WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах - Реферат

Навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах - Реферат

можуть бути різними, хоча принципи їх побудови повинні відповідати загальноприйнятим дидактичним принципам. Особливу увагу необхідно звернути на загальніпринципи, на основі яких можна дібрати зміст практикуму, що задовольняє конкретним умовам навчання у вищих педагогічних навчальних закладах. Системний підхід до визначення змісту лабораторного практикуму необхідний і важливий особливо для тих спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, де інформатика є профілюючою дисципліною. Одним із важливих дидактичних принципів, який стосується методики проведення лабораторного практикуму, є принцип науковості й доступності. Поєднання математичних та логічних методів пізнання з науковим дослідженням сприяє формуванню дослідницьких умінь і навичок студентів [3]. Принцип доступності вимагає врахування початкового рівня підготовки студентів і поступового ускладнення завдань з набуттям студентами необхідних знань, умінь і навичок. У зв'язку з цим, добираючи зміст лабораторного практикуму, необхідно враховувати підготовку студентів із різних дисциплін. Міжпредметні зв'язки між навчальними дисциплінами сприяють систематизації знань та формуванню експериментальних умінь майбутніх учителів інформатики.
Слід зауважити, що рівень постановки експериментальних завдань і обладнання лабораторного практикуму з інформатики повинен відповідати завданням підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. А також повинні забезпечуватись певні зв'язки зі шкільним курсом інформатики в лабораторному практикумі у вищих педагогічних навчальних закладах. Зміцненню цих зв'язків сприяє генералізація теоретичного курсу інформатики як для шкіл із різними ступенями диференціації, так і для фізико-математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів; виконання студентами різних індивідуальних завдань з розробки і постановки лабораторних робіт, формування знань, умінь і навичок раціонального оформлення здобутих результатів тощо.
У вищих педагогічних навчальних закладах велику увагу приділяють вихованню інтересу до інформатики через постановку лабораторних робіт дослідницького характеру й організацію самостійного виконання цих робіт. Структура інструкцій, у яких подається хід виконання лабораторної роботи і необхідні теоретичні відомості, полегшує студентам оволодіння уміннями та навичками виконання відповідних робіт, у той же час залишає місце для самостійної роботи.
Зміст лабораторних робіт сформований згідно з основним принципом модульного навчання. Виконання лабораторного практикуму будується за окремими "функціональними вузлами" - модулями, що призначені для досягнення конкретної дидактичної мети. Навчальний матеріал, який входить до модуля, повинен бути настільки завершеним і незалежним від інших блоків, щоб існувала можливість конструювати єдиний зміст навчання, який відповідав би комплексній меті. Кожний модуль, як правило, повинен оснащуватися комплексом різноманітних засобів навчання, використання яких забезпечує наочність матеріалу і сприяє досягненню конкретних цілей навчання, оскільки, за даними ЮНЕСКО, людина засвоює 30% побаченого, 20% почутого, 10% прочитаного [10]. Педагогічно виправданим і доцільним виявляється проведення цілісного за змістом практикуму, а не простого набору окремих лабораторних робіт.
Теми та анотації модулів (лабораторно-практичних робіт) (36 год.)
Модуль 1. Діагностика та вивчення способів програмного конфігурування сучасного персонального комп'ютера (6 год.)
Мета навчального модуля: сформувати вміння та навички визначення параметрів апаратної частини сучасного комп'ютера та його конфігурування засобами CMOS SETUP (Complementary Metal Oxide Semiconductor Setup), працювати з програмами, призначеними для тестування апаратного забезпечення та визначати неробочі модулі комп'ютера.
Пояснювальна записка до навчального модуля
Нераціональне встановлення параметрів CMOS SETUP - запам'ятовуючого пристрою, що зберігає дані про конфігурацію комп'ютера, коли вимкнено живлення приводить до зменшення продуктивності комп'ютера або до його непридатності для використання і в результаті до ускладнень проведення навчального процесу. Допомога сервісних організацій у вирішенні цих проблем часто буває неефективною через їх низьку оперативність. Безумовно, перетворювати роботу вчителя на роботу працівника сервісних служб неможливо і не потрібно, але, кваліфікований учитель інформатики повинен уміти виконувати попереднє діагностування апаратного забезпечення з метою визначення необхідності залучення сервісної організації. Результатом діагностування апаратного забезпечення є виявлення несправних складових комп'ютера або їх модулів, які в більшості випадків нескладно замінити справними, що дозволяє за наявності необхідних модулів або кількох персональних комп'ютерів із різними несправними модулями, збільшити кількість робочих місць у навчальному комп'ютерному комплексі [6, 8, 12].
Завдання для виконання практичних робіт навчального модуля:
1. Визначити склад і параметри апаратної частини комп'ютера, використовуючи повідомлення системи під час завантаження, результати тестування та повідомлення з операційної системи. Записати їх, вказавши: тип та характеристики процесора (назва, тактова частота, кратність внутрішнього множення тактової частоти, розрядність, наявність співпроцесора); параметри материнської плати; обсяг оперативно-запам'ятовуючого пристрою та його тип; тип та обсяг накопичувача (накопичувачів) на жорсткому магнітному диску або дисках; види, обсяги логічних дисків; наявність та характеристики інших зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв, тип клавіатури, мишки, відеоадаптера, звукової та мережевої карт.
2. Визначити та записати значення опцій, що зберігаються в енергонезалежній пам'яті. Порівняти встановлені значення із значеннями, які встановлюються за замовчуванням. Визначити параметри швидкодії комп'ютера в режимі за замовчуванням, зокрема, час завантаження операційної системи.
3. Змінити параметри CMOS SETUP за вказівкою викладача та визначити зміну швидкодії комп'ютера, використовуючи програму тестування апаратних і системних програмних засобів. Визначити реактивність системи в цілому під час завантаження операційної системи і виконання операцій з файлами.
4. Виконати тестування апаратного забезпечення та визначати його неробочі модулі й замінити їх.
Обладнання робочого місця навчального модуля: комп'ютер із перспективною версією BIOS та відповідним програмним забезпеченням для тестування; модулі комп'ютера, у тому числі й неробочі.
Примітка: для виконання завдань 1-3, таким комп'ютером може бути один із аудиторних, який використовується в загальному навчальному процесі, а для виконання завдання 4 бажано використовувати окремий комп'ютер.
Модуль 2. Встановлення системних програмних засобів та їх налаштування (6

 
 

Цікаве

Загрузка...