WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інформаційні технології у вищому навчальному закладі - Реферат

Інформаційні технології у вищому навчальному закладі - Реферат


Реферат на тему:
Інформаційні технології у вищому навчальному закладі
Безперечним є те, що комп'ютерні технології увійшли у всі сфери суспільного життя та галузі виробництва. Тому використання їх потенціалу і людських можливостей в менеджменті освітньої сфери може не лише сприяти реалізації нових технологій навчання, а й істотно поліпшити якість знань студентів. Спосіб, який дозволяє здійснити це, - комплексна комп'ютеризація учбового процесу.
Розроблення концепції комп'ютеризації розпочалися у 80-х роках минулого сторіччя; академіком АН України В.М. Глушковим були сформульовані основні принципи створення систем управління.
Мета та завдання
Створення комплексної автоматизованої системи управління (АСУ) вищого навчального закладу здійснюється за двома напрямами:
- комп'ютеризація учбового процесу;
- комп'ютеризація ВНЗ.
Необхідні умови для комп'ютеризації навчального процесу:
1. Розвиток програмно-технічної бази до рівня, що дозволяє використовувати мережні і мультимедіа-технології; істотне збільшення парку комп'ютерів (норма - 1 комп'ютер на 5 студентів).
2. Розробка і реалізація процесу навчання студентів кваліфікованому використанню комп'ютера, сучасному програмному забезпеченню, зокрема вживанню офісних технологій (наприклад, технології електронних таблиць, баз даних, презентацій), Web-технології для викладання природничих і гуманітарних дисциплін, виконання курсових, дипломних робіт і наукової роботи. Залежно від спеціалізації ВНЗ варто використовувати такі програми, як:
- програми статистичного аналізу;
- програми економічного і фінансового аналізу;
- бухгалтерський і управлінський облік (1С, Дебет + );
- програми розпізнавання тексту, перекладачі, словники.
3. Продуктивне навчання комп'ютерним технологіям всього викладацького складу.
4. Використання електронних підручників, прикладних програм і контролюючих систем у викладанні "некомп'ютерних" дисциплін, зокрема участь викладачів у розробці власних навчальних курсів і методичних матеріалів для очної, заочної і дистанційної форм навчання.
5. Створення мультимедійних учбових дисків (інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу).
6. Створення єдиної концепції дистанційної форми освіти в рамках інституту (наприклад, часткове ДО - навчання і самоконтроль за допомогою Web-серверу, а остаточна оцінка - безпосередньо у вузі).
7. Уніфікація і стандартизація подачі методичних матеріалів.
8. Створення і використання внутрішньої електронної пошти.
Вважаємо, що для комп'ютеризації ВНЗ необхідно здійснити розвиток програмно-технічної бази, що дозволить використовувати потенціал комп'ютера для вирішення регулярних завдань управління, а саме:
1) планування учбового процесу;
2) моніторинг процесу навчання на всіх його етапах;
3) оперативний і стратегічний аналіз процесу;
4) бухгалтерський облік і багато іншого, як на будь-якому виробництві.
Як аргумент можна навести фрагмент з Інтернет-публікацій про те, як в США розв'язується ця проблема (текст даний без виправлень):
"Электронные технологии в системе образования США (Ричард Райли - министр, Фрэнк С. Холлеман III - заместитель министра, Линда Г. Робертс - руководитель отдела образовательных технологий) [1].
Общенациональные цели в области применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании.
Цель 1: Всем учащимся и преподавателям должен быть обеспечен доступ к информационным технологиям в классных комнатах, школах, клубах общения и дома.
Цель 2: Все преподаватели должны эффективно использовать ИКТ, чтобы помочь учащимся достичь высокой академической успеваемости.
Цель 3: Все учащиеся должны обладать базовыми навыками пользования ИКТ.
Цель 4: Научные исследования и оценка полученных материалов должны привести к созданию нового, более совершенного поколения электронных средств учебного назначения.
Цель 5: Использование ИКТ и возможности работы в сети должно привести к трансформации учебного процесса" [1].
Розкриємо питання досвіду впровадження інформаційних систем і технологій у Білоцерківській філії державної Академії статистики обліку і аудиту (ДАСОА). Починаючи з 2000 року в нашій філії успішно розроблені і впроваджені деякі системи управління ВНЗ. Ось коротка інформація про них.
1. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВНЗ
Це - комплекс програм, що дозволяють автоматизувати більшість етапів робіт, пов'язаних з функціональною діяльністю ВНЗ (прийом, підготовка й випуск студентів). Система дозволяє оперативно відслідковувати процес підготовки фахівців і здійснювати коригувальні дії.
Склад:
1. Базовий модуль (рейтингова система обліку знань студентів).
2. Планування навчального процесу.
3. Розклад.
4. Модуль "Випускник".
Метою введення даної системи є:
- ведення оперативного контролю навчального процесу;
- активізація пізнавальної діяльності студентів;
- підвищення якості знань;
- виховання у студентів відповідальності й лідерства;
- визначення індивідуального рейтингу студента;
- планування навчального процесу;
- аналіз якості навчального процесу.
Використання системи сприяє вирішенню наступних основних завдань:
- облік кадрів;
- тарифікації викладачів, задіяних у навчальному процесі;
- моніторингу навчального процесу студентів, груп, викладачів, навчальних дисциплін;
- аналізу стану справ;
- ведення розкладу занять;
- формування документів, пов'язаних із закінченням навчання студентів;
- передання даних у програму "Збору даних для учбових закладів DP2000";
- ведення логічного журналу

 
 

Цікаве

Загрузка...