WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми створення системи моніторингу стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат

Проблеми створення системи моніторингу стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат

інформації практично неможливо перевірити.
Сучасні інформаційні технології дають змогу принципово по-іншому побудувати систему забезпечення органів управліннявсіх рівнів необхідною інформацією про загальноосвітні навчальні заклади. Основою цієї системи повинна бути база даних, що містить інформацію про всі (кожний) ЗНЗ України, яка оновлюється із встановленою періодичністю. Перелік параметрів, дані, які вносяться до бази даних, залежить від конкретних потреб і повинні встановлюватися відповідними нормативними документами.
Єдиним джерелом для створення й оновлення бази даних має бути навчальний заклад. Дані від навчальних закладів акумулюються в базу даних ЗНЗ району. Бази даних ЗНЗ районів об'єднуються в базу даних ЗНЗ регіону, а бази даних ЗНЗ регіонів - у базу даних ЗНЗ України. Таким чином, інформація про будь-який навчальний заклад України може бути доступною на рівні держави, регіону або району. Наявність інформації про ЗНЗ України у вигляді бази даних дозволяє аналізувати її в будь-який час за будь-якими параметрами.
Моніторинг стану інформатизації ЗНЗ фактично буде зводитися до актуалізації бази даних ЗНЗ, якщо параметри, які характеризують стан інформатизації ЗНЗ, внесені до цієї бази даних. Спосіб і періодичність актуалізації бази даних ЗНЗ повинні визначатися відповідним нормативним документом.
Формати представлення даних про параметри, що підлягають моніторингу, і способи їх опрацювання
З метою створення єдиної бази даних ЗНЗ України дані про параметри, що вносяться до бази даних, повинні бути представлені в єдиному форматі для всіх ЗНЗ. Цей формат повинен дозволяти опрацювання даних за допомогою найбільш поширених у загальноосвітніх навчальних закладах програмних продуктах. Такими програмними продуктами нині є Microsoft Excel і Microsoft Access.
Найбільш придатним програмним засобом для створення єдиної бази даних ЗНЗ України, обробки і представлення інформації про стан інформатизації ЗНЗ, на нашу думку, є Microsoft Excel, який має низку переваг. Він дозволяє створювати бази даних у вигляді електронних таблиць будь-яких розмірів, сортування даних за різними ознаками, застосування великого набору обчислювальних формул, побудови графіків функцій і складних графічних об'єктів, програмного визначення математичних залежностей між величинами, заданими у формі таблиці тощо. Крім того, Microsoft Excel є найбільш використовуваним (після Microsoft Word) програмним продуктом у навчальних закладах і установах освіти. Це також є вагомою підставою для вибору цієї програми для створення і супроводження бази даних ЗНЗ.
Актуалізацію даних в процесі моніторингу можна здійснювати двома способами:
§ фіксувати дані через певні часові інтервали (інтервал моніторингу);
§ фіксувати зміни даних у моменти їх виникнення.
Перший спосіб актуалізації даних (назвемо його дискретний моніторинг) дозволяє одержувати інформацію про стан об'єкта моніторингу в будь-який момент, але з похибкою, що визначається змінами даних про об'єкт за час від дати , на яку фіксувалися дані, до дати запиту цих даних. Зменшити похибку можна шляхом зменшення часових інтервалів моніторингу, проте це призводить до додаткових витрат часу і інших ресурсів на проведення моніторингу. Інший недолік дискретного моніторингу - необхідність проведення організаційної роботи зі збирання даних про об'єкти моніторингу кожен раз, коли настає черговий строк надання даних, визначений інтервалом моніторингу. У реальних умовах, особливо коли інтервал моніторингу значний і за цей час змінюються виконавці робіт або керівники навчальних закладів чи органів управління освітою, це призводить до затримки надання необхідної інформації і її низької якості.
Другий спосіб актуалізації даних (назвемо його безперервний моніторинг) передбачає внесення до бази даних змін кожного разу, коли відбувається подія, що свідчить про настання цих змін (наприклад, уведення в експлуатацію або виведення з експлуатації НКК, відкриття або закриття навчального закладу, придбання або списання програмного забезпечення, набір або випуск учнів, прийом на роботу або звільнення вчителів і т. п.). Як правило, зміни параметрів об'єкта моніторингу фіксуються документально. Це, наприклад, акт введення в експлуатацію, рішення районної ради про закриття школи, наказ про прийом учителя на роботу тощо. За умови, що документообіг у навчальних закладах і органах управління освітою буде здійснюватися на базі сучасних інформаційних технологій, оперативне внесення змін до даних про параметри об'єкта моніторингу не викликатиме великих труднощів. Безсумнівна перевага безперервного моніторингу - наявність постійно актуалізованих даних про об'єкт моніторингу. Відпадає необхідність організовувати збирання даних через встановлені часові інтервали. Проте реалізація безперервного моніторингу потребує, як мінімум, оснащення всіх загальноосвітніх навчальних закладів і органів управління принаймні одним комп'ютером з відповідним програмним забезпеченням, який підключений до Інтернету і в якому реалізована функція електронної пошти. Крім того необхідно розробити загальнодержавні нормативні документи, які визначають порядок функціонування системи моніторингу.
У 2004 році в Міністерстві освіти і науки України були створена системи моніторингу стану інформатизації ЗНЗ України, в основу якої покладені викладені вище принципи.
З метою одержання оперативної і достовірної інформації про стан інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів України та створення в подальшому автоматизованої системи моніторингу 13 квітня 2004 року за №297 був виданий наказ МОН України про створення електронного реєстру навчальних комп'ютерних комплексів (НКК), якими були оснащені загальноосвітні навчальні заклади України. Передбачалося, що буде створена база даних НКК, яка міститиме інформацію про місце встановлення і характеристики НКК. Насправді ж була створена база даних ЗНЗ І-ІІ і І-ІІІ ступенів, яка містила інформацію про реквізити кожного ЗНЗ, наявність у навчальному закладі НКК та його характеристики, підключення НКК до Інтернету, наявність програмного забезпечення і педагогічних кадрів, що володіють інформаційними технологіями.
З метою забезпечення одержання необхідної інформації в єдиному форматі були розроблені форма електронної таблиці у форматі Excel для внесення даних від навчальних закладів, анкета для первинного збирання інформації від навчальних закладів та методика збирання і внесення інформації у зведені таблиці. Зазначені документи в електронному вигляді були передані Міністерству освіти і науки АР Крим, всім управлінням освіти і науки. У переданих електронних таблицях, які належало заповнити, з метою прискорення робіт, вже були внесені всі навчальні заклади кожного регіону, інформацію про яких

 
 

Цікаве

Загрузка...