остаточними і не підлягають ніякому опротестованню. При визначенні пере іспиту належить установти час пере іспиту. Переіспитник не може бути допущений до дальших іспитів, пока не складе з успіхом попереднього іспиту.
§17.
Висновок голосування про результат іспиту записується до протоколу й індексу та книги заяв, після чого публічно виголошується і кандидатові тоді ж видається свідоцтво про іспит.
§18.
Про кожне призначення пере іспиту негайно повідомляється Деканат Факультету Права і Суспільних Наук УВУ із зазначенням пере іспитового часу.
Пере іспит заноситься в списки, а якщо пізніше видавалося б дублікат індексу, то всі ті відомости переносяться до дублікату.
§19.
Іспити відбуваються мовою українською.
ДОКТОРАТ
§20.
Факультет Права і Суспільних Наук УВУ уділює академічний степень доктора прав (Др.юріс) або доктора господарських наук (Др.серум політикорум) на підставі дисертації та складеного фахового іспиту (ригорозу) з додержанням правил промоції Карлового Німецького Університету в Празі.
§21.
Для кандидатів, що покінчили студії на правничому або суспільно-господарському відділі Факультета групами предметів для вибору дисертації та усного іспиту (ригорозу) встановлюється наступні фахові групи предметів (§45 арт.3 Промоціонсорднунг):
А. Для правників:
І група: 1. Нарід і держава. Конституційне право. Воєнне право.
2. Наука про адміністрацію і адміністративне право.
3. Церковне право.
4. Міжнародне право.
5. Історія українського державного права.
ІІ група: 1. Карне право.
2. Карний процес.
3. Кримінологія.
4. Історія українського карного права.
ІІІ група: 1. Селянське і земельне право.
2. Родинне і спадкове право.
3. Обмінно-річеве право (Договори і правопорушення, товари і гроші з включенням авторського права).
4. Цивільно правові спори, мирове судівництво, екзекуційне і конкурсне судівництво.
5. Історія українського цивільного права.
IV група: 1. Торговельне і вексельне право, спілки та товариства.
2. Підприємське і робітниче право.
V група: 1. Історія українського права.
2. Історія античного права і римське право.
3. Історія конституційного права новіших часів.
4. Історія приватного права новіших часів.
5. Історія українського церковного права.
VI група: 1. Філософія права і держави.
2. Конституційне право, нарід і держава.
3. Карне право.
4. Обмінно вічеве право.
5. Родинне та спадкове право.
Б. Для економістів:
Устний іспит (ригороз) складається з наступних предметів:
1. З загальної науки теорії народнього господарства.
2. З окремої групи наук, до якої належить тема дисертації або близько з нею зв'язана.
Ці групи є наступні:
Наука про методу, Історія народного господарства, Політика, Населення і соціальна політика, Аграрне господарство, Економія сільського господарства, Промислове господарство, Торговельне господарство, Економія Комунікації (Феркервіртшафт), Грошове і банкове господарство, Фінансова наука, Наука про приватне господарство, Економічна географія й організація простору, Суспільствознавство і Статистика.
Коли дисертація обрана з загальної теорії народнього господарства, Декан рішає який цикл наук вказаний в Б2, як фаховий, слід визначити для фахового ригорозу. Також вирішує декан з якого саме ціклу наук (груп) призначити іспит і в тому виаадкові, коли дисертація дотикається декількох фахових груп.
3. З вільно обраного фаху, що дотикається науки права.
До цих груп наук належить: Наука про адміністрацію і адміністративне право разом із основами конституційного права, Робітниче і господарське право, Торговельне з векслевим з включенням основних проблєм господарства, що зв'язані з важливішою частиною цивільного права.
При виборітретьої фахової групи (Ваглфах) за згодою Декана може бути взята група предметів з обсягу першого (правничого) відділу факультета, але під умовою, що така поєднана група була зв'язана наукою господарства.
§22.
Диссертація подається Деканові надрукованою українською мовою в числі 25 примірників; з дозвола Декана дисертація може бути надрукованою на циколостилі або на машині. У виключних випадках зменшення числа примірників дисертації може бути допущене рішенням декана, за його ж згодою диссертація може бути опублікована в одному із наукових періодичних видань або як окрема монографія.
§23.
Що до інших правил порядку виготовлення диссертації, складення усного ригорозу, переведення промоції й інших формальностей,необхідних для уділення академічного степеня доктора, то на Факультеті Права і Суспільних Наук УВУ додержується правил, встановлених 31

 
 

Цікаве

Загрузка...