WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища - Реферат

Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища - Реферат


Реферат на тему:
Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища
Розвиток інформаційних та INTERNET-технологій, засобів телекомунікацій справляє перетворюючий вплив на формування освітнього середовища. Отримання інформації в сучасних умовах стає життєво необхідним ресурсом, без якого неможливо досягти як навчальних та професійних цілей, так і задоволення багатьох матеріальних та культурних потреб. Завдяки новітнім технологіям змінюється роль, спосіб, швидкість та ефективність використання інформації в процесі навчання. Виникають та набувають поширення такі терміни, як інформаційне освітнє середовище, інформаційний простір навчання, комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище, відкрите навчальне середовище, віртуальне навчальне середовище та інші [2, 4, 11].
Завдяки засобам комунікацій створюється можливість отримування інформації та знань на відстані. Навчальне середовище вже не можна охарактеризувати за традиційною схемою, коли його учасниками є або вчитель та учень, або ж учитель та група учнів. Кількість учасників окремого навчального процесу стає потенційно необмеженою. Звідси і виникає термін "відкрите навчальне середовище", що передбачає можливість обміну інформацією на відстані та використання потенційно необмеженого характеру та набору джерел інформації.
Виникають численні терміни, що характеризують різновиди відкритого навчання (open learning) або є його синонімами: електронне навчання (electronic learning), INTERNET-навчання (internet learning), розподілене навчання (distributed learning), мережне навчання (networked learning), віртуальне навчання (virtual learning), дистанційне навчання (distant learning) та інші [2, 4, 11]. Все це - близькі поняття, спільне в яких те, що ці терміни характеризують навчання, головною ознакою якого є гнучкість, відкритість, доступність, що виявляється через вільний вибір місця, часу, змісту та форм навчання.
Гнучке навчання (flexible learning) дає можливість учням навчатися коли вони бажають (частота, розклад, тривалість), так як вони бажають (моделі навчання) та вивчати те, що вони бажають (тобто самі учні визначають, що являє собою для них навчання)" [4].
Для характеристики сучасного навчального середовища також існує значна кількість термінів та їх різних означень. Серед них: відкрите навчальне середовище (open learning environment), інформаційно-навчальне середовище, середовище дистанційного навчання (distant learning environment), інтерактивне середовище (interactive environment) та інші. Спільним для всіх цих понять є те, що, здебільшого, йдеться про навчальне середовище, яке характеризується використанням мережних та інформаційних технологій для підтримки процесу навчання. Узагальнити ці терміни певною мірою можна за допомогою поняття "комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище", що охоплює будь-які аспекти використання комп'ютера в навчанні.
Так, мережне середовище навчання (networked learning environment) характеризують через "створення зв'язків, відношень між людьми та ресурсами шляхом використанням комунікаційних технологій для досягнення цілей, що пов'язані із навчанням" [5]. Комп'ютерна підтримка передбачає зберігання та надання навчальної інформації, електронної пошти, дошки оголошень, комп'ютерних конференцій та інших можливостей.
Під інформаційно-освітнім середовищем відкритої освіти розуміють "єдиний інформаційно-освітній простір, побудований за допомогою інтеграції інформації на традиційних та електронних носіях, комп'ютерно-телекомунікаційних технологій взаємодії, що містить віртуальні бібліотеки, розподілені бази даних, оптимально структурований навчально-методичний комплекс та розширений апарат дидактики, в якому (просторі) діють принципи нової педагогічної системи" [2].
Інтерактивне навчальне середовище (interactive learning environment) визначають як "web-ґрунтоване середовище, що підтримує структуровану взаємодію між членами навчальної спільноти" [12].
Кожна сторінка інтерактивного середовища - це об'єкт. Тобто - це сутність, яка "знає як" репрезентувати себе шляхом пересилання HTML тексту на браузер і що робити з полями на кожній сторінці форми або бази даних. Таким чином, в певному розумінні "електронну" складову інтерактивного середовища можна охарактеризувати як взаємопов'язану, структуровану сукупність web-сторінок.
Віртуальне навчальне середовище (virtual learning environment) - передбачає реалізацію on-line взаємодії різноманітних типів, зокрема, on-line навчання [9].
Віртуальне навчальне середовище - поширений термін, на прикладі якого можна проілюструвати, що в це поняття або деякі синонімічні до нього поняття може вкладатися різний зміст. Перше тлумачення, яке пов'язується з даним терміном, полягає у тому, що під віртуальним середовищем розуміють програмне забезпечення або платформу, яка застосовується для надання освітніх послуг.
Як правило, в цьому випадку віртуальне середовище містить наступні складові:
Дошка дискусій.
Базується на короткому описі курсу. Викладачі вміщують теми на дискусійну дошку, які студенти мають обговорювати. Дискусійний форум як правило починається із вступних звернень від викладачів до студентів.
Збірник навчальних матеріалів.
Це набір файлів, що містять матеріали курсу та завдання, які студенти можуть використовувати для навчання або обміну між собою. Папка з завданнями може бути сконфігурована таким чином, щоб до деяких файлів мав доступ тільки викладач.
Групова пошта або список класу.
Це дає можливість надсилати електронні повідомлення та завдання до всіх студентів, що можуть брати участь у вивченні матеріалу та обмінюватися документами. Папка завдань може бути сконфігурована так, щоб до деяких файлів могли мати доступ тільки викладачі [6].
Але може вкладатися й інший зміст у поняття "віртуальне середовище". Цей зміст узгоджується з тим, що наявність інформаційних та комунікаційних мереж, а також програмного забезпечення ще не є достатньою. Для того, щоб утворилося навчальне середовище необхідно, щоб інформаційно-комунікаційні ресурси узгоджувалися з процесами комунікації та діяльності, утворюючи деяку цілісність, інтегрувалися в єдину систему, за допомогою якої підтримується та спрямовується осмислене навчання. Учні та вчителі утворюють соціальну мережу, що ґрунтується на фізичній мережі (використовує, експлуатує її) [10].
В цьому випадку можна виокремити наступні функції, які виконує віртуальне навчальне середовище [1, 10].
Контрольований доступ до змісту навчання, який розбитий на елементи або "ланки" які

 
 

Цікаве

Загрузка...