WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Передумови впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання в педагогічних коледжах - Реферат

Передумови впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання в педагогічних коледжах - Реферат

довідниками.
4. Посилення мотивації до навчання
- самопідготовка і тренінг;
- розвиток певних видів мислення;
- формування якісно нової культури навчальної діяльності;
- вивільнення навчального часу від рутинної роботи.
Наступний етап - вивчення курсу "Методика використання засобів ІКТ в навчальній діяльності", програма якого обов'язково враховує особливості підготовки за обраною спеціальністю.
Загальна кількість годин, що відводиться на вивчення курсу, - 108, із них 68 годин аудиторних занять і 40 годин - для самостійної роботи студентів.
Основні завдання курсу:
1. Уміти користуватися програмами MS Word, Excel, PowerPoint, Paint та іншими для підготовки методичних та дидактичних матеріалів.
2. Знати можливості програмних засобів навчального призначення та місце їх використання у навчальному процесі.
3. Володіти основними прийомами роботи з інтерактивною електронною дошкою.
4. Користуватися можливостями Інтернету для пошуку інформації та організації міжмовного спілкування студентів.
5. Створення студентами розробок уроків та робота з мультимедійними програмами.
Підсумки навчання за програмою курсу "Методика використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній діяльності" проходять у формі захисту планів-конспектів уроків з іноземних мов, дидактичних та методичних матеріалів для навчання учнів, створених за допомогоютекстового редактора MS Word, електронного процесора MS Excel, програми для створення презентацій Power Point та з використанням інформаційних можливостей мережі Інтернет.
У процесі розробки і запровадження нового курсу були напрацьовані й нові навчальні продукти, серед яких:
- методики підготовки і проведення медія-уроків;
- електронних засобів навчального призначення;
- теми програм з іноземних мов, у вивченні яких доцільно використовувати засоби ІКТ;
- дидактичний матеріал до різних тем і розділів програми;
- електронна база рефератів і методичних розробок;
- система використання медія-ресурсів у навчальній та позакласній роботі.
Проведення досліджень і спостережень у ході запровадження нового навчального курсу показало, що проблема інтеграції інформаційних технологій у навчальну діяльність досить чітко корелюється з проблемою підготовки майбутнього вчителя до використання засобів ІКТ під час підготовки до занять, розробки методик проведення уроків, організації позакласної діяльності учнів, у самоосвіті. Ця ситуація багато в чому пояснюється також і з недостатньою інформованістю як студентів, так і вчителів про електронні програмні засоби навчального призначення, що дозволяють реалізувати практично будь-які види навчальної діяльності [2].
Програмних засобів подібного призначення є досить багато. Вони можуть відрізнятися за інтерфейсом, спектром утиліт, платформами, але їх об'єднує можливість підтримки процесу навчання. До основних функцій таких програм можна віднести:
- можливість підтримки пояснення нового матеріалу;
- організація контролю навчальних досягнень;
- організація позаурочної діяльності у формі дистанційних консультацій.
Цілком зрозуміло, що використання таких функцій має бути максимально простим для будь-якого вчителя-предметника.
Зміни у програмах і навчальних планах, викликані запровадженням нових навчальних курсів з ІКТ, сприяли також і змінам у змісті та формах підготовки студентів з інших дисциплін. Викладачі і студенти отримали новий інструментарій розв'язання цілої низки навчальних задач, що суттєво вплинуло на проведення занять.
Один приклад. Відомо, що викладачі коледжів (і не лише коледжів) дуже полюбляють такий вид "самостійної роботи студентів", як підготовка різноманітних рефератів. У сучасних умовах широкого доступу до мережі Інтернет реферат з будь-якої навчальної дисципліни і на будь-яку тему досить просто "скачати", роздрукувати й отримати хорошу оцінку. Зовсім інша справа, коли студент отримує завдання, де потрібно підготувати не реферат, а комп'ютерну презентацію своїх власних досліджень, включаючи й пошук потрібної інформації в мережі Інтернет.
Дослідження, проведені у педагогічних коледжах Києва, підтвердили тезу про те, що інтенсифікація процесу навчання з використання сучасних засобів ІКТ стримується саме недостатнім програмним забезпеченням навчального призначення.
Необхідність підготовки майбутнього вчителя до роботи із сучасними інформаційними технологіями в черговий раз показала важливість функціонування цілісної системи розробки, виготовлення і запровадження електронних програмних засобів навчального призначення.
А поки на ринку пропонуються програмні засоби з гучними назвами на кшталт "електронні підручники", "навчальні системи" тощо, які не проходили комплексну експертизу на предмет їх відповідності дидактичним, психологічним, санітарно-гігієнічним, енергономічним та іншим вимогам, які не апробовані досвідченими практиками.
З огляду на зростаючу роль засобів ІКТ у навчальній діяльності вчителя, одним із перспективних напрямів роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України має стати розробка електронних програмних засобів навчального призначення для використання у педагогічних вищих навчальних закладах та відповідних методик їх застосування.
Створення інформаційно-освітнього середовища передбачає перетворення усього комплексу засобів і умов розгортання інформаційних процесів: створення відповідної сучасної матеріально-технічної бази, формування ефективних концепцій і методик навчання, модернізацію організаційних чинників, підготовку кадрів, певні структурні зміни. Усе це слід розглядати як цілісний процес формування автоматизованого середовища як необхідної умови ефективного використання комп'ютерних систем, їх мереж, інтегрованих автоматизованих систем управління, баз даних і т. п. Мова йде про керовану зміну інформаційної основи ефективного функціонування навчального процесу в сучасних умовах, про заміну значної частини паперової інформації на людино-машинні діалогові системи, про створення нових, значно ефективніших моделей навчальної, педагогічної та організаційної діяльності суб'єктів освітнього процесу.
Метою створення інтегрованого інформаційного середовища є реалізація єдності

 
 

Цікаве

Загрузка...