WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт - Реферат

Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт - Реферат

діяльності, аналіз досвіду використання різноманітних ППЗ у навчальному процесі в закладах освіти України, у близькому та далекому зарубіжжі показує, що доцільним є розробка таких узагальнюючих рекомендацій, які мають допомогти авторам в організації процесу створення зазначених засобів, тобто такої організації проблемно-орієнтованої проектно-виробничої діяльності, яка має забезпечити той рівень якості кінцевого продукту, який відповідає потребам користувача.
Зрозуміло, що методики, про які йдеться, повинні відповідати сучасним технічним, ергономічним та педагогічним вимогам, враховувати вітчизняний і зарубіжний досвід в галузі використання ППЗ, базуватися на нових методах, способах та формах представлення знань, які характерні для інформатизованого суспільства, враховувати перспективи подальшого розвитку електронних засобів, зокрема, призначених для використання у навчально-виховному процесі.
Створення названих методик потребують спеціальних досліджень, метою яких має бути вирішення низки організаційних, наукових, технологічних, педагогічних та інших проблем, що пов'язані зі створенням комп'ютерно орієнтованих засобів навчальної діяльності, зокрема ППЗ. У ході названих досліджень необхідно здійснити аналіз сучасного стану, перспектив та тенденцій розвитку і запровадження у навчальний процес зазначених засобів в Україні, описати їхелементи, формати даних, структуру, оформлення тощо.
У процесі дослідження мають бути також проаналізовані та систематизовані різні етапи планування, способи, засоби, апаратне та програмне забезпечення, які необхідні для реалізації проектних рішень. Дослідженню підлягають методологічні і психолого-педагогічні проблеми щодо розробки проблемно-орієнтованих ППЗ, загальні методи і часткові методики їх використання у навчально-виховному процесі. На основі цих досліджень мають бути розроблені методичні вказівки щодо різних форм представлення навчального матеріалу засобами інформаційно-комунікаційних технологій, формування системи оцінювання рівня навчальних досягнень, способів і форм контрольного опитування, тренінгів, тестування тощо, які можуть бути елементами (складовими) ППЗ.
З погляду організації процесу розробки комп'ютерно орієнтованих засобів навчальної діяльності необхідно дослідити і унормувати етапи виконання робіт, пов'язаних з життєвим циклом програмного забезпечення як складової зазначених засобів, послідовність цих етапів, результати, що повинні бути отримані по кожному етапу, тобто унормування інженерно-технологічної складової процесу створення ППЗ. Результати цього фрагменту дослідження нададуть можливості оптимізувати проектно-виробничий процес, що має вплинути на трудові та фінансові витрати на створення комп'ютерно орієнтованих засобів навчальної діяльності.
Реалізація складних і широкомасштабних проектів по створенню ППЗ вимагає розробки спеціальних програмних засобів автоматизації технологічного процесу. Як відомо, застосування спеціальних програмних засобів дозволяє мінімізувати можливі помилки, прискорити виготовлення і підвищити економічну ефективність створення комп'ютерно орієнтованих засобів навчальної діяльності, а також знизити рівень професійних вимог до складу розробників. Хоча етап виготовлення електронної версії ППЗ є лише однією з технологічних операцій в багатоступінчастій технології створення кінцевого продукту, ймовірність виникнення помилок на цьому етапі набагато вище, ніж на інших. Саме ці помилки, як правило, мають критичний характер, оскільки впливають не тільки на зміст ППЗ, але і на його працездатність. Системний підхід до процесу створення комп'ютерно орієнтованих засобів навчальної діяльності передбачає реалізацію великої кількості проектів, що викликає необхідність створення спеціальних програмних засобів автоматизації процесу. Розробка і впровадження подібних програмних продуктів стають економічно ефективними.
В межах цієї статті ми не маємо можливості розглянуті всі питання, які характеризують стан ринку ППЗ в Україні, але як висновок можна казати, що процес подальшого впровадження засобів ІКТ в навчально-виховний процес навчальних закладів України потребує створення системи розробки ППЗ, в межах якої необхідно здійснити комплексні дослідження інженерно-технологічного, психолого-педагогічного та методичного спрямування, результатом яких мають стати рекомендації щодо організації науково-виробничого процесу створення засобів ІКТ навчального призначення.
Список літератури :
1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 2003. - 616 с.
2. Беспалько В.П.. Образование и обучение с участием компьютеров педагогика третьего тысячелетия. - М.: Изд-во Московского психолого-социального института 2002. - 352 с.
3. Владимирский Б.М. Компьютерные учебники: анализ конструкций и психофизиологические требования.// Компьютерные инструменты в образовании, 2000, № 1. С.3-8
4. Жук Ю.О. Вплив ІКТ на формування особистості школярів / Інформатика.- № 9(201), березень 2003 р.- С.3-5.
5. Жук Ю.О. Характерні особливості поведінки у комп"ютерно орієнтованому навчальному середовищі / Комп"ютерно орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова.- Випуск 4. - 2001.
6. Монастырев П., Аленичева Е. Этапы создания электронных учебников // Высшее образование в России. №5, 2001.
7. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Авт. кол.; За ред. Ю.І. Машбиця /Інститут психології ім.. Г.С.Костюка АПН України.-К.: ІЗМН, 1997.-264 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...