WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Удосконалення економічної компетентності керівників середньої освіти для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат

Удосконалення економічної компетентності керівників середньої освіти для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат

походження: від лат. соmpetens, що означає "здібний" або від лат. соmpetere - досягти, відповідати. Словник англійської мови пояснює: соmpetence - компетенція 1) здібності та вміння здійснювати необхідну діяльність; 2) спеціальна сфера знань; 3) спеціальні вміння для виконання певних професійних обов'язків.
"Компетентний" (Епg. соmpetent) - особа, що має рівень знань та спеціальних умінь, що є достатніми і відповідають певним професійним стандартам [8].
Як свідчить проведений аналіз, "компетенція" є похідним від поняття "компетентність" і визначає сферу застосування знань, умінь та навичок людини.
Компетентність керівника ЗНЗ - мета й результат професійної підготовки у вищому навчальному закладі та в процесі неперервної освіти, успішність якої зумовлена сукупністю сформованих у фахівця компетенцій (загальних, педагогічної, психологічної, інформаційної, комунікативної, міжкультурної, управлінської та ін.), що сприяють соціалізації особистості, формуванню у неї світоглядних та науково-професійних поглядів, визначають успішність діяльності (у т. ч. професійної педагогічної), здатність до самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення.
Отже, бути компетентним - уміти мобілізувати в кожній конкретній ситуації знання та досвід.
Теоретичний аналіз джерел із питань формування економічної компетентності директорів ЗНЗ дозволяє виділяти основні напрями розв'язання проблеми.
На думку В.А. Сластьоніна, професійна готовність директорів ЗНЗ до економічної діяльності визначається низкою властивостей і характеристик. Це психологічна готовність, сформована з різним ступенем скерованості на педагогічну діяльність, зорієнтованість на роботу в школі; наукова готовність, педагогічна готовність, тобто необхідний обсяг суспільно-політичних, загальнокультурних, спеціальних і психолого-педагогічних знань; практична готовність, тобто наявність сформованих на потрібному рівні професійно-педагогічних умінь та навичок; психофізіологічна готовність, тобто наявність відповідних передумов для педагогічної діяльності й оволодіння певною вчительською спеціальністю, сформованість професійно-значущих якостей особистості [12].
Зміст визначеної готовності, на нашу думку, це цілісне формування особистості директора ЗНЗ, що інтегрує в собі:
- психологічну готовність директора ЗНЗ до реалізації завдань економічної освіти й виховання учнів у нових умовах суспільного розвитку;
- педагогічна готовність, тобто необхідний обсяг економічних, методичних, спеціальних і психолого-педагогічних завдань, що забезпечують ефективний вплив його діяльності на економічну підготовку учнів;
- практичну готовність, тобто наявність сформованих на потрібному рівні професійно-педагогічних умінь та навичок.
Основою економічної компетентності є економічна освіта.
У науковій літературі економічного характеру, у дисертаційних дослідженнях із питань економічної освіти зустрічається різне трактування поняття "економічна освіта".
Дослідники (Ю.К. Васильєв, М.В. Вачевський, М.М. Винокурова, М.І Горлач, В.І. Добриніна, О.Т. Шпак, А.І. Кітов, А.С. Нісімчук, О.С. Падалка та інші) по-різному підходили до визначення цих понять. Насамперед, готовність до економічної діяльності містить такі основні компоненти: економічні потреби й інтереси; економічну загальноосвітню підготовку.
А.С. Нісімчук, визначивши особливості економічного виховання, його місце і роль у системі виховного процесу, дав йому визначення: "економічне виховання є систематичний, цілеспрямований вплив суспільства на людину в інтересах формування економічних знань, умінь і навичок, потреб і інтересів і інших соціально-психологічних якостей, а основне - способу мислення і діяльності...", таке визначення відображає, на нашу думку, суть і природу економічного виховання, його вплив на формування економічних якостей особистості [5].
І.А. Сасова зазначає, що "економічна освіта покликана дати людині знання основних економічних законів, економічної стратегії, озброїти економічними знаннями про виробництво і працю, вмінням організаційно-економічній діяльності" [10].
На нашу думку, усе вищезгадане можна узагальнити таким визначенням: економічна освіта - це процес і результат засвоєння науково-обґрунтованої системи знань про розвиток держави в нових соціально-економічних умовах, осмислення її економічної стратегії і тактики, що ґрунтується на законах і закономірностях функціонування механізмів ринкових відносин, спрямованих на формування активної творчої особистості.
Успішна реалізація економічної освіти передбачає тісну взаємодію управлінської і виконавчої діяльностей. Кожна з цих ланок спрямована на проведення чітко скоординованої діяльності на здобування директорами ЗНЗ економічних знань. До управлінської ланки ми включаємо всі структури, що визначають і забезпечують умови для здійснення економічної освіти директорів ЗНЗ (органи управління освіти, ОІППО тощо).
Метою економічної підготовки директорів ЗНЗ є вдосконалення їх економічної компетентності.
Під економічною компетентністю директорів ЗНЗ розуміємо процес і результат передачі на основі методичного забезпечення засвоєних економічних, соціальних, правових і моральних категорій, достатньо цілісну суть виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та духовних благ, формування економічного мислення з метою забезпечення ефективної діяльності ЗНЗ.
Директори ЗНЗ повинні сформувати такі професійні якості та вміння, які теоретично і практично мають забезпечувати підготовку їх до економічної освіти.
Одним із методів покращення економічного становища загальноосвітніх навчальних закладів є ефективне ведення фінансово-господарської діяльності.
Платні послуги, що можуть надавати загальноосвітні навчальні заклади, такі.
1. У сфері освітньої діяльності:
- платні курси водіїв, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, стенографії та машинопису, кроюта шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотехніки тощо;
- консультації для різних категорій населення (учнівської молоді; підприємств і організацій різних форм власності, приватних осіб із питань економіки, технології, права, організації виробництва тощо).
2. У сфері міжнародного співробітництва:
- оформлення виїздів працівників навчальних закладів України на педагогічну роботу або наукове стажування до зарубіжних країн на контрактній основі;
- організація на компенсаційних засадах літніх мовних курсів, шкіл, семінарів, олімпіад, виставок, спортивних змагань, баз відпочинку та подорожей;
- надання послуг щодо створення спільних центрів освіти, фірм, науково-дослідних колективів та консультаційних центрів.
3. У сфері побутових послуг:
- будівництво, ремонт та обладнання житла, садових будиночків, надвірних будов, гаражів, сховищ для зберігання овочів та фруктів, ангарів, складських приміщень тощо;
- ремонт і технічне обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів;
- послуги з паркування автомобілів та інших транспортних засобів;
- ремонт побутових машин і приладів, теле-, аудіо-, відеоапаратури; виготовлення і ремонт металовиробів;
- виготовлення і ремонт меблів, побутових столярних виробів, садово-городнього інвентарю;
- фото-, кіно-, аудіо- і відеопослуги;
- виготовлення і ремонт взуття, швейних і галантерейних виробів;
- послуги банно-прального господарства, хімчистка;
- прокат предметів культурно-побутового призначення, садово-городнього, спортивного та іншого інвентарю, човнів, наметів, будиночків у місцях відпочинку.
4. У сфері транспортних послуг:
- перевезення меблів, домашнього майна та предметів культурно-побутового призначення;
- надання транспортних засобів для перевезення населення, зокрема туристично-екскурсійних груп;
- перевезення палива, овочів, фруктів; доставка будівельних матеріалів;
- вантажно-розвантажувальні роботи.
5. Інші

 
 

Цікаве

Загрузка...