WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль інформаційної культури в удосконаленні професійної компетентності вчителів - Реферат

Роль інформаційної культури в удосконаленні професійної компетентності вчителів - Реферат

забезпечити розв'язання проблеми підвищення кваліфікації без відриву від роботи завдяки, наприклад, дистанційним засобам навчання.
ЮНЕСКО [1] визначає таку головну стратегію щодо підвищення інформаційної грамотності населення на всіх рівнях освіти (базової освіти, початкового та середнього навчання, технічної та професійної підготовки протягом усього життя, використання методів дистанційного навчання): інтеграція бібліотек в інформаційну грамотність як тих, що надають інформаційні ресурси, послуги та умови, які мають забезпечувати вільне та відкрите дослідження інформації і слугувати каталізатором щодо трактування, інтеграції та застосування знань в усіх галузях освіти. У програмі ЮНЕСКО "Інформація для всіх" особливу увагу приділяють підготовці вчителів, оскільки саме від них залежить розвиток інформаційної культури молоді.
Водночас інформаційна культура вчителя включає вміння систематично підвищувати свою кваліфікацію, застосовувати раціональні прийоми пошуку, аналізу, відбору, систематизації, узагальнення та використання інформації, у тому числі навчального матеріалу, орієнтуватися в інтенсивному потоці інформації, що стосується відповідної предметної галузі та суміжних галузей [2].
Таким чином, на нашу думку, інформаційна культура вчителя - це система інтеграційних взаємодій між розвитком інформаційної грамотності відповідно до сучасних досягнень науки і техніки, розвитком інформаційного досвіду, де головним критерієм виступає на базі одержаної інформації потенціал продукування нової науково корисної інформації, що становить певний рівень інформаційної компетентності спеціаліста.
Інформаційна культура вчителя дає йому можливість самореалізації у процесі творчої інформаційної діяльності через використання інформаційних технологій, готує до самостійного продовження своєї освіти.
Інформаційна культура вчителя має орієнтуватися на такі цілі [4; 5]:
§ набуття досвіду використання ІКТ для підтримки навчального процесу;
§ професійний розвиток;
§ взаємодія з іншими вчителями;
§ використання програмних засобів для вдосконалення професійних навичок;
§ використання засобів дистанційного навчання;
§ використання ІКТ з метою пошуку інформації для того, щоб задовольнити професійні та особисті інтереси;
§ адміністрація - моніторинг процесу навчання тощо.
Висновок. Таким чином, інформаційна компетентність як показник рівня інформаційної культури вчителя є одним з головних елементів, що впливають на професійну компетентність вчителя, і має включати, на нашу думку, такі критерії:
§ уміння адекватно визначати необхідність у певній інформації: розуміти, що за певною темою необхідна додаткова інформація; аналізувати джерела інформації для більш глибокого ознайомлення з проблемою теми; визначати основні поняття і терміни, що є необхідними для розкриття цієї теми; визнати, що інформація, яка є за певною темою, може бути об'єднаною з початковими думками, досвідом та продукуванням нової інформації за цією темою;
§ ефективне здійснення пошуку необхідної інформації: вміти шукати необхідну інформацію як за допомогою послуг мережі Інтернет, так й інших засобів комунікації, а саме: використання різних систем для пошуку інформації різних форматів; використання спеціалізованих мереж або послуг (міжбібліотечні абоненти/документи, професійні асоціації, науково-дослідні організації, експерти, практики тощо); використання досліджень, листів, інтерв'ю тощо для отримання інформації з першоджерел; визначати та підбирати необхідні методи дослідження та пошуку інформації; аналізувати та визначати переваги застосування різних методів дослідження; вибирати ефективні підходи щодо забезпечення доступу до необхідної інформації;
§ аналізування, синтезування інформації та створення при цьому нової інформації: критично оцінювати інформацію та її джерела, вибирати корисну інформацію відповідно до проблеми дослідження чи певної теми; виділяти основні ідеї певної інформації; на аналізі існуючої інформації створювати свою нову логічну, чітку, науково цінну інформацію;
§ уміння адекватно оцінювати інформацію: визначати рівень необхідності певної інформації; адекватно використовувати обрані критерії для перевірки інформації за такими оцінками як правдива/неправдива, логічна/суперечна, необхідна/зайва, нова/застаріла тощо; робити логічно обґрунтовані висновки відповідно певної інформації;
§ комунікативні вміння щодо обміну інформацією з іншими: знає і слідує етикету комунікації з іншими дослідниками даної теми, влучно і доречно використовує метод інтерв'ю та анкетування; розуміє закони, постанови інституційної політики та етики, що стосуються доступу та використання інформаційних ресурсів, а також дотримується їх, а саме: бере участь в електронних дискусіях, дотримуючись етикету спілкування в мережі; використовує затверджені паролі та інші форми ID для доступу до інформаційних ресурсів; відповідає вимогам інституційної політики доступу до інформаційних ресурсів;
§ комп'ютерна грамотність: використовує інформаційні та комунікаційні технології для зберігання, пошуку, зміни формату інформаційних документів відповідно до вимог аудиторії та до розвитку технічних засобів.
Список джерел:
1. Всемирный доклад по образованию. Учителя, педагогическая деятельность и новые технологии / ЮНЕСКО. - Париж, 1998. - 175 с.
2. Жалдак М.И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии в учебном процессе. - Автореферат дис. … докт. пед. наук. - М., 1989. - 48 с.
3. Зязюн І.А. Наукове осмислення освітнього простору культури в педагогічній теорії // Імідж сучасного педагога. Науково-практичний освітньо-популярний часопис. - Полтава, 2006. - №5-6. - С. 12-16.
4. Карабін О. Інформаційна культура студентів в контексті модернізації педагогічної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 2005. - №2. - С. 37 - 40.
5. Коломієць А., Коломієць Д. Міжпредметні та надпредметні проекти як спосіб розвитку інформаційної культури студента // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2006. - №2. - С. 24-31.
6. Кремень В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2006. - №6. - С. 5-9.
7. Медушевская О.М. Профессионализм гуманитарного образования в условияхмеждисциплинарности // Проблемы источниковедения и историографии: Материалы II Научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. - М., 2000. - С. 351.
8. Міжнародний альянс з інформаційної грамотності - www.infolit.org/activities.html.
9. Сайт Американської бібліотечної асоціації (The American Library Association[ALA]) - http://www.ala.org/acrl/ilcomstan.html.
10. Australian and New Zealand Information Literacy Framework principles, standards and practice. Second edition. Editor Alan Bund. Adelaide Australian and New Zealand Institute for Information Literacy. 2004. 52 p.
11. Eric Digest. Information Literacy and Teacher Education (1999) [www.document] URL www.ericdigests.org/1999-2/information.htm (24 травня 2007).
12. Patricia Iannuzzi, "Focus: Information Literacy Competency Standards for Higher Education" Community & Junior College Libraries, Vol. 9 (4) 2000 p. 63-67.
13. Spitzer, Kathleen L.; Eisenberg, Michael B.; Lowe, Carrie A. Information literacy: Essential Skills for the Information Age. Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC. 1998. - 349 p.

 
 

Цікаве

Загрузка...