WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моделі пропедевтики інформаційної культури для початкової школи: зарубіжний та вітчизняний досвід - Реферат

Моделі пропедевтики інформаційної культури для початкової школи: зарубіжний та вітчизняний досвід - Реферат

інструментом для практичної діяльності, що пов'язана з інформацією. Водночас він сприяв урізноманітненню навчального процесу та швидкій адаптації учнів до технічних засобів.
У початковій школі Угорщини, як і в багатьох країнах світу, віддають перевагу навчанню інформаційних технологій через участь учнів у навчальних проектах. Для учнів початкових класів головним є відчути, де вони можуть використати свої знання і навички щодо застосування інформаційних і комунікаційних технологій. Саме під час роботи над певним проектом молодші школярі розуміють необхідність своїх знань та подальшого їх використання.
Здатність до тієї або іншої діяльності визначається досконалістю способів дії, якими володіє або опановує дитина. Кожен спосіб дії складається, за визначеннями російських психологів (А. Н. Леонтьєв, А. В. Запорожець та ін.) [8, 10], із двох напрямів - виконавчого та орієнтовного. Виконавчий напрямок - це застосування на практиці отриманих знань, умінь і навичок, яким надаються переваги в певному навчальному процесі. Орієнтовний напрямок - це інформація, яку потрібно враховувати під час дії. Водночас слід зазначити, що від обсягу та лаконічності навчальної та наукової інформації залежить якість виконання дитиною певних дій.
У безкомп'ютерній діяльності людина (дитина), у разі розуміння певних умов щодо досягнення мети, спирається тільки на свій досвід і знання. Комп'ютер у структурі діяльності є засобом, що підвищує за рахунок представленої та обробленої ним інформації, рівень орієнтування суб'єкта діяльності на засвоєння інформації. А саме, комп'ютер збільшує можливості як виявлення, так і розвитку здібностей дитини через підвищення її інформованості. Тому під час використання комп'ютера в початковій школі слід враховувати як орієнтовний, так і виконавчий напрямки.
Цікавий досвід щодо інформатизації початкової школи мають вчителі інформатики початкової школи Центру освіти №1840 м. Москви [1].
У цьому Центрі інформатика в початкових класах викладається з 1993 року за авторськими програмами. За цей час учителями були сформовані та узагальнені цілі, що мають бути досягнутими після закінчення вивчення учнями пропедевтичного курсу інформатики, який переслідує такі цілі:
1. Формування початкового (базового) понятійного апарату інформатики як науки про інформацію, про її форми, функції, засоби представлення та обробки, інструментарій.
2. "Інформаційна підтримка" тих предметів, що викладаються в початкових класах, а саме: російська мова, математика, малювання, іноземна мова тощо.
3. Формування первісних психомоторних та поведінкових навичок спілкування з комп'ютером.
4. Формування основ інформаційної культури.
5. "Інформаційна підтримка" позашкільних занять (гуртки, факультативи, студії тощо).
Асоціація комп'ютерної екології, як показує досвід впровадження ІКТ в навчально-виховний процес російськими педагогами, має позитивне підґрунтя застосування навчальних програм канадської фірми DIL International для навчання дітей молодшого віку від 5 до 10 років. Ними були вивчені програми, що розроблялися Московською Асоціацією КІД, та програми "Роботландія", що були створені в Переславлі-Залеському (Росія) під керівництвом професора Ю. Первіна [2, 3, 6, 11].
Під час дослідження було з'ясовано, що найбільш ефективними є такі навчаючі програми, для яких характерно створення навчального середовища, що дозволяє дорослим та дітям використовувати комп'ютер як елемент моделювання та експериментування, здобуття необхідної інформації. Такі програми розкривають дитині світ пізнання, допомагають удосконалити вміння та навички, розвинути здібності.
Так, у Росії у рамках інноваційного проекту "Нові технології для нового покоління" педагогом Горячевим О.В. був створений навчальний курс "Інформатика в іграх та задачах " для початкової школи. Структура курсу визначається природним поглядом на інформатику як на наукову дисципліну, де розглядаються такі питання:
1) що є предметом вивчення інформатики?
2) які методи мають при цьому використовуватися?
Даний курс базується на вивченні інформаційно-логічних моделей інших навчальних дисциплін, навколишнього середовища згідно фантазії самого учня. Це має допомогти формуванню в учнів цілісної картини світу.
У зв'язку з експериментом щодо вдосконалення структури і змісту загальної освіти, зокрема початкової школи, зазначають основні характеристики предмета інформатики в початковому навчанні як складової інформаційної грамотності молодших школярів.
1. Інформатика в початковій школі представлена в 2002-2003 навчальному році як окремий предмет, що має власну методику вивчення, свою структуру і зміст, які нерозривно пов'язані з мінімумом змісту предмета інформатика й інформаційні технології основної школи. Водночас навчання інформатики в 2-4-их класах рекомендується проводити безпосередньо вчителю початкової школи [5].
2. Мета навчання інформатики в початковій школі: формування початкових уявлень про властивості інформації, способи роботи з нею, зокрема з використанням комп'ютерів.
3. Завдання навчання інформатики в початковій школі такі:
§ познайомити школярів з основними властивостями інформації, навчити прийомів організації інформації та планування діяльності, зокрема навчальної, під час розв'язування поставлених задач;
§ дати початкове уявлення про комп'ютер у сучасних інформаційних та комунікаційних технологіях;
§ дати уявлення про сучасне інформаційне суспільство, інформаційну безпеку особистості і держави.
4. Предмет інформатика реалізує міжпредметні зв'язки, тобто під час проведення практичних завдань з інформатики рекомендується наповнити їх різним предметним змістом. Зразкові теми для інтеграції предметів у рамках практичних завдань з інформатики запропоновані авторами О. В. Горячевим та ін., А. Л. Семеновим та ін. [4, 13, 14]:
§ за курсом інформатики автора О. В. Горячева - навчальні зошити №№1-4. У 2-му класі використовується підручник-зошит №2. Підручник-зошит №1 може використовуватися за бажанням учителя в 1-му класі на додаткових заняттях;
§ за курсом інформатики автора А.Л. Семенова - новий комплект робочих зошитівдля 2-их, 3-іх, 4-их класів.
5. Практична складова змісту предмета інформатики формується із задач з інформатики за предметним змістом (безкомп'ютерна складова предмета) та комп'ютерних практичних завдань. У зв'язку з цим має бути забезпечено доступ до засобів інформаційних технологій усіх учасників педагогічного процесу відповідно до рівня оснащення школи.
У Росії пропонується низка посібників та відповідні методики впровадження інформатики в початкову школу. Серед них, наприклад,:
1. О .В. Горячев та ін. "Інформатика" (1-4 кл.) [4]. Мета курсу - дати учням інваріантні фундаментальні знання в галузі інформатики, сформувати науковий інформаційно-технічний потенціал суспільства. Основне завдання курсу - розвинути вміння проводити аналіз навколишнього для побудови інформаційної моделі та її зображення за допомогою якої-небудь системно-орієнтованої мови.
2. А. Л. Семенов та ін. "Інформатика" [13; 14]. Мета курсу - познайомити учнів з навколишньою реальністю (насамперед мовною) з урахуванням сучасних математичних і лінгвістичних наукових знань. Основне завдання курсу - ознайомлення з проектно-дослідницьким методом, створення проектів.
Стратегія навчання інформатики в початковій школі за даними посібниками відповідає програмі та цілям основної школи, але реалізується на пропедевтичному рівні. Слід зазначити, що курс інформатики для початкової школи є рекомендованим Міністерством освіти Росії. Він складається з таких модулів:
1. Комп'ютер як виконавець алгоритму. У модулі вивчаються основні пристрої комп'ютера, організація інформації в

 
 

Цікаве

Загрузка...