WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід) - Реферат

Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід) - Реферат


Реферат на тему:
Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід)
Вступ. Аналіз сучасного стану систем освіти зарубіжних країн показує актуальність і необхідність існування, розвитку та створення інформаційних освітніх мереж - локальних, регіональних, глобальних, які стали невід'ємною частиною навчально-виховного процесу як в зарубіжних системах освіти, так і в нашій країні.
Глобальні мережі за останнє десятиріччя набувають все більшого значення, це ж стосується й систем освіти. Таким чином, перед сучасною наукою постало завдання вивчення використання ресурсів глобальних інформаційних освітніх мереж в освітніх процесах та пристосування їхніх можливостей та змісту до формування навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі.
Уміння користуватися ресурсами глобальних освітніх мереж стає все більш необхідним для освітян, учителів та учнів на всіх рівнях навчання в країнах зарубіжжя. Створення єдиного освітнього простору, якому вони сприяють, ускладнюється відмінностями в рівнях інформатизації та комп'ютеризації систем освіти, але процес інтеграції глобальних освітніх мереж у навчально-виховний процес загальної освітньої школи зарубіжжя стає все більш очевидним та неминучим.
Можна зазначити, що загальні тенденції розвитку використання глобальних освітніх мереж залежать від тієї освітньої політики, яку проводять системи освіти у своїх країнах. Пріоритети розвитку систем освіти, як показує практика, визначаються країнами зарубіжжя виходячи із законів, декларацій, документів, які створюють потужні міжнародні організації, такі як ООН, ЮНЕСКО, Рада Європи, Європейський Союз та інші.
Аналізуючи міжнародні закони, спрямовані на майбутній розвиток систем освіти країн світу, можна зазначити, що практично всі вони спрямовані та враховують глобальний розвиток суспільства, його вимоги, створення єдиного освітнього простору та приділяють велику увагу використанню ІКТ, глобальних мереж зокрема.
Для освітян європейського простору одним з основних документів залишається Декларація у сфері розвитку європейської політики щодо використання новітніх інформаційних технологій. [7], затверджена у травні 1999 року Комітетом Міністрів Ради Європи.
Як розвиток цієї Декларації у 2000 році країнами-членами ЮНЕСКО був прийнятий Дакарський план дій (Dakar Framework for action), який є одним з основних документів ЮНЕСКО, де визначені стратегії щодо розвитку систем освіти країн світу на період до 2015 року.
У цьому документі (Розділ 10 "Використання інформаційних та комунікаційних технологій для досягнення цілей, поставлених програмою Освіта для всіх") [6] зазначено, що інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) мають значний потенціал та їх необхідно використовувати для досягнення ефективності навчання, розповсюдження знань та розвитку більш ефективних освітніх послуг. Використання ІКТ, особливо у країнах, що розвиваються, повинні бути поєднані з такими традиційними формами навчання, як книжки, радіо та велику увагу необхідно приділяти навчанню вчителів нових форм викладання предметів з використанням ІКТ.
Швидке розповсюдження ІКТ в освіті, уже зараз на практиці показує, що завдяки їх використанню можна подолати бар'єр різних культур, різного соціального стану, втілити у життя рівний доступ до освіти та отримання якісного навчання.
Крім цього, у документі зазначається велика роль ІКТ у створенні баз даних, проведенні відповідних аналітичних звітів, укріпленні менеджменту освіти, починаючи з міністерств до локальних місцевих осередків.
Основні напрями розвитку освіти Російської Федерації визначені в урядовому документі "Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року", стверджують, що розвиток освіти не повинен відставати від світових тенденцій економічного та суспільного розвитку і проведення модернізації системи освіти з підвищенням її якісного рівня, орієнтованого на світові досягнення, процеси глобалізації, є обумовленою необхідністю [13].
Головними напрямами державної інформаційної політики України (Закон України Про інформацію, стаття 6), яка безперечно має вплив на створення відповідних освітніх законів [8], визначені:
- забезпечення доступу громадян до інформації;
- створення національних систем і мереж;
- зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, правових і наукових основ інформаційної діяльності;
- забезпечення ефективного використання інформації та інші.
Подальший розвиток української системи освіти, його шляхи та напрями сформульовані в Законі України "Про Національну програму інформатизації" [9], яка сформована, "виходячи з довгострокових пріоритетів соціально-економічного, науково-технічного, національно-культурного розвитку країни з урахуванням світових напрямів розвитку та досягнень у сфері інформатизації і спрямована на розв'язання найважливіших загальносуспільних проблем (забезпечення розвитку освіти, науки, культури, охорони довкілля та здоров'я людини, державного управління, національної безпеки та оборони держави та демократизації суспільства), створення умов для інтеграції України у світовий інформаційний простір відповідно до сучасних тенденцій інформаційної геополітики".
Зважаючи на те, що основною первинною ланкою мережевого стану суспільства в цілому та систем освіти зокрема, є комп'ютер, у сучасних системах освіти як зарубіжних країн, так і в Україні, пріоритетними напрямами розвитку вже кілька десятиліть є інформатизація та комп'ютеризація освіти.
З цією метою окреслене завдання зі створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідали б світовому науково-технічному рівню і які є важливою передумовою реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти та інформатизації освіти.
Українські вчені визначають термін інформатизація освіти як - у широкому розумінні - комплекс соціально-педагогічних перетворень, пов'язаних із насиченням освітніх систем інформаційною продукцією, засобами та технологією, у вузькому - впровадження в заклади системи освіти інформаційних засобів, що ґрунтуються на мікропроцесорній техніці, а також інформаційної продукції і педагогічних технологій, які базуються на цих засобах. Інформатизація освіти (і. о.) - частина процесу інформатизації суспільства, теоретичною основою якого виступає інформатика - система знань, яка стосується

 
 

Цікаве

Загрузка...