WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Умови координації наукових досліджень у закладах післядипломної педагогічної освіти за умов децентралізації управління - Реферат

Умови координації наукових досліджень у закладах післядипломної педагогічної освіти за умов децентралізації управління - Реферат


Реферат на тему:
Умови координації наукових досліджень у закладах післядипломної педагогічної освіти за умов децентралізації управління
В умовах децентралізації управління для діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, з одного боку, склалися сприятливі умови щодо стимулювання творчості в науковій діяльності, забезпечення наукових досліджень актуальних проблем післядипломної педагогічної освіти з урахуванням специфіки регіону. З іншого боку, актуалізувалися проблеми обміну інформацією, узгодження тематики і відповідного понятійного апарату наукових досліджень.
Аналіз напрямків наукової діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти показує нагальну необхідність її координації. Так, зокрема, аналіз тематики наукових досліджень з проблем психології в освіті, що була надана обласними ІППО, свідчить, що у ній можна виокремити 4 основні напрямки.
Аналогічна картина спостерігається і в третьому розділі - "Психологічні проблеми удосконалення навчально-виховного процесу в закладах освіти". Тут лише одне дослідження присвячено проблемам післядипломної освіти вихователів дошкільних закладів, у той час, як педагогічні кадри закладів ПТНЗ, вищої школи, шкіл нового типу, будинків творчості залишилися поза увагою дослідників. Не привернула уваги дослідників актуальна для післядипломної освіти проблема психологічного забезпечення дистанційного навчання. Практично не висвітлена також проблема психологічного супроводу навчання в системі післядипломної освіти.
У розділі "Соціально-психологічні проблеми організації діяльності психологічної служби в освіті" в основному розглядаються питання підготовки практичних психологів до організації діяльності психологічної служби, при цьому не розглядаються важливі аспекти функціонування психологічної служби в освіті, скажімо, питання психологічного супроводу управлінської діяльності, психологічного консультування управлінців тощо, хоча аналіз результатів діагностики знань слухачів зазначеної категорії на курсах підвищення кваліфікації ЦІППО свідчить про недостатній рівень обізнаності практичних психологів у даних проблемах.
Незначною також є тематика наукових досліджень з психологічних проблем управлінської діяльності, хоча саме психологічне забезпечення управління в освіті є одним із ключових чинників підвищення ефективності його діяльності.
Слід зауважити, що далеко не всі ІППО взагалі орієнтовані на дослідження наукових психологічних проблем в освіті (лише 15 ІППО взагалі представили тематику наукових досліджень психологічних проблем в освіті), причому деякі теми дублюються, а важливі психологічні питання післядипломної педагогічної освіти залишаються практично нерозкритими.
Аналогічні проблеми були виявлені і в аналізі наукових досліджень з управлінських, педагогічних проблем тощо. Отже, проведений аналіз свідчить про актуальність розв'язання проблеми координації наукової діяльності ІППО загалом і з психологічних питань зокрема. Разом з тим у науковій літературі практично відсутні дослідження, у яких розкривалися б механізми координації наукових досліджень з актуальних проблем післядипломної педагогічної освіти.
Теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження показує, що попри відсутність наукових досліджень, що безпосередньо присвячені проблемі координації наукових досліджень інститутів післядипломної педагогічної освіти, можна виокремити низку положень, які було б доцільно використати в розробці моделі координації наукової діяльності ІППО за умов децентралізації управління. Так, зокрема, йдеться про:
§ мету координації:
- погодження дій усіх компонентів системи наукової діяльності ППО;
- подолання дублювання, паралелізму змістового, часового та науково-методичного характеру [1; 10];
§ завдання:
- раціональне об'єднання наукової діяльності всіх організацій освіти на теоретичному, психолого-педагогічному, адміністративному, загально-культурному рівні [1; 10];
- інтегрування в навчальні плани ІППО нових напрямків наукових знань [10];
- створення спільних програм [11];
- створення єдиного понятійного апарату [4];
- забезпечення чіткої взаємодії і взаємозв'язку на основі запровадження сучасних інформаційних технологій [13];
§ принципи:
- рефлексивного аналізу (рефлексія як чинник детермінації наукового пізнання) [9];
- зворотного зв'язку;
- особистісно-діяльнісного підходу;
§ механізми:
- критичної рефлексії - управління і свідомий контроль з боку критеріїв істинності або достовірності знання [9].
Є також доцільним створення центру координації наукової діяльності, який міг би взяти на себе такі функції:
§ інформаційну (координація потоків інформації, серед яких можна виокремити узагальнену інформацію - рекомендації з координації, тематичний план НДР, інформаційний матеріал з аналізом наукової роботи ІППО у цьому напрямку, і спеціальну інформацію про конференції, семінари, особливості діяльності підрозділів - членів творчих груп, про профільні журнали, сайти, спеціальні рубрики);
§ аналітично-оцінну - оцінка результатів наукової діяльності ІППО з проблем, оцінка внеску кожного ІППО в розв'язання проблеми (здійснюється за такими видами інформації: автореферати дисертацій, методичні рекомендації, збірники праць, плани і звіти творчих груп, плани конференцій, семінарів, програми, посібники);
§ дослідницько-аналітичну - орієнтування в актуальних проблемах;
§ консалтингову - впровадження в практику результатів наукової діяльності [17];
§ планування (обґрунтування мети, завдань, модель розв'язання наукової проблеми);
§ організаційну;
§ діагностичну;
§ прогностичну (визначає, що необхідно в майбутньому);
§ моделюючу (створює принципово нові положення, моделі, досвід);
§ інтегративну (об'єднання всіх потоків впливів на особистість освітянина, забезпечення її цілісного розвитку);
§ коригувальну [10].
Напрямками діяльності центру координації можуть бути:
§ систематизація матеріалів; аналітичний звіт;
§ розподіл функцій з НДР, організаційно-методичної роботи;
§ аналіз і узагальнення результатів;
§ розподіл функцій щодо пропаганди (впровадженню результатів НДР).
Як свідчить аналіз літератури, координація й інтеграція раніше була відображена у таких документах:
§ координаційно-тематичному плані НДР у системі;
§ проблемно-тематичних планах окремих проблем;
§ планах інститутів;
§ планах безпосередніх підрозділів [3].
Аналогічні

 
 

Цікаве

Загрузка...