WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми пропедевтики інформаційної культури в початковій школі - Реферат

Проблеми пропедевтики інформаційної культури в початковій школі - Реферат


Реферат на тему:
Проблеми пропедевтики інформаційної культури в початковій школі
Вступ. Активний розвиток інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) у світі є однією з причин виникнення проблеми постійного підвищення інформаційної культури особистості, незалежно від її освіти та соціального рівня. У зв'язку з цим постає завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, перш за все, у процес навчання загальноосвітніх навчальних закладів. Водночас їх використання не повинно обмежуватися тільки уроками інформатики, а застосовуватися й на уроках з інших предметів. Успішне вирішення даного питання багато в чому залежить від готовності учня сприймати новітні інформаційні та комунікаційні технології, розуміти їх необхідність не тільки у майбутній професійній діяльності, а й у суспільному житті. Тому формування інформаційної культури має починатися ще з молодшого шкільного віку [6].
Інформаційна культура охоплює, на нашу думку, не тільки формування комп'ютерної грамотності, оволодіння системою уявлень щодо інформатики, інваріантних способів діяльності та відповідного стилю мислення [2; 6; 8], а й сукупність інформаційного світобачення та системи знань і вмінь, що має забезпечувати цілеспрямоване самонавчання та соціалізацію особистості в інформаційному суспільстві [10].
У проекті "Концепції програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл" [5] зазначається, що комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання є засобами навчальної діяльності протягом усього набуття загальної середньої освіти, тобто від 1-го класу до 12-го, а вивчення курсу "Інформатика" як самостійної навчальної дисципліни доцільно здійснювати з 7-го до 12-го класу, а саме:
- з 1-го до 6-го класу застосування комп'ютера відбувається як використання засобу навчальної діяльності, що передбачає оволодіння дитиною первинними навичками роботи за комп'ютером;
- з 7-го до 9-го класу учні мають вивчати базовий курс інформатики;
- з 10-го до 12-го класу курс інформатики має набувати характеру допрофесійної підготовки з урахуванням спеціалізації навчального закладу, а також за вибором учня.
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки № 96 від 28. 02. 2001 р. [11] надана можливість використовувати години варіативної частини навчання у початковій школі для запровадження пропедевтичного курсу інформатики, що дозволило розпочати офіційний процес впровадження вивчення основ інформаційної грамотності у перших класах.
Ще одним вагомим кроком став наказ Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації від 28.08.2002 № 168 "Про запровадження експериментального курсу "Комп'ютерна азбука", "Сходинки до інформатики"", згідно з яким відбувається робота щодо вивчення цих навчальних предметів у 1-их класах ("Комп'ютерна азбука") та в 2-4-их класах ("Сходинки до інформатики") 50-ти загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, що визначені у додатках до наказу [11].
Метою статті є проаналізувати досвід країн, у яких уже проводиться пропедевтика інформаційної культури в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів, виявити основні проблеми та з'ясувати шляхи їх вирішення.
Висвітлення проблем, пов'язаних із використанням сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі початкової школи, розкрито в роботах вітчизняних та російських дослідників М.М. Левшина., М.І. Жалдака, Ф.М. Ривкінд, М.К. Гольцмена, Н.В. Макарової, В.І. Варченко, Л.М. Фуксон; зарубіжних дослідників Д.Г. Клементса, К. Хохмана, Т. Оппенхеймера, С. Пейперта та інших.
Як за кордоном, так і в Україні, майже до сьогоднішнього дня продовжуються дискусії, які розпочалися у 80-х роках ХХ століття, щодо заборони використання комп'ютерів у 1-4-их класах, що мотивуються, перш за все, турботою про здоров'я дітей. Вважається недоречним навіть вживати термін "інформатика" для початкової школи [3].
У результаті цієї дискусії у Техасі було проведено одне з перших досліджень щодо впливу комп'ютера на розвиток мислення дітей молодшого віку , яке показало, що використання ІКТ значно покращило мовленнєву компетентність учнів. Національна асоціація освіти дітей молодшого віку (National Association for the Education of Young Children, 1996) визнала, що комп'ютерні технології підвищують мотивацію дітей молодшого віку до навчання, їхні інтелектуальні здібності та соціальний розвиток [17].
Були наведені такі позитивні аргументи щодо застосування комп'ютерних технологій у навчальному процесі початкової школи [16]:
1) комп'ютерні технології сприяють удосконаленню викладання та підвищенню ефективності навчання;
2) комп'ютерну грамотність слід починати формувати якомога раніше для того, щоб учні звикли й могли швидко адаптуватися до постійного оновлення комп'ютерних технологій;
3) завдяки комп'ютерним технологіям, зокрема Інтернету, підвищується мобільність навчального процесу, а саме: учні можуть спілкуватися з учителями та учнями інших навчальних закладів, а також фахівцями як вітчизняними, так й інших країн світу, не виходячи зі свого класу;
4) комп'ютерні технології сприяють розвитку саморегуляції та самоконтролю, навчають учнів керувати своєю інтелектуальною діяльністю [9].
Незважаючи на це, рекомендується обмежити застосування комп'ютерних технологій у початкових класах до однієї академічної години на тиждень. Крім цього, комп'ютер не має замінювати традиційні засоби навчання, такі як крейду, дошку, олівець, зошит, ножиці тощо. Він є одним з інструментів навчання, яким повинен оволодіти учень. Використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи повинно відповідати дидактичним аспектам. Усі ці засоби - програмні продукти, навчальні платформи тощо - мають бути оцінені відповідно до певних цілей уроку [13].
У цей же час американський вчений С. Пейперт [9] говорить про одну з основних проблем, яка виникає під час уведення ІКТ як об'єкта вивчення у початкових класах, а саме, нерозуміння батьками цієї необхідності. Він зазначає, що батьки мають створити нову форму взаємовідношень зі своїми дітьми, побачити комп'ютер як корисний інструмент для навчання, а не як перешкоду для взаємин у родині.
Зі свого боку вчителі мають обов'язково повідомляти батьків про використання та переваги програмного забезпечення, що використовується під час проведення уроків, заохочувати батьків до участі у процесі відбору та налагодження сучасних технічних засобів [15].
З цього приводу Д. Солпітер [12] зазначає, що комп'ютер не є яким-небудь "чарівним засобом", слід розуміти, що за наявності відповідних програм забезпечення, він може позитивно вплинути на ставлення дитини до навчання та здібності щодо пізнання навколишнього світу.
Вагомою проблемою введення інформатики у початкову школу є також неготовність вчителів до використання інформаційних та комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності [14, 16].
На перешкоді стає те, що вчителіпочаткових класів не вміють працювати з новими інформаційними і комунікаційними технологіями та не розуміють, як їх можна використовувати на уроках різних предметів.
Тому для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи пропонуються віртуальні лекції та приклади щодо використання ІКТ у викладанні інших наук (наприклад, http://ecs.lewishan.gov.uk/talent/pricor/module4.html (США), www.szenarien.educa.ch (Швейцарія), http://stefanov.ict4kids.org (Болгарія)), підвищення кваліфікації на дистанційних курсах через Інтернет (наприклад, www.szenarien.educa.ch (Швейцарія)) тощо.
Ще однією проблемою, яка перешкоджає пропедевтиці інформаційної культури у початковій школі, є те, що більшість учнів не розуміють справжнього

 
 

Цікаве

Загрузка...