WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування електронних ресурсів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського - Реферат

Формування електронних ресурсів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського - Реферат


Реферат на тему:
Формування електронних ресурсів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського
Інформаційне забезпечення наукових досліджень нині є важливим напрямком діяльності бібліотек. З цією метою бібліотеками визначається стратегія формування загальнодержавної інформаційно-комунікаційної системи освіти і науки, розглядаються особливості створення та розвитку національних електронних інформаційних ресурсів, оптимальні методи організації доступу до світових наукових електронних ресурсів, приділяється увага інноваційним стратегіям розвитку бібліотек в умовах електронного середовища, приділяється увага таким електронним ресурсам, як бібліотечні електронні каталоги, тематичні бази даних, електронні реферативні журнали, електронні бібліотеки [18; 19].
За останнє десятиліття розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) змінили уявлення про бібліотеку та її роль у системі наукових комунікацій. Бібліотеки пройшли стрімкий шлях від замкненої системи до навігатора в світовому інформаційному простору. Нині бібліотеки впроваджують ІКТ в усі сфери своєї діяльності: від управління бібліотечно-бібліографічними технологіями до створення власних електронних ресурсів. Створюються колекції власних електронних ресурсів (створення електронного каталогу бібліотеки, оцифровування фондів, нові надходження на нетрадиційних носіях тощо), починають створювати відкриті електронні журнали, електронні архіви, також реформується система інформаційно-бібліографічного обслуговування, яка будується на принципах оперативності та доступності інформації: віртуальна бібліографічна довідка, електронна доставка документів. Електронні ресурси забезпечують високу інформаційну ємність, оперативність тиражування та розповсюдження документів, меншу вартість їхнього виробництва, можливість актуалізації даних [21; 22].
Зазначимо, що термінологічне поняття "електронний документ" і "електронний ресурс" визначали чимало науковців, що активно досліджують сутність документа у цілому та електронного зокрема. Серед них М.І. Килина, А.Б. Антокольський, Г.Г. Воробйов, Ф.С. Воройський, Р.С. Гіляревський, А.І. Земсков, Н.Б. Зінов'єва, Н.М. Кушнаренко, Т.В. Майстрович К.Г. Митяєв, П. Отле, А.В. Соколов, Ю.М. Столяров, Г.М. Швецова-Водка, Я.Л. Шрайберг та ін.
На наш погляд, найбільш оптимальне визначення терміну є у міждержавному стандарті ГОСТ 7.83-2001 "Электронные издания. Основные виды и выходные сведения", де "електронний документ - це документ на машинозчитуваному носії, для використання якого необхідні засоби обчислювальної техніки" [18, 424].
А.І. Земсков і Я.Л. Шрайберг у посібнику "Электронные документы" дали наступне визначення електронного ресурсу - це сукупність, множина (колекція) електронних документів (маючи на увазі, що колекція створюється, як правило, навмисно, а ресурс може утворитися і внаслідок випадкових дій або подій) [4, 55].
З огляду на актуальність питання щодо створення електронних ресурсів і використання їх у науково-інформаційному забезпеченні педагогічної науки, освіти і практики, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського), як науково-інформаційний центр Академії педагогічних наук України, а також всеукраїнський бібліотечно-інформаційний центр освітянської галузі України, розпочала формувати фонд електронних документів і створювати електронні ресурси. Бібліотека, незважаючи на свій молодий вік (їй усього 8 років), приділяє чималу увагу цьому питанню, адже, від інформаційно-освітніх ресурсів, якій є сукупністю науково-педагогічної, навчально-методичної, нормативно-технічної та інструктивної й іншої інформації, залежить повноцінне забезпечення фахових потреб освітян України [11].
Проблемою було визначити основні напрями, послідовність та форми і методи упровадження ІКТ у практику роботи бібліотек освітянської галузі України.
Фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського було розроблено три етапи комп'ютеризації бібліотек освітянської мережі, в умовах недостатнього фінансування, обґрунтовано їхні поступові інноваційні кроки: на першому етапі книгозбірням рекомендовано підключитись до Інтернету, створити свій веб-сайт і через нього надавати доступ користувачам до вітчизняного та світового інформаційного простору. Головним завданням другого етапу є створення електронного каталогу (ЕК) бібліотеки, електронних тематичних і проблемно-орієнтованих баз даних (БД), які значно підвищують оперативність бібліографічного пошуку інформації. Третій етап комп'ютеризації передбачає формування потужного ресурсного центру повнотекстових документів з актуальних психолого-педагогічних питань, зокрема праці науковців АПН України, та розвитку освіти [1; 2].
Практичним втіленням цієї етапності є розвиток ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як сучасного інформаційного центру.
Якщо у 2003 р. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського був 1 комп'ютер, подарований діаспорою, то на 1 вересня 2007 року парк машин нараховує 40 комп'ютерів, 3 сервери, 12 принтерів, 2 сканери, відділи обєднані у локальну мережу.
У 2003 році Бібліотеці було надано доступ до мережі Інтернет, завдяки якому користувачі отримали можливість знайомитись зі світовим інформаційним ресурсом.
З 2003 р. у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського почав діяти веб-сайт, на якому представлена діяльність установи як науково-дослідного, науково-інформаційного та науково-методичного центру бібліотек освітянської галузі України. Аналіз користування сайту за 2005-2007 рр. свідчить наступне: якщо відвідуваність у 2005 році склала 2496 користувачів, то вже у 2006 р. на сайті було зафіксовано 5147 відвідувань.
Для порівняння був взятий період січень-вересень 2006 р. (3341 відвідувач) та січень-вересень 2007 р. (4402 відвідувача). Як показує графік, кількість відвідувачів постійно зростає. Максимальна кількість відвідувань - припадає на весняно-осінній (494 та 616) період, мінімальна кількість - на літній період (208 та 331 відповідно).
Упродовж 2005-2006 р. у структурі був відкритий Медіацентр з 7 АРМ для користувачів.
З моменту відкриття Медіацентру у вересні 2006 року, його відвідало понад 2 тис. користувачів, серед яких є науковці АПН України, викладачі вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації ВНЗ, науковці, аспіранти, педагогічні працівники органів влади й управління, учителі загальноосвітніх закладів, працівники дошкільних закладів освіти та позашкільних закладів освіти, бібліотечні працівники, освітянські бібліотекарі, студенти педагогічних та інших вузів, студенти педагогічних коледжів, студенти інших коледжів та ПТУ, учні шкіл, ліцеїв, гімназій та інші користувачі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
Графік відвідувань свідчить, що за період січень-вересень 2007 його відвідало 1407. Максимальна кількість користувачів припадає на період сесій вузів та екзаменів у загальноосвітніх закладах.
З них максимальна кількість відвідувачів припадає наінших користувачів - 534, на студентів педагогічних вузів - 87, інших вузів - 46, науковців АПН України - 50, професорсько-викладацький склад ВНЗ (III-IV р. а.) - 57.
Наприкінці 2006 р. Бібліотекою була придбана автоматизована бібліотечно-інформаційна система ІРБІС-32, завдяки якій, у вересни 2007 р. електронний каталог став доступний віддаленому користувачу через веб-сайт бібліотеки. На сьогодні загальний обсяг БД складає понад 15 тис. записів, це книжки, дисертації, автореферати дисертації, статті з періодичних видань.
У ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, починаючи з 2003 року, реалізується державна програма зі збереження та функціонування наукового об'єкта, що становить національне надбання України "Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напряму ХІХ-поч. ХХ ст. (1850-1917 рр.)". До її складу входить 90 тис. раритетних документів. 395 документів, які були оцифровані у 2006 р. фірмою PIRIT

 
 

Цікаве

Загрузка...