WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми пропедевтики інформаційної культури в початковій школі - Реферат

Проблеми пропедевтики інформаційної культури в початковій школі - Реферат

призначення комунікаційних та інформаційних технологій, оскільки сприймають їх як іграшки.
Цю проблему польські педагоги вирішили через створення інтегрованого курсу інформатики. Так, наприклад для першого класу в цьому курсі передбачається [18]:
на першому етапі:
1) поєднання з мовним компонентом: удосконалення навичок письма, а саме: вивчення букв клавіатури, складання слів і словосполучень, складання запрошень;
2) вивчення правил безпеки роботи на комп'ютері;
3) вивчення призначення елементів обладнання комп'ютера: призначення миші, клавіатури, монітора, системного блоку;
4) вивчення геометричних фігур: побудова різних фігур із використанням програм графічного редагування;
5) виконання математичних завдань на комп'ютері;
6) малювання: робота з програмами графічного редагування;
7) музика: творення звуків і музики за допомогою комп'ютерних програм;
на другому етапі:
1) використання послуг комп'ютера: друкування великої і маленької букв, форматування текстів; використання символів, розділових знаків під час друкування на комп'ютері; уміння працювати з текстовими та графічними редакторами;
2) опрацювання текстів та малюнків: використання символів, знаків із метою ілюстрування текстів; додавання до текстів таблиць, робота з таблицями; створення презентацій із використанням елементів графіки та текстів;
3) створення малюнків: малювання елементарних малюнків, геометричних фігур, вибір та зміна кольорів;
4) застосування комп'ютерних програм: створення анімації та мелодії за допомогою Edytorze та Logomocji;
5) використання комп'ютера як засобу комунікації.
У США, як і в багатьох інших країнах, ця проблема вирішується за допомогою введення з першого класу методу проектів [13], що навчає учнів працювати з інформацією, знаходити необхідні інформаційні ресурси, доцільно використовувати комунікаційні та інформаційні технології тощо.
Так постає проблема щодо структури пропедевтичного курсу інформатики у початковій школі, а саме необхідним є визначення:
- обсягу і змісту теоретичного матеріалу;
- кількості, цілей і змісту практичних завдань;
- певного програмного забезпечення;
- дидактичних аспектів проведення уроків;
- кінцевого результату, тобто тих умінь, знань і навичок, що будуть мати учні, коли завершать цей курс;
- кількості інваріантних годин.
З цього приводу цікавим є досвід Росії. Так у межах інноваційного проекту "Нові технології для нового покоління", педагогом О.В. Горячевим був створений навчальний курс "Інформатика в іграх та задачах" для початкової школи. Особлива увага приділяється розвитку логічного мислення учнів; вивчення теоретичного матеріалу поєднується з досвідом, практичними завданнями та екскурсіями.
Як вважають російські дослідники, інформатика в першому класі повинна мати розвивальний та ігровий характер [4]. Ідеться мова про вибір доречних форм проведення уроків.
В ігровій формі відбувається розвиток пам'яті та навичок пошуку необхідної інформації та пошуку помилок у послідовності дій. У доступній дітям формі - через малюнки - вони пізнають, що таке алгоритм, байт, програма; навчаються виводити з факторів закони для розв'язування різних задач, комбінувати факти й закони відповідно до нових цілей навчання.
Вважаємо необхідним звернути увагу на складові, що виділяють у предметній галузі "Інформатика" в початковій школі, які розкривають розвивальний потенціал цієї програми [7]:
- формування логічних прийомів мислення, наприклад, завдяки класифікації предметів навколишнього середовища за певними особливостями тощо;
- формування елементів алгоритмічного мислення;
- формування загальних методів реалізації пізнавальної діяльності.
Висновок. Отже, пропедевтика інформаційної культури в початковій школі, на нашу думку, повинна мати такі навчальні цілі:
- формування початкових умінь адекватно розуміти свою потребу в інформації, ефективно здійснювати пошук необхідної інформації різними способами, зокрема й через застосування нових інформаційних та комунікаційних технологій; аналізувати й оцінювати інформацію;
- формування алгоритмічного та логічного мислень;
- формування початкових умінь і навичок роботи з програмними комп'ютерними засобами (графічними редакторами, текстовими редакторами тощо);
- формування адаптації учнів до інформаційних і комунікаційних середовищ, що постійно розвиваються та вдосконалюються;
- формування початкового (базового) понятійного апарату інформатики як науки про інформацію, про її форми, функції, засоби представлення та обробки, інструментарій.
У цей же час основними завданнями пропедевтики інформаційної культури в початковій школі є:
- познайомити школярів з основними властивостями інформації, навчити прийомів організації інформації та планування діяльності, зокрема навчальної, при рішенні поставлених задач;
- дати початкове уявлення про комп'ютер у сучасних інформаційних та комунікаційних технологіях;
- дати представлення про сучасне інформаційне суспільство, інформаційну безпеку особистості та держави.
Список джерел:
1. Вопросы Интернет образования - [Електронний ресурс] http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_5_7.htm. - Заголовок з екрана.
2. Ершов А.П. Концепция информатизации образования // Информатика и образование. - 1988. - № 6. - С. 7-12.
3. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Проект стандарту освітньої галузі інформатики. - К.: Генеза, 1997. - С. 48-59.
4. Информатика в играх и задачах. 1 класс (1-4). Методические рекомендации для учителя. - М.: Баласс, Экспересс, 1998. - 146 с.
5. Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл (проект) // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - № 2. - 57 с.
6. Левшин М.М. Програма з інформатики для 1-4 класів // Початкова школа. - 2001. - №3. - С. 61 - 64.
7. Милова И.Б. Реализация развивающего потенциала теоретических знаний предметной области "Информатика" в начальной школе. - Дисс… канд. пед. наук. - СПб, 1998. - 180 с.
8. Монахов В.М., Демидова Н.Б. Программирование и ЭВМ. - М., 1977. - 240 с.
9. Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютерыи плодотворные идеи. - М.: Педагогика, 1989. - 221 с.
10. Розенберг Н.Г. Информационная культура в содержании общего образования// Сов. педагогика. - 1991. - № 3. - С. 33 - 38.
11. Сайт Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації - [Електронний ресурс] http://www.edu.kiev.ua/news - Заголовок з екрана.
12. Солпитер Д. Дети и компьютеры, настольная книга родителей. - М.: Бином, 1996. - 192 с.
13. Bruno Emaus (University of Amsterdam). Guidelines for primary school teachers for integration of ICT in their lessons. - http:www.ecolenet.nl/projects/guidelines_primary.html.
14. Dominik Petko,Hartmut Mitzlaff, Daniela Kn?sel. ICT in Primarschulen. Expertise und Forschungs?bersicht.Im Auftrag des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH. Goldau, 31. M?rz 2007. - 70 s.
15. Kearsley, G., & W. Lynch. 1992. Educational leadership in the age of technology: The new skills. Journal of Research on Computing in Education. 25 (1). - Р. 50 - 60.
16. Oppenheimer, T. "The computer delusion." The Atlantic Monthly, Vol. 280, N. 1, July 1997, pp. 45-62.
17. What Research Says About Technology and Child Development - http://www.nwrel.org/request/june01/child.html.
18. Witold Kranas przy wspolpracy z Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Agnieszka Samulska, Miroslawem Wyczolkowskim. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej "Lekcje z komputerem". Warszawa 2004. 52 s.

 
 

Цікаве

Загрузка...