WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моделі пропедевтики інформаційної культури для початкової школи: зарубіжний та вітчизняний досвід - Реферат

Моделі пропедевтики інформаційної культури для початкової школи: зарубіжний та вітчизняний досвід - Реферат


Реферат на тему:
Моделі пропедевтики інформаційної культури для початкової школи: зарубіжний та вітчизняний досвід
У нових історичних умовах, що склалися на початку двадцять першого століття, набуває все більшого значення розвиток інформаційних і комунікаційних технологій. Відбувається активне проникнення інформаційних технологій у всі галузі освіти. У зв'язку з цим постає питання пропедевтики інформаційної культури ще в початкових класах.
У країнах зарубіжжя, як і в Україні, майже до сьогоднішнього дня продовжуються дискусії, що розпочалися ще у 80-х роках ХХ століття, щодо заборони використання комп'ютерів у 1-4-их класах, у зв'язку з, перш за все, турботою про здоров'я дітей [7, 9].
У результаті цих дискусій було проведено дослідження з впливу комп'ютера на розвиток мислення дітей молодшого віку, яке показало, що використання технологій значно покращує мовленнєву компетентність учнів [19]. Національна асоціація освіти дітей молодшого віку (National Association for the Education of Young Children, 1996) визнала, що комп'ютерні технології підвищують мотивацію дітей молодшого віку до навчання, позитивно впливають на їхні інтелектуальні здібності та соціальний розвиток [23].
Незважаючи на це, педагоги рекомендують обмежити застосування комп'ютерних технологій у дошкільних закладах та початкових класах до однієї години на день. Крім цього, комп'ютер не повинен замінювати такі традиційні засоби навчання, як крейда, дошка, олівець, зошит, ножиці тощо. Він є лише одним з інструментів навчання, яким повинен оволодіти учень. Використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи повинно відповідати дидактичним аспектам. Усі ці засоби - програмні продукти, навчальні платформи тощо - мають бути оцінені відповідно певним цілям уроку. [16]
Однією з основних моделей пропедевтики інформаційної культури для початкових класів пропонують модель комп'ютерно орієнтованого ігрового середовища.
У цьому середовищі відповідно до навчальних цілей дитина може виконувати визначені практичні дії, використовуючи свої здібності, навички та знання з різних предметів. Ігрове комп'ютерне середовище, з'єднуючись з конкретною навчальною задачею, дозволяє дитині засвоювати матеріал непомітно для себе, і при цьому, що дуже важливо, використовувати його у своїй улюбленій практичній діяльності.
Ігри можуть проводитися як за участю одного учня, так і за участю двох учасників. Контроль за ходом виконання гри супроводжується звуковими сигналами. Матеріали розташовані так, що діти можуть самі контролювати свої помилки. Діти перестають боятися помилок, знаючи те, що їх завжди можна виправити самостійно. Самоконтроль дозволяє бути дітям незалежними, упевненими, відповідальними.
Польські дослідники дійшли висновку, що у першому класі модель курсу інформатики має бути інтегрованою.
Так, польська програма з інформатики для початкової школи складається з двох етапів: І етап - 1-3-і класи, ІІ етап - 4-6-і класи. Вона передбачає [22]:
на першому етапі:
1) поєднання з мовним компонентом: удосконалення навичок письма, а саме вивчення букв клавіатури, складання слів і словосполучень, складання запрошень;
2) вивчення правил безпеки роботи на комп'ютері;
3) вивчення призначення елементів обладнання комп'ютера: призначення миші, клавіатури, монітора, системного блоку;
4) вивчення геометричних фігур: побудова різних фігур з використанням програм графічного редагування;
5) виконання математичних завдань на комп'ютері;
6) малювання: робота з програмами графічного редагування;
7) музика: творення звуків і музики за допомогою комп'ютерних програм;
8) вивчення комп'ютера як інструмента для різнопланового представлення інформації;
9) набуття вмінь щодо використання комп'ютера в бібліотеці: робота з електронним каталогом бібліотеки, з електронними словниками та енциклопедіями; робота в Інтернеті;
10) набуття вмінь щодо Інтернет-комунікації: вміння користуватися електронною поштою; писати та відсилати електронні листи своїм одноліткам як рідної країни, так й інших країн;
на другому етапі:
1) використання послуг комп'ютера: друкування великої і маленької букв, форматування текстів; використання символів, розділових знаків під час друкування на комп'ютері; уміння працювати з текстовими та графічними редакторами;
2) опрацювання текстів та малюнків: використання символів, знаків з метою ілюстрування текстів; додавання до текстів таблиць, робота з таблицями; створення презентацій із використанням елементів графіки та текстів;
3) створення малюнків: малювання елементарних малюнків, геометричних фігур, вибір та зміна кольорів;
4) застосування комп'ютерних програм: створення анімації та мелодії за допомогою Edytorze та Logomocji;
5) використання комп'ютера як засобу комунікації.
Цікавим є досвід використання комп'ютерів у початковій школі болгарських педагогів. Так, болгарський педагог Стефан Стефанов створив сайт http://stefanov.ict4kids.org, на якому надає корисні рекомендації вчителям початкової школи як доречно розпочати впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес, а також методичні рекомендації щодо застосування ІКТ через різні предмети в початковій школі.
Пропонується вводити учнів перших класів у роботу з комп'ютерними технологіями через макети, що імітують їх, наприклад, використання макету саморобного калькулятора налаштовує учнів на використання техніки у розв'язуванні математичних завдань. Цей метод подачі матеріалу дає можливість спрямувати учнів на застосування комп'ютерних технологій не в ігрових, а в навчальних цілях.
Стефан Стефанов [15] пропонує також заохочувати учнів початкової школи до створення веб-сайтів на певні теми, що має підвищити мотивацію вивчення цих предметів та надати можливість швидко засвоїти комп'ютерні технології.
Водночас учні не тільки розробляють макети, а й роблять певні наукові дослідження для тематичних сайтів, пропонують свої теми для досліджень, оголошують конкурси малюнків та ілюстрацій до своїх художніх творів, пропонують математичні задачі.
У жовтні 2006 року в університеті штату Вашингтона Такома відбувся семінар "Безкомп'ютерне навчання інформатики: семінар для освітян" (переклад автора) (Computer Science Unplugged Seminar for Educators), на якому обговорювалися питання щодо впровадження навчання інформаційних технологій, зокрема й у початкових класах, без використання комп'ютерів (Tim Bell, 2006) [21]. Навчання базується на завданнях математичного та логічного характеру, які мають вирішуватися переважно за групової роботи учнів, а також на лекціях з удосконалення комп'ютерних навичок учителів та учнів. Метою цих завдань є навчити дітей критично мислити, правильно організовувати та планувати свою діяльність, системно підходити до розв'язання різноманітних проблем.
Угорські вчителі початкової школи Марта Корос Мікіс (Marta K?r?s Mikis) та Петра Фолдес (Petra F?ldes) у 2005-2006навчальному році в рамках Національної Основної програми (National Core Curriculum (NAT)) та так званої Sulinet Programm (http://www.sulinet.hu), що розпочалася ще в 1998 році, провели дослідження щодо використання ІКТ у початкових класах та адаптації цифрових методів навчання для учнів молодших класів [17].
Розглядалися такі питання: яким чином освіта початкової школи Угорщини може слугувати основою для цифрової грамотності; як учителі підготовлені для того, щоб допомогти учням творчо оволодіти основами знань у галузі ІКТ; наскільки початкова школа забезпечена дидактичним матеріалом щодо навчання ІКТ; які засоби та методи викладання використовуються? Водночас майже в усіх пілотних школах курс інформатики у першому класі був факультативним.
Дослідники відзначили, що комп'ютер був лише

 
 

Цікаве

Загрузка...