WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах - Реферат

Навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах - Реферат


Реферат на тему:
Навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах
Перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст і структуру навчання з використання комп'ютерно-орієнтованих методичних систем вносить суттєві зміни в усі компоненти навчального процесу (мету, зміст, методи, засоби, організаційні форми). У таких умовах для вчителя інформатики необхідне знання основ апаратної частини комп'ютера, його основних технічних характеристик і функціональних можливостей. Таке знання дає можливість більш усвідомлено здійснювати вибір, організовувати обслуговування, модернізацію персональних комп'ютерів кабінету інформатики, планувати розвиток шкільного комп'ютерного центру тощо [9].
Втілення потужних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальний процес активізує пошук нових моделей підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів, що потребує внесення значних коректив у методику, зміст та засоби навчання майбутніх учителів інформатики. Виникає необхідність з'ясувати перелік основних питань, пов'язаних із вивченням апаратних і системних програмних засобів сучасних ІКТ, які постають перед учителем інформатики в його професійній діяльності.
Цілі вищої освіти та професійної підготовки, місце фахівця в розвитку галузей економіки держави і вимоги до його соціально важливих якостей, систему виробничих функцій і типових завдань діяльності й умінь для їх реалізації визначає освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу [2]. Відповідно до цілей вищої освіти та у зв'язку з широкими можливостями використання ІКТ учитель інформатики має творчо підходити до підготовки і проведення класно-урочних занять, використовуючи всю потужність апаратних та програмних засобів, локальних та глобальних мереж, застосовуючи мультимедійні та демонстраційні пристрої тощо. Перед учителем інформатики постають непрості задачі, пов'язані із забезпеченням безперебійного та повноцінного навчального процесу з використанням ІКТ.
Виникає проблема підготовки такого вчителя інформатики, який міг би розв'язувати дані задачі для ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній школі.
Проблемам підвищення ефективності навчального процесу як у середніх, так і у вищих навчальних закладах присвячені дослідження В. Ю. Бикова, А.Ф. Верланя, Ю.В. Горошка, А. М. Гуржія, М. І. Жалдака, М. П. Лапчика, Н.В. Морзе, А.В. Пенькова, С. А. Ракова , Ю. С. Рамського та ін.
Однак проблема навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах залишається до кінця не дослідженою.
Розв'язання цієї проблеми наблизила уніфікація апаратного і програмного забезпечення, що відбулась із широким впровадженням у навчальні заклади комп'ютерів, сумісних із комп'ютерами фірми ІВМ, які функціонують під управлінням операційної системи Windows або Linux. До цього в Україні становлення інформатики як шкільного предмету в 80-х та на початку 90-х років минулого століття базувалось на використанні різних, у більшості випадків програмно й апаратно несумісних комп'ютерних систем (комп'ютери ДВК, Електроніка, Ямаха, Агат, Правець-86, Корвет, Іскра, ЕС-1840, Нейрон, Пошук та ін., операційні системи ФОДОС, РАФОС, СР/М, MSX-DOS, М-86, АДОС та ін.), які мали значно розбіжні конструктивні характеристики. Ремонт таких комп'ютерних систем був доступним тільки високо кваліфікованим інженерам-електронникам із використанням спеціального стендового діагностичного обладнання та високоточної вимірювальної апаратури. Цей ремонт ускладнювався недоступністю унікальних модулів таких комп'ютерних систем, що унеможливлювало їх заміну, і в переважній більшості зводився до пошуку та заміни елементів схеми (мікросхем, транзисторів тощо) цих модулів. Водночас виникали труднощі, пов'язані з різноманіттям несумісних операційних систем та тиражуванням і поширенням програмних засобів навчального призначення, а також їх багатократної адаптації до різних комп'ютерних систем. Такий стан виключав можливості систематизувати апаратні та програмні засоби для відповідного змістового наповнення шкільного предмету "Інформатика", а також унеможливлював створення необхідної бази навчальних програм. Це приводило до стримування інформатизації навчального процесу, зниження ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій і заважало швидкому та повному розкриттю потенціалу інформатизації методичної системи підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів і роботи вчителя, а також усієї освітньої системи [5].
Стрімкий розвиток технологій виготовлення комп'ютерної техніки зумовлює доступність та спрощення робіт встановлення переважної більшості пристроїв та модулів комп'ютерних систем. Це дозволяє вчителю інформатики самостійно уникнути деяких проблем, пов'язаних із ремонтом та налагодженням апаратно-програмних засобів. Кваліфікована діагностика виконана вчителем інформатики, дозволяє правильно визначити причини несправностей комп'ютерної системи, надає можливість у деяких випадках усунути ці несправності та причини, які приводять до виникнення низки несправностей, і в такий спосіб прискорити та дещо зменшити витрати на ремонт обладнання, а головне забезпечити якісне та безперебійне проведення навчального процесу.
Забезпечення навчального процесу з використанням сучасних засобів ІКТ, які переважно централізовано поставляються в навчальні заклади, вимагає в основному виконання типових робіт, таких як:
- встановлення програмного забезпечення, його налагодження та супровід;
- встановлення апаратного забезпечення та відповідних програмних компонентів;
- діагностування апаратних та програмних засобів;
- незначний ремонт комп'ютерних систем шляхом заміни непрацюючих модулів та пристроїв;
- створення сучасних мультимедійних дидактичних матеріалів за допомогою широкого спектру програмних та апаратних засобів.
Необхідні знання, уміння та навички для виконання цих робіт майбутні вчителі інформатики можуть отримати за рахунок створення мобільних теоретико-прикладних навчальних модулів та курсів, під час засвоєння яких вони могли б ознайомлюватись із найсучаснішими, унікальними на час вивчення, програмно-апаратними засобами. Створення спеціалізованого лабораторного практикум [4], спрямовано на розв'язання зазначених вище задач.
Динаміка розвитку апаратного і програмного забезпечення вимагає мобільності такого курсу, постійного вдосконалення змісту, а також передбачає корективи технології проведення лабораторних робіт для забезпечення відповідності завданням, які необхідно розв'язувати під час проведення практикуму.
Лабораторні практикуми з інформатики для вищих навчальних закладів різних профілів

 
 

Цікаве

Загрузка...