WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід) - Реферат

Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід) - Реферат

пізнавальних і творчих здібностей, а також вона повинна бути спрямована на формування цілісної системи універсальних знань, умінь, навичок.
Визнаючи важливість розвитку в учнів креативного мислення, уміння знаходити та вилучати необхідну інформацію з метою проведення самостійних наукових досліджень в процесі навчання, особливе місце в системах освіти зарубіжних країн займає створення науково-інформаційного простору, насамперед для дітей та молоді з використанням для цього нових комунікаційно-інформаційних засобів.
Таким прикладом може слугувати глобальна освітня мережа Xplora [2], яку називають Європейськими воротами до наукової освіти, вона об'єднує учнів, учителів та науковців, надає можливість ознайомитись з новинами, педагогічними винаходами, інноваційними ідеями для вчителів стосовно наукової освіти; проводити пошук по базах даних та різних електронних джерелах; брати участь в семінарах та конференціях у режимі он-лайн; ознайомитись з інноваційними напрямами та проектами; використовувати різноманітні інформаційно-комунікаційні технології, які розміщені в мережі безкоштовно.
До основної наукової групи мережі увійшли вчителі, які мають свій власний інноваційний педагогічний підхід, високий рівень компетентності у використанні інструментів ІКТ та здатні ефективно співпрацювати з міжнародним співтовариством.
Проекти, ініційовані мережею, мають на меті охопити всі рівні навчання, починаючи з початкового та об'єднати у своїй роботі не тільки школи, але й державні й недержавні установи, створюючи таким чином науково-дослідницькі осередки за різними напрямами. Зараз успішно проводяться проекти з хімії, природничих наук у початковій школі, техніки, електроніки, телекомунікаційних технологій, біотехнології, прикладної математики та інші.
Існуюча з 2004 року науково-освітня мережа GLORIAD [3] має на меті накопичення та розповсюдження досвіду ведення наукової діяльності, який здійснюєтьсячерез форуми, мережу Інтернет, проведення міжнародних аудіо- та відеоконференцій та семінарів. Практичним виходом роботи мережі є створення глобального співтовариства, яке обговорює, розробляє та сприяє втіленню не тільки у сферах енергетики, астрономії, фізики, ядерної фізики, геології, також створює спільну, віртуальну класну кімнату для студентів, які, використовуючи новітні інформаційно-комунікаційні технології (відео сесії, аудіо- та відеоконференції, форуми та чати) мають можливість не тільки співпрацювати, але й навчатися в он-лайн режимі.
У Росії значно відрізняється від інших освітніх мереж на теренах цієї країни Глобальна Російська освітня мережа REDLINE [1], яка розпочала свою роботу у червні 1994 року та була заснована Міністерством Освіти Росії та є некомерційною структурою.
Головним завданням мережі є збір, аналіз та обробка освітньої інформації, створення бази даних, проведення телеконференцій через мережу Інтернет.
До створеного банку даних входить інформація, яка стосується різних сфер та напрямів системи освіти Росії, включаючи адміністративні та фінансові питання. Акумульована наукова педагогічна інформація. Проект створення мережі спонсорується Урядовою Організацією США для міжнародного розвитку та Американським Фондом "ЄвроАзія" маючи за мету створення глобального банку даних із питань та напрямів систем освіти. Створюючи глобальний банк даних велика увага приділяється накопиченню та систематизації педагогічної інформації, яка може бути доступною широкому колу зацікавлених.
Але найбільш діючим та популярним залишається портал Російської Федерації "Интернет-образование" [24], на базі якого не тільки існує величезна база даних із вивчення та використання ІКТ в освіті, бібліотека, постійнодіючий журнал "Інтернет-освіта", курси дистанційного навчання, але й створюються та інтерактивно діють віртуальні осередки як учителів, так і учнів, поступово перетворюючись у глобальні освітні мережі.
Дуже популярним та відомим у Росії є Загальноосвітній портал [26], до змісту якого входить освітня інформація, надана Російським Міністерством освіти та науки. Практично це зібрана база даних із невеликим інтерактивним спілкуванням.
В Україні схожим на цей портал можна назвати Український портал "Освіта України" - http://www.edu-ua.net/ukr/osvita/.
Такі освітні портали на цей час уже не відповідають вимогам часу та потребам освітян. Вони досить статичні, інформація оновлюється невчасно та немає інтерактивного спілкування і можливостей проведення конференцій або семінарів он-лайн.
На теренах як України, так і Росії практично діє єдина глобальна освітня мережа "IEARN" [16], яка створює єдиний освітній простір як для учнів, так і для вчителів, навчає їх новим інформаційним комунікаційним технологіям, проводячи освітні проекти.
Висновки. Аналізуючи вищезазначене, можна констатувати, що спостерігається стійка тенденція щодо інтегрування використання ІКТ (глобальних освітніх мереж зокрема) у все більшу кількість предметів загальної середньої школи. Ресурси та можливості глобальних освітніх мереж допомагають знайти різноманітні форми та засоби, завдяки яким уможливлюється викладання предмета у найбільш цікавій, сучасній формі, допомагають вчителям-практикам ознайомитися та впроваджувати інновації, підвищувати свою професійну кваліфікацію, обмінюватися досвідом (Global School Network, Community Learning Network, Happy Child, EducaRed, IEARN).
Найбільш розповсюдженою тенденцією щодо використання глобальних мереж, яка постійно набуває все більш широкого розповсюдження, залишається проектна діяльність, яка все більш фокусується не тільки на об'єднанні учнів, учителів, освітян в робочі групи для здійснення конкретного проекту, а на надання їм навичок, які б відповідали вимогам глобального суспільства та навчили їх письменності ХХ1-го століття.
Ще однією тенденцією розвитку глобальних освітніх мереж є створення віртуальних осередків: учнів, учителів та освітян (Global School Network, Happy Child, EducaRed), учнів, учителів та науковців (Community Learning Network, EducaRed, Global Knowledge Partneship, GLORIAD), учителів-новаторів та науковців (Community Learning Network, EducaRed).
Проведений порівняльний аналіз щодо особливостей використання ресурсів глобальних мереж у системах освіти в Україні та зарубіжних країнах (країнах Європи, Америки та Росії) показав:
-

 
 

Цікаве

Загрузка...