WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів - Реферат

Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів - Реферат

вмінь) для критичного оцінювання інформаційних даних. Частина інформації не сприймається, а переходить до розряду інформаційного шуму, що перешкоджає засвоєнню навчального матеріалу.
Вирішення таких проблем не знаходять гідного висвітлення в сучасний педагогічній науці [7].
Цілеспрямоване навчання не просто використанню програми Power Point, а дидактичним особливостям учительських та учнівських мультимедійних презентацій, методиці їх проектування та створення, розробці критеріїв оцінювання учнівських презентацій започатковано в програмі "Intel®Навчання для майбутнього", яка реалізується в Україні з кінця 2004 року. Понад 50 тис. українських вчителів пройшли навчання за цією програмою та навчені використовувати мультимедійні презентації, розроблені вчителями у навчальному процесі. Розроблено методичний посібник для супроводу навчання вчителів та програмний компакт-диск з прикладами та методичними матеріалами [5], видані методичні рекомендації для тренерів-методистів [6], розроблена система вправ для майстер-класів, які проводяться для тренерів програми "Intel® Навчання для майбутнього" для підвищення їх кваліфікації та майстерності.
В основу програми, спрямованої на навчання вчителів ефективному використанню комп'ютерних засобів навчання у навчальному процесі, покладено розроблену Б. Блумом, та вдосконалену його учнями Л. Андерсеном і Д.Р. Кратволем [8, 9], систематику освітніх цілей, що сприяють розвитку в учнів навичок мислення високого рівня, а саме аналізу, синтезу та оцінювання. За програмою курсу вчителям пропонується впродовж 48-годинного тренінгу розробити Портфоліо (комплект дидактичних, методичних матеріалів та прикладів учнівських робіт) для обраної вчителями теми навчального предмету, спрямований на розвиток мислення учнів. По завершенні навчання вчителі впроваджують розроблений навчальний проект в своєму класі.
Особливість навчання вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям полягає в структурованому підході до опанування вчителями кожного дидактичного засобу. Так на початку розробки і створення дидактичних і методичних матеріалів вчителям пропонується переглянути розроблені іншими учасниками і вчителями приклади таких матеріалів та проаналізувати їх місце в начальному процесі та дидактичні особливості їх використання для різного віку учнів та в залежності від навчальних цілей. Це потрібно тому, що деякі вчителі, які не ще працювали з новими програмними засобами, часто не уявляють собі, як мають виглядати подібні методичні доробки. З другого боку, вчителі, які вже використовували аналогічні програми в своїй педагогічній діяльності, мають зазначити основні відмінності запропонованих прикладів від власних наробок. Наступним етапом є планування на папері та розробка сценарію - проектування відповідних матеріалів. Причому вчителі відразу розробляють потрібний ним для роботи документ навчального проекту для навчання конкретного матеріалу своїх учнів з теми, яку кожний вчитель має найближчим часом викладати в школі. Такий методичний прийом дозволяє створити у вчителів додаткову мотивацію до навчання цьому виду діяльності. Лише потім вчителі під керівництвом тренера ознайомлюються з комп'ютерною програмою для створення документів (наприклад, програмою Microsoft Рower Point).
Наступним етапом роботи є створення на комп'ютері прикладів учнівських робіт, в яких мають відображатися результати їх самостійної дослідницької діяльності. Після того, як вчителі втілили свої розроблені на папері ідеї в прикладах учнівських презентацій, їм пропонується оцінити свої роботи за відповідними Вимогами та дати відповіді на запитання: Чи сприяє зазначена діяльність учня чи малої групи учнів їх розвитку? Які саме навички мислення формуються в учнів при здійсненні такої діяльності? Чи можливо відслідкувати зазначений розвиток? Чи формуються в учнів нові знання та навички мислення високого рівня?
За результатами оцінювання вчителі виправляють презентації згідно вимог та критеріїв.
На цьому навчання вчителів створенню мультимедійної презентації не завершується. Для того, щоб вчителі різних навчальних предметів могли оцінити результат роботи учнів, рівень знань вмінь і навичок, які сформовані при їх створенні та презентуванні, вони навчаються розробляти форми оцінювання учнівських презентацій. Навчання здійснюється за тією ж схемою, а саме: спочатку перегляд та аналіз запропонованих прикладів, які розробили інші вчителі, визначення пріоритетних критеріїв відповідно до віку, попередніх навичок, навчальних цілей щодо формування знань та розвитку навичок мислення. Потім проектується та розробляється власна форма оцінювання і, нарешті, створюється форма оцінювання, в якій пріоритетними є критерії (у відповідних балах) оцінювання знань учнів з конкретної теми, враховуючи створені ними мультимедійні засоби. Обговорюється місце і час, коли учні мають бути ознайомлені із створеними формами оцінювання, як саме формувати в учнів уміння самооцінювання своєї роботи, вміння порівняти їх з певними критеріями, які одночасно є і орієнтовною основою дій при їх створенні. В таких формах має передбачатися оцінювання взаємодії учнів в малих групах, командної роботи, визначено внесок кожного учня в спільну роботу.
За програмою "Інтел® Навчання для майбутнього" на першому етапі вчителі розробляють приклади саме учнівських презентацій, перебуваючи в ролі учня. Дидактична необхідність такого етапу обумовлена такими причинами.
Для більшості вчителів-предметників створення комп'ютерної презентації в програмі Power Point є новим видом діяльності, і саме розробка презентації в ролі учня слугує одним з елементів зняття цілком природної психологічної напруженості дорослих людей перед незнайомим видом роботи. В такій ролі учасник тренінгу може дозволити собі не відразу бути досконалим розробником мультимедійної роботи. Другою перевагою такого виду роботи є те, що вчителі зразу розробляють приклад, який потім в подальшій своїй педагогічній вони діяльності зможуть використати для демонстрації учням. Вони не створюють "дещо" тимчасове, а тому мотивація до такого виду діяльності у вчителів значно вища.
Слід зазначити, що в доступній вчителю сучасній педагогічній літературі, нажаль, немає розроблених критеріїв створення учнівських робіт, цьому не навчають в педагогічних університетах. Іноді поширюється помилкове уявлення вчителів про дидактичні особливості цього виду діяльності. Невірне уявлення про навчальні можливості презентацій тиражуються, і часто за великою кількістю мультимедійних ефектів вчителі не бачать численних змістових помилок таких презентацій і не можуть правильно адекватно спланувати свою роботу з створення і використання презентацій в навчальній діяльності. Важковчителям відповідно оцінити діяльність учнів з конкретного навчального предмету щодо розробки і створення презентацій.
Виходячи з того, що презентація є творчою роботою учнів, деякі вчителі помилково вважають, що в ній допустимі будь-які засоби і способи вираження ідей та думок учнів. Проте, як і в інших засобах, існують певні вимоги і критерії. Крім естетичних вимог до

 
 

Цікаве

Загрузка...