WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інформаційні технології у вищому навчальному закладі - Реферат

Інформаційні технології у вищому навчальному закладі - Реферат

виконуваних робіт.
Алгоритмічні рішення.
За допомогою "Базового" модуля здійснюється моніторинг учбового процесу. Основою його є "електронний журнал", у веденні якого використовується рейтингова система. Студенти оцінюються з позиції "відсотка виконаної роботи". Якщо студент виконав завдання на 100%, то він одержує "1", якщо робота виконана на 85%, то одержує "0,85" і.т.д. Залежно від різноманіття форм оцінювання знань, система обліку може бути або чисто рейтингова, або модульна.
Модуль "планування" реалізує дворівневе планування учбового процесу. Перший рівень - це розподіл контрольних цифр учбового плану, які повинні "закритися" навчальними календарно - тематичними планами відповідних дисциплін. Другий рівень - розподіл наявного навантаження викладацького складу з видачею останнім "індивідуального робочого навантаження" на період (зазвичай, - це рік).
Модуль "розклад" складає розклад проведення занять. Крім того, використовується для додаткового контролю ходу навчального процесу.
Модуль "випускник" на підставі даних про кожного студента формує документ "Додаток до диплома". В ньому відображається уся "учбова діяльність" студента протягом навчання у ВНЗ в установленій законодавством формі. Крім того, інформаціяпередається у програму "Збору даних для учбових закладів DP2000" для подальшого замовлення і виготовлення дипломів.
Технічні вимоги є такими:
- персональний комп'ютер повинен бути не нижче Pentium II із частотою 300 Mhz, RAM-32Mb, HDD-1Gb, монітор з дозволом 800х600;
- операційна система Windows 9х, 2000, XP;
- мережний принтер HP-1100;
- локальна мережа на базі "крученої пари".
2. ПРОГРАМА "ТЕСТ"
Дана програма дозволяє перевірити знання студентів з навчальних дисциплін за весь період навчання за допомогою тестування й нагромадження отриманих відповідей у базі даних з наступним їх аналізом. Програма ефективна для роботи в навчальному класі, обладнаному ПК, об'єднаними в локальну мережу.
Переваги її використання такі:
- об'єктивність результатів;
- прозорість оцінювання;
- швидкість опитування;
- можливість аналізу викладачем якості засвоєння матеріалу студентами;
- наявність архіву результатів тестування.
Режими роботи:
- проба - студент випробовує свої знання з дисципліни, за якою тестується. виконувати це можна багаторазово або обмежено;
- тестування - залікове тестування (виконується 1 раз);
- можливість дозволяти чи ні режим "Проба" або дозувати його;
- формування екзаменаційних тестів з наявних питань;
- регулювати кількість питань, які задаються, із загальної їхньої кількості.
3. ІНТРАНЕТ-ТЕХНОЛОГІЯ У НАВЧАННІ.
На основі використання цієї технології, нами створено комплекс спеціальних посібників, який є складовою частиною інформаційно-освітнього середовища ДАСОА. Це набір учбових матеріалів, складених відповідно до навчальної програми. Він дозволяє студентам вивчати курс "Інформатика та комп'ютерна техніка", використовуючи інформаційні ресурси, які надаються сучасними інформаційними технологіями.
Метою застосування комплексу є:
Впровадження нових інформаційних технологій у навчальному процесі.
Створення навчальної Інтранет-мережі.
Підвищення якості навчання.
Відкритий доступ до інформаційних ресурсів.
Усі електронні матеріали (ЕМ), які використовуються в роботі, стандартизовані і мають таку структуру:
Вступ.
Рекомендації щодо роботи.
Короткий курс лекцій.
Практичні завдання.
Контрольні запитання.
Найбільш поширені запитання.
Основні терміни.
Зворотній зв'язок.
Переваги застосування програми полягають у наступному:
- зміні принципу використання учбової інформації;
- відкритому характері для колективного доступу;
- можливості постійного і своєчасного оновлення елементів мережевого учбово-методичного комплексу;
- ефективного вирішення проблем тиражування електронних об'єктів (документів, інтерактивних програм, мультимедіа);
- здійснення переходу від жорсткого примусового розподілення учбового матеріалу до гнучкого отримання необхідної студенту інформації.
Рекомендації з підготовки ЕМ
1. Курс занять варто розділити на локальні і незалежні одна від однієї теми. Це дає можливість послідовно готувати документи і за мірою їх готовності використовувати у процесі їх навчання.
2. Обов'язкове використовувати закладок і гіпертекстові посилання, які дозволяють не тільки структурувати документ, але і покращити сприйняття матеріалу.
3. Матеріал краще розбити на частини так, щоб на екрані кожна з них сприймалася як єдине ціле.
4. Використовувати не білий фон документа, а світлі кольорові тони: тоді краще сприймається інформація.
5. У документі використовувати не більше 3-4 кольорів.
6. Шрифт кращий використовувати стандартний (Times, Courier, Arial, Sans Serif) 14пт.
7. Як унаочнення у текстіпо тексту розташовувати невеликі блок-схеми і малюнки.
8. Варто у кінці документа мати глосарій (список основних термінів і визначень), на які у процесі викладу матеріалу робляться посилання.
9. Помірна фантазія.
Ураховуючи шестирічний досвід роботи, можемо зробити висновок, що використання інформаційних технологій навчання у ВНЗ сприяло наступному:
- зміні ставлення студентів та викладачів до навчального процесу;
- появі нових технологій навчання;
- покращенню оперативного управління та аналізу навчального процесу і, як наслідок, більш високому рівню керованість ВНЗ, зростанню мобільності прийняття рішень.
Список літератури:
1. Повний текст находиться на сайті: http://som.fio.ru/getblob.asp?id=10007856

 
 

Цікаве

Загрузка...