WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми створення системи моніторингу стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат

Проблеми створення системи моніторингу стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат


Реферат на тему:
Проблеми створення системи моніторингу стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів
Моніторинг стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) - необхідна умова ефективного управління процесом інформатизації. Ціль моніторингу - своєчасно надавати достовірну інформацію про параметри об'єктів інформатизації, що змінюються в часі, які суттєві для прийняття управлінських і технічних рішень у сфері інформатизації ЗНЗ. Моніторинг необхідний також для забезпечення оцінки освітньої ефективності інвестицій, що спрямовуються з державного бюджету та інших джерел на інформатизацію системи освіти.
Під час створення системи моніторингу необхідно вирішити такі питання:
§ визначити об'єкт моніторингу і перелік параметрів, які будуть відслідковуватися в процесі моніторингу;
§ визначити технології одержання та актуалізації даних про параметри, що підлягають моніторингу;
§ визначити формати представлення даних про параметри, що підлягають моніторингу, і способи їх опрацювання;
§ визначити часові інтервали моніторингу тощо.
Об'єкт моніторингу. Перелік параметрів, що підлягають моніторингу
Об'єктом моніторингу доцільно вибрати загальноосвітній навчальний заклад. У цьому випадку моніторинг стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів певного типу або району, регіону чи країни в цілому здійснюється шляхом опрацювання даних моніторингу відповідної сукупності ЗНЗ.
Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів - це комплексна проблема, розв'язання якої потребує одночасного вирішення, зокрема, таких завдань:
§ оснащення ЗНЗ комп'ютерною технікою (комп'ютеризація ЗНЗ);
§ забезпечення ЗНЗ навчальними комп'ютерними програмами;
§ підключення ЗНЗ до Інтернет та забезпечення можливості повноцінної роботи в ньому;
§ підготовка вчителів у галузі інформаційних технологій.
Система моніторингу повинна із заданою періодичністю надавати інформацію про стан виконання зазначених завдань.
Однією з важливих складових інформатизації є комп'ютеризація ЗНЗ.
Можна виділити три групи параметрів, що характеризують комп'ютеризацію ЗНЗ, які необхідно відслідковувати в процесі моніторингу:
§ параметри, необхідні для оцінки стану і рівня комп'ютеризації ЗНЗ;
§ технічні характеристики засобів ІКТ, якими оснащені ЗНЗ;
§ параметри, необхідні для оцінки ефективності використання засобів інформатизації ЗНЗ.
Стосовно першої групи параметрів, то пропонується використовувати два показники: стан і рівень комп'ютеризації ЗНЗ. При цьому розуміється, що стан комп'ютеризації характеризує наявність або відсутність у навчальному закладі комп'ютерів для використання учнями в навчальному процесі, а рівень комп'ютеризації показує забезпеченість учнів комп'ютерними ресурсами або, іншими словами, скільки часу кожен учень має можливість працювати на комп'ютері.
Для оцінки стану комп'ютеризації ЗНЗ зазвичай використовують такий показник як кількість або відсоток навчальних закладів, які оснащені навчальними комп'ютерними комплексами (НКК). Цей показник зручний для звітів перед вищестоячими інстанціями про досягнення в галузі комп'ютеризації ЗНЗ. Проте зважаючи, що для досягнення поставлених цілей більш важливо встановити невирішені проблеми і знаходити шляхи їх розв'язання, чим констатувати досягнення, для оцінки стану комп'ютеризації ЗНЗ пропонується використовувати такі показники:
1) кількість або відсоток учнів, які навчаються в ЗНЗ, що не мають комп'ютерів, придатних для використання в навчально-виховному процесі;
2) кількість або відсоток навчальних закладів, які потребують оснащення НКК.
Для обрахування цих показників і їх моніторингу необхідно відслідковувати інформацію про кількість комп'ютерів, що використовуються в навчально-виховному процесі, і кількість учнів у кожному навчальному закладі.
Для оцінки рівня комп'ютеризації сьогодні використовується такий показник, як кількість учнів на один комп'ютер. Проте більш логічним і наочним був би показник, який свідчить, скільки часу протягом визначеного терміну (наприклад, тижня) учень може користуватися комп'ютером. Цей показник, назвемо його комп'ютерним ресурсом доступним учню, обчислюється шляхом ділення загального комп'ютерного ресурсу навчального закладу на кількість учнів, що користуються цим ресурсом. У свою чергу, загальний комп'ютерний ресурс навчального закладу - це час роботи одного комп'ютера протягом тижня, помножений на кількість комп'ютерів у навчальному закладі, якими користуються учні. Таким чином, для обрахування цього показника окрім інформації про кількість учнів і комп'ютерів у навчальному закладі необхідно мати інформацію про час роботи комп'ютерів, який використовується учнями.
Перелік технічних характеристик використовуваних засобів ІКТ, які підлягають моніторингу, повинен визначатися виходячи з вимог до засобів ІКТ, які повинні бути унормовані відповідним галузевим нормативним документом.
Із параметрів, що характеризують ефективність засобів ІКТ, системою моніторингу доцільно відслідковувати наявні і використані на виконання корисних функцій комп'ютерні ресурси протягом визначеного терміну (наприклад, інтервалу моніторингу).
Для оцінки стану інформатизації ЗНЗ крім того необхідно відслідковувати в процесі моніторингу наявність в ЗНЗ педагогічних програмних засобів і кадрів, що володіють сучасними інформаційними технологіями, підключення до Інтернету і використання його ресурсів. Може виникати потреба в моніторингу й інших параметрів (наприклад, джерел фінансування комп'ютеризації ЗНЗ, року встановлення НКК тощо).
Визначення переліку параметрів, які необхідні й достатні для опису об'єктів інформатизації, потребує додаткових досліджень.
Технології одержання й актуалізації даних про параметри, що підлягають моніторингу
Інформацію про забезпечення ЗНЗ засобами навчання, у тому числі й засобами ІКТ, Міністерство освіти і науки України традиційно одержувало з матеріалів державної статистичної звітності [1] або шляхом запитів необхідної інформації від регіональних органів управління освітою. Запити від міністерства регіони, як правило, транслюють районам, а звідти - навчальним закладам. Інформація, що надавалася більш високому рівню управління освітою, носила узагальнений характер, і, як правило, її неможливо було одержати оперативно. Нерідко надана інформація була недостовірною не лише через недбалість виконавців, а й через неоднозначне трактування термінів і понять. Наприклад, поняття "навчальний комп'ютерний комплекс" одні трактували як "комп'ютер, що використовується в навчально-виховному процесі", інші як " комплекс, що складається з комп'ютера вчителя і комп'ютерів учнів, які об'єднані локальною мережею". Достовірність узагальненої

 
 

Цікаве

Загрузка...