WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Статут про студії Українського Вільного Університету в Празі - Реферат

Статут про студії Українського Вільного Університету в Празі - Реферат

СТАТУТ
про студії, іспити та докторати на факультеті Права і суспільних Наук Українського Вільного Університету в Празі
§1
Факультет Права і Суспільних Наук Українського Вільного Університету в Празі має на меті дати своїм слухачам теоретичне знання в области права й суспільних наук та підготовити їх до наукової і практичної діяльності на полі правового і суспільного життя в зв'язку з історією та потребами українського народу.
Факультет складається наразі з двох відділів: а) Правничого і б) Суспільних Наук.
По закінченню пройдених наук Український Вільний Університет у Празі видає дипломи на основі абсользування шести семестрів студій та складання дипломних іспитів.
Титули доктора прав (Dr. jur.) або доктора економії (Dr. r. pol.) У.В.У. уділює кандидатам, які закінчили студії і склали іспити на відповідних віддалах факультету та на підставі предложеної і схваленої дисертації, складення усного ригорозу, з додержанням правил промоції.
§2.
Студійний час на Факультеті складається не менше як із шести семестрів.
На першу студійну добу повинно припадати не менше трьох семестрів та 61 викладових годин - для правників і 68 викладових годин для економістів.
На другу студійну добу припадає також не менше трьох семестрів та 62 викладові години для правників і 79 годин для економічнів.
Семінарські студії і практичні вправи зараховуються до числа обов'язкових годин.
Семестри лише тоді зараховуються до студійної доби, коли слухач мав у дотичному семестрі на виклади зазначене в семестровому пляні (§3) число обов'язкових годин і відбув вправи та кольок вії.
Після прослухання обов'язкових викладів і виконання вправ, слухачі факультету складають у професорів відповідного фаху семестрові іспити і одержують про те від них іспитове свідоцтво. Іспити ці складаються протягом наступного шкільного року.
§3.
На протязі першої студійної доби (перших трьох семестрів) мусять бути вислухані виклади з наступних обов'язкових дисциплін у означеному числі тижневих вик ладових годин.
Для слухачів обох відділів:
Ч.ч. Назви дисциплін: Заг. число годин: в яких семестрах
теор. вправ.
1. Загальна наука права 4 І.1 ІІ.
2. Історія філософія права 3 ІІ.
3. Нарід і раса 2 І.
4. Територія, нарід і держава 2 І.
5. Історія античного (римського) права 3 1-2 ІІ.
6. Український правний народній побут 1 І(2), ІІ(3)і
7. Історія українського права 10 2 ІІІ(4).
8. Історія державного права 4 ІІ.і ІІІ.
9. Історія церковного права 4 ІІ.і ІІІ.
10. Історія права середньої Европи 4 ІІ.і ІІІ.
11. Загальна наука цивільного права 3 ІІІ.
12. Український родовід (Наука про походження і розвій української нації) 2 І.
13. Наука про народнє господарство 5 2 І(2) і ІІ(3)
14. Історія народного господарства 2 ІІІ.
15. Господарська політика (загальна наука) 2 1 ІІІ.
16. Загальне рахівництво 2 1 І.
Разом 55 7 І(16), ІІ(20) і ІІІ(17)
Зокрема для правників:
17. Вина і кара (Загальна наука карного права) 6 2 І., ІІ.і ІІІ.
Всього для правників 59 9 18-22 - 19
Зокрема для економістів:
18. Історія науки про господарство 3 ІІІ.
19. Приватне господарство 3 ІІІ.
20. Господарство і простір 2 ІІІ.
21. Господарство України 2 ІІ.
22. Основи теорії статитистики 3 1-2 ІІ(1) і ІІІ(2).
Всього для економістів 66 8 17-24-27
На протязі другої студійної доби мусять бути вислухані виклади з наступних обов'язкових дисциплін в означеному числі тижневих викладових годин:
Для слухачів обох відділів:
Ч.ч. Назви дисциплін: Загальне число годин: В яких семестрах
теор. вправ
1. Державне право новіших часів 4 1 IV.i V.
2. Наука про адміністрацію і адміністраційне право 6 2 IV., V.i VI.
3. Наука про фінанси і фінансове право 6 2 IV.
4. Цивільне право:
а) Речеве право з земельним законодавством 3 IV.
б) Договори й зобов'язання 4 2 IV.i V.
в) Родинне і спадкове право 2 1 VI.
5. Торговельне право (Загальна частина) 4 1 IV.i V.
6. Торговельні спілки і цінні папери 2 1 VI.
7. Міжнародне право 3 1 V.
8. Робітниче право і соціальне законодавство 4 1 V(1) I VI(3)
9. Соціологія 3 VI.
Разом 41 9 14 - 15 - 12
Зокрема для правників:
10. Церковне право 3 IV.
11. Карне право - частина спеціальна 6 2 IV., V. і VI
12. Карний процес 4 V. і VІ
13. Цивільне право (спец. част. селянське право, авторське право) 3 ІV.
14. Цивільний процес (заг. і спец. частини) 4 V. і VІ
15. Античне право 2 V.
Разом 22 8 - 8 - 6
Всього для правників 62 11 22 - 22 - 18
Зокрема для економістів:
16. Фінансове господарство 3 2 V(1), VІ(2)
17. Громадське і комунальне господарство 3 ІV(1), V(2)
18. Гроші і кредит 2 ІV.
19. Організація підприємства 2 ІV.
20. Статистика населення і господарства статистика 3 2 ІV(2) і V(1)
21. Господарське плянування і цінова політика 2 VІ.
22. Аграрна політика 2 ІV.
23. Промислова політика 2 V.
24. Соціальна політика 2 V.
25. Торговельна політика 2 V.
26. Ринки і експортове господарство 5 2 V(2) і VІ(3)
27. Асекурація 2 1 ІV.
28. Кооперація 3 V(2) і VІ(1)
29. Контроль і ревізія 2 1 VІ.
30. Спеціальне рахівництво 3 1 ІV.
31. Економічна преса 1 VІ.
Разом 39 9 14 - 12 - 13
Всього для економістів 79 18 28 - 26 - 25
Для всіх слухачів курси мови: Німецька мова (від 2-4 год. на кожному семестрі (5 семестрів).
§4.
Окрім обов'язкових предметів, названих в §3. будуть викладатися на Факультеті ще наступні предмети:
1. Судова медицина.
2. Господарство Німеччини.
3. Військове право.
§5.
Абсольвенти Факультету, що готують дисертацію на звання доктора (докторську дисертацію), мусять на протязі двох семестрів (сьомого і восьмого) брати участь у семінарах та виконати всі праці, що вимагаються правилами про докторат.
§6.
Декана Факультету і Професорська Колегія Факультету повинні дбати про повноту викладів в области правничих і суспільних наук, згідно семестрових програмів, аби кожний слухач, що перебув на Факультеті встановлений час, мав можливість вислухати всі обов'язкові предмети в приписаному числі годин.
§7.
Семестри пройдені на одному з Факультетів Права і Суспільних Наук у межах Великої Німеччини та середньої Еропи, можуть бути зачислені до вказаних в цьому Уставі семестрів, а обов'язком для таких студентів прослухати в УВУ виклади з таких предметів, які є обов'язковими для слухачів названого УВУ та не прослуханих на тих школах. Про зарахування семестрів, пройдених в інших високих школах рішає Колегія Професорів Факультету на підставі реферату Декана.
ДИПЛОМНІ ІСПИТИ
§8.
По закінченню шести семестрів студій на Факультеті, студенти можуть складати дипломні іспити (державні) в трьох іспитових секціях.
§9.
До першоїіспитової секції входять наступні предмети обов'язкові для всіх слухачів обох відділів Факультету:
1. Загальна теорія права й історія філософії права.
2. Історія українського права.
3. Історія церковного права.
4. Античне право (історія).
§10.
До другої іспитової секції входять наступні предмети:
А. Для студентів відділу права:
1. Цивільне право (в повному обсязі).
2. Цивільний процес.
3. Карне право

 
 

Цікаве

Загрузка...