WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах - Реферат

Навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах - Реферат

год.)
Мета навчального модуля: сформувати вміння та навички виконувати комплекс робіт стосовно встановлення (інсталяції) та налагодження системного та прикладного програмного забезпечення.
Пояснювальна записка до навчального модуля
В час стрімкого розвитку комп'ютерного програмногозабезпечення, його різноманіття, вчителям інформатики для того, щоб не відставати від темпів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, постійно потрібно виконувати роботи стосовно встановлення та налагодження системних і прикладних програмних засобів. Незважаючи на високий рівень автоматизації інсталяційного процесу встановлення системних і прикладних програм, у вчителів інформатики досить часто виникають потреби в подальшому їх налагоджуванні. До певної міри продуктивність роботи комп'ютерних систем можна підвищити шляхом раціонального налагоджування операційної системи. Цей процес включає кілька операцій, які виконуються за допомогою стандартних програмних засобів, що входять до складу операційної системи [7, 8].
Завдання для виконання практичних робіт навчального модуля:
1. Провести необхідне для встановлення операційної системи конфігурування BIOS; виконати розмічування (створити кілька розділів) та форматування жорсткого магнітного диску.
2. Виконати перевірку жорсткого магнітного диску та встановити операційні системи Windows та Linux із дистрибутивів.
3. Виконати налагодження систем для максимальної швидкодії, перевірити правильність автоматичного визначення типів апаратних модулів і відповідність встановлених драйверів, уникнути конфліктів пристроїв, відновити або доустановити всі неправильно визначені драйвери, попередньо провівши пошук їх у мережі Інтернет.
4. Установити підтримку на комп'ютері української мови; установити принтер; проаналізувати склад системних файлів, служб та автозавантаження; виконати дефрагментацію диска.
5. Установити комплект прикладних програм загального призначення (офісних та антивірусних програм, програм архівування даних тощо).
Обладнання робочого місця навчального модуля: комп'ютер; дистрибутиви операційних систем та прикладних програм.
Примітка: для виконання практичних робіт відводиться окремий персональний комп'ютер, обладнаний пристроєм зчитування дисків на оптичних носіях.
Модуль 3. Вивчення способів обміну даними між комп'ютерами (6 год.)
Мета навчального модуля: сформувати вміння та навички використовувати різні способи обміну даними між комп'ютерами, налагоджувати протоколи обміну даними та адміністрування комп'ютера.
Пояснювальна записка до навчального модуля
Навчальний процес з інформатики в середніх навчальних закладах неможливо уявити без постійного обміну даними між комп'ютерами, який потрібно здійснювати для перенесення програмних засобів навчального призначення та прикладних програм, дистрибутивів операційних систем, електронних документів тощо. Є велике різноманіття способів обміну даними між комп'ютерами, технології реалізації яких швидко розвиваються. Ефективне здійснення операцій, пов'язаних з обміном даними між комп'ютерами, у результаті приводить до зменшення трудомісткості та витрат часу на підготовку і проведення навчального процесу. Правильно вибрана політика безпеки шляхом адміністрування комп'ютерів дозволяє уникнути зайвих проблем, пов'язаних із знищенням важливих даних та підвищує надійність комп'ютерних систем [8, 12].
Завдання для виконання практичних робіт навчального модуля:
1. Виконати встановлення та налагодження протоколів обміну даними необхідних для передавання/приймання даних за допомогою магнітних та лазерних дисків, флеш-картки, нуль-модему та модему; визначити параметри адміністрування комп'ютерів, служб і мережевих компонентів та виконати необхідні корективи цих параметрів для виконання поставлених завдань.
2. Виконати перенесення даних між двома комп'ютерами за допомогою магнітних та лазерних дисків, флеш-картки та нуль-модему через паралельні й послідовні порти; визначити характеристиками перенесення даних (швидкість обміну даними, максимальний обсяг даних, необхідні програмні та апаратні компоненти).
3. Виконати фізичне під'єднання модемів та встановити програмну підтримку їх роботи; встановити зв'язок між двома комп'ютерами за допомогою модемів і телефонної (комутованої) лінії; виконати передавання/приймання комп'ютерних даних та факсимільного документу; визначити характеристиками перенесення даних та порівняти їх із характеристиками, які визначались у завданні 2.
Обладнання робочого місця навчального модуля: два персональних комп'ютери, кабелі нуль-модему, два модеми, дві телефонні лінії, телефон-факс та відповідне програмне забезпечення.
Примітка: для виконання практичних робіт можуть бути використані два персональні комп'ютери, які використовуються в загальному навчальному процесі, обладнані пристроями типу CD-RW, телефонні лінії можуть не мати виходу за межі місцевої автоматичної телефонної станції.
Модуль 4. Ознайомлення з прийомами роботи з комп'ютерними мережами та можливостями їх використання (6 год.)
Мета навчального модуля: сформувати уміння та навички налагоджувати роботу комп'ютера в мережі Інтернет за допомогою модему та комутованої (телефонної) лінії, ознайомити з існуючими на даний час Інтернет-технологіями та станом їх розвитку.
Пояснювальна записка до навчального модуля
В умовах багатократно зростаючих щороку інформаційних потоків практично неможливо уявити чітку взаємодію закладів системи освіти, їх окремих підрозділів, державних установ та інших організацій без сучасної обчислювальної техніки, об'єднаної комп'ютерними мережами. Інформаційні середовища на базі сучасних засобів зв'язку та програмно-апаратних засобів уведення/виведення даних, комутаційних і пошукових систем є однією з основних, визначальних ознак сучасного світу. У сфері освіти глобальне співробітництво розвивається особливо бурхливо. Нові комп'ютерні супермагістралі, супутниковий зв'язок роблять таке співробітництво більш доступним та ефективним [1].
Знання основних принципів функціонування технічних засобів, які використовуються для організації доступу до глобальної мережі, правил їх обслуговування, є необхідними складовими інформаційної культури майбутнього вчителя інформатики середніх навчальних закладів. Науково-технічний прогрес у сфері інформаційно-комунікаційних технологій привів до значних здобутків у створенні високошвидкісних цифрових каналів, засобів цифрового подання та стискування (архівації) відео/аудіо даних, створення і стандартизації протоколів роботи різних компонентів комп'ютерних мереж. Комп'ютерні телекомунікації набагато потужніші за можливостями використання та більш економічні від інших засобів, таких як телефон, телеграф, радіо, телебачення. Вивчення Інтернет-технологій дозволить повніше розкрити

 
 

Цікаве

Загрузка...