WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Передумови впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання в педагогічних коледжах - Реферат

Передумови впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання в педагогічних коледжах - Реферат

технологій у навчальному процесі. Суттєвим чинником, що сприяв активізації цього процесу, стали угоди про співпрацю Міністерства освіти і науки України з корпораціями Intel та Microsoft. Ця співпраця дозволила за досить короткий проміжок часу підготувати значну кількість викладачів коледжів до використання у своїй роботі сучасних засобів ІКТ, що, у свою чергу, сприяло формуванню нових підходів до організації навчальної діяльності студентів.
У даній роботі розглядається проблема організації підготовки майбутніх учителів до роботи із сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Зрозуміло, що таку підготовку можливо проводити лише за умови пристойного технологічного оснащення вищих педагогічнихнавчальних закладів. За підтримки міської влади у київських педагогічних коледжах були встановлені новітні комп'ютерні класи і сучасні інтерактивні електронні дошки з проекторами. Це дозволило повністю переглянути зміст навчальної дисципліни "Основи інформатики та інформаційних технологій", що читається на І-ІІ курсах, і запровадити цілком новий навчальний курс "Методика використання засобів ІКТ в навчальній діяльності", який вивчають студенти 4-5 курсів. Слід відзначити, що ці курси мають чітко визначений авторський характер, оскільки запроваджувалися саме як експериментальні [5].
Процес розробки вказаних авторських курсів був розподілений на декілька етапів.
У ході першого, підготовчого, етапу були виокремлені ті питання, вивчення яких для кращого сприйняття потрібно розглядати саме через комп'ютерне подання, особливо великих інформаційних блоків; навчальна інформація, для якої відсутні або недостатньо розроблені наочні посібники.
Другий етап полягав у доборі електронних засобів навчального призначення з переліку пропонованих на ринку програмних продуктів, а також створення навчальних і демонстраційних програм предметного характеру, презентацій уроків, створення електронної бази рефератів і методичних розробок.
Третій етап - застосування створених і добраних інформаційних продуктів - реалізується через проведення медія-уроків, комп'ютерних презентацій власних методичних розробок, підготовку позаурочних і позакласних заходів тощо.
Четвертий етап - аналіз ефективності використання засобів ІКТ - передбачає вивчення результативності через застосування рейтингової системи, контрольних зрізів, вивчення динаміки навчальних досягнень.
Основи інформатики та інформаційних технологій - це курс, основне завдання якого полягає у підготовці кваліфікованого користувача комп'ютерних засобів, включаючи Інтернет і мультимедія. Програма курсу однакова для всіх спеціальностей, чим забезпечується необхідний рівень підготовки кожного студента до подальшого використання вказаних засобів.
Серед основних завдань курсу - ознайомлення студентів із сучасними інформаційними технологіями, технічними засобами і програмним забезпеченням, що необхідні для життя і діяльності в сучасному інформаційному суспільстві, а також підготовка до практичного використання інформаційних технологій в освіті.
Після вивчення курсу студенти мають знати:
- принципи зберігання, обробки, поширення інформації;
- основні технічні засоби ІКТ та їх характеристики;
- використання мережі Інтернет;
- основні типи програмного забезпечення;
- методологію використання засобів ІКТ в навчальній діяльності;
- поняття про дистанційне навчання.
Застосування сучасних інформаційних технологій у навчальній діяльності - одна з найбільш стійких тенденцій розвитку загальносвітового освітнього процесу. Нині навчання неможливо уявити без широкого застосування різноманітних методів і засобів навчання. Відповідно до найбільш поширеної класифікації педагогічних технологій інформаційні технології відносяться до класу тих технологій, що орієнтовані на особистісні структури, метою яких є формування знань, умінь і навичок учнів через особистісно орієнтований підхід у навчанні, що дозволяє суттєво підвищити рівень пізнавальної активності. Інформатизація суттєво вплинула на процес набуття нових знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття і розуміння під час засвоєння значних масивів інформації.
Інформаційна технологія навчання (ІТН) розглядається як процес підготовки і передачі інформації тому, хто навчається, що реалізується з використанням комп'ютерної техніки і програмних засобів. ІТН передбачає використання поряд із комп'ютерною технікою спеціалізованих програмних засобів навчального призначення (ПЗНП), під якими розуміють ті електронні ПЗ, у яких відображена деяка предметна галузь і де у тій чи іншій мірі реалізується технологія її вивчення і забезпечуються умови для використання різних видів навчальної діяльності [4].
У сучасній педагогічній літературі розглядається декілька класифікацій ПЗНП. Найбільш поширеними є класифікації за методичним спрямуванням, серед яких виділяють:
- комп'ютерні підручники (уроки);
- програми-тренажери (репетитори);
- засоби контролю (тестові оболонки);
- інформаційно-довідкові (енциклопедії);
- імітаційні (модельні);
- демонстраційні (слайд- і відеофільми);
- навчально-ігрові.
Педагогічні завдання використання ІКТ у процесі підготовки майбутнього вчителя у педагогічному коледжі були визначені так:
1. Розвиток особистості
- формування інформаційної культури (так званої комп'ютерної грамоти);
- розвиток умінь експериментально-пошукової діяльності;
- загальна інформаційна підготовка користувача;
- підготовка фахівця у певній галузі.
2. Інтенсифікація навчально-виховного процесу
- активізація пізнавальної діяльності;
- підвищення ефективності і якості навчання;
- поглиблення міжпредметних зв'язків за рахунок інтеграції інформаційної та предметної підготовки.
3. Удосконалення методик навчання
- візуалізація знань;
- моделювання об'єктів, процесів і явищ;
- створення і використання інформаційних баз даних;
- доступ до великих обсягів інформації, що подаються у різноманітних формах завдяки використанню засобів мультимедія;
- формування вмінь обробляти інформацію під час роботи з електронними каталогами і

 
 

Цікаве

Загрузка...