WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Місце та роль інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти країн Європейського Союзу - Реферат

Місце та роль інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти країн Європейського Союзу - Реферат

навчання.
У разі застосування так званого "конструктивістського" навчання учнів спонукають навчатись в насиченому інформаційному середовищі, що формує власне уявлення про нього та відповідні навички та компетенції. Так, у 2000 р. в Гельсінкі (Фінляндія) здійснено дослідження інноваційних методів навчання в рамках різноманітних дисциплін, в основі яких лежить практика застосування комп'ютера.
Технічне забезпечення нових методів навчання. Роль засобів навчання, що застосовуються під час навчального процесу дуже значна, особливо сучасні засоби нині змінюють роль вчителя, який є не тільки тим, хто розповсюджує інформацію та навчає, а й тим, хто надає підтримку учням у міру того, як у них формуються погляди під час засвоєння інформації. Так, наприклад, сучасні засоби навчання, широкий спектр інформаційних технологій надають можливості для вчителя застосовувати в роботі проблемно-орієнтоване або конструктивістське навчання в індивідуальному ритмі кожного учня, здійснювати контроль успішності новими інтерактивними методами.
Застосування різноманітних форм дистанційного навчання в системі відкритої освіти, що пропонує, наприклад, Інститут досліджень в галузі освіти Онтаріо (Ontario Institute for Studies in Education - csile.oise.utoronto.ca/ intro.html). Так зване Навчальне середовище з комп'ютерною підтримкою (Computer Supported Intentional Learning Environments) є мережевою системою, що дає змогу проводити шкільне навчання та опитування учнів. Така система дозволяє налагодити співробітництво між учнями через роботу з різноманітними джерелами інформації, здійснювати об'єднання ідей та колективного авторства, надає змогу використання результатів інших учнів із метою набуття знань.
Головною рисою навчального середовища, розробленого канадськими педагогами є наявність бази даних, до якої учні можуть додавати тексти, графіку, свої коментарі щодо робіт інших учнів тощо. У цьому контексті в багатьох країнах у комп'ютерних мережах навчальних закладів створюються електронні бібліотеки, що вміщують навчальні посібники, періодику, ілюстрації, діаграми, графіку, тривимірні моделі, анімацію, довідкові матеріали, аудіофайли кіно- та відеофільми та ін.
У всесвітній мережі Інтернет існує безліч Веб-сайтів, що вміщують навчальну інформацію, починаючи з навчальних планів та програм, навчально-методичних матеріалів та матеріалів для позакласної та позашкільної діяльності, призначених як для школярів, так і для вчителів. Як приклад можна навести сайт ООН - www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus, де можна знайти навчальний матеріал із питань здоров'я, довкілля, різноманітні інтерактивні ігри, карти, бази даних, вікторини. Такі відкриті та доступні ресурси є цікавим та новим джерелом інформації в системі освіти, причому матеріали можуть бути використані представниками різних країн незалежно від їх рівня розвитку та місцезнаходження[9].
Можливість колективної участі в освітньому процесі. Така можливість створюється завдяки різноманітним діалоговим системам, що дозволяють здійснювати спілкування в реальному часі, серед яких: електронна пошта, відеоконференції, чати. Цікавим досвідом зарубіжних педагогів є застосування так званих "електронних класних дошок" www.sisweb.com /math/whiteboard/, груп новин (www.peg. apc.org/~iearn/works.htm), конференцій із використанням комп'ютерів (www.ascusc.org/ jcmc), спеціальних програм, як, наприклад Collaborative and Multimedia Interactive Learning Environment - Спільне та мультимедійне навчальне середовище (www.cc.gatech.edu/gvu/ edtech/ CaMILE) і The Knowledge Integration Environment (Інтегроване інформаційне середовище) (www. kie.berkeley.edu/KIE).
До інших засобів можна віднести різноманітні домени для різних користувачів, додатки, що носять назву Hallucinations, і які є ресурсом із віртуальним середовищем та текстовим режимом, де учасники можуть не тільки спілкуватись один з одним, а й спільно створювати єдине віртуальне середовище. Такі інформаційні та комунікаційні засоби дозволяють людям на великій відстані один від одного стати членами "віртуальних співтовариств" - груп учнів, що об'єднуються єдиними цілями не за територіальним та віковим принципами з різних куточків світу.
Для таких співтовариств немає бар'єрів часу, відстані, віку, умінь, культурного та соціального статусу. Віртуальне спілкування дозволяє їм обирати зручний для них час, місце, темп засвоєння матеріалу. Досвід так званих віртуальних проектних студій відомий з 1993 р. як приклад співробітництва між групами студентів-архітекторів - arch.hku.hk/projects/vds/. Даний ресурс дозволив спілкуватись спеціалістам (студентам, викладачам) з різних континентів, що працюють над різними проектами, використовуючи комп'ютерні системи проектування, електронну пошту, відеоконференції та ін., обговорювати та оцінювати якість проектів.
Педагоги, що працюють із сучасними комп'ютерними технологіями, створюють так звані Інтернет-моделі для навчальних рольових ігор у вивченні мов. Такі моделі використовують засоби електронної пошти, діалогового режиму, можливість створення та редагування текстів в інтерактивному режимі, засоби аудіоконференцій, наприклад, ресурс www2.echo.lu/telematics/education/en/projects/files/simulab - є віртуальною лабораторією вивчення мови. Прикладом такої масштабної роботи є діяльність Міжнародного франкомовного консорціуму навчальних закладів відкритої освіти та дистанційного навчання (International Francophone Consortium of Distance and Open Learning Institutions, CIFFAD), який об'єднав 49 країн. Учасниками даного консорціуму була поставлена мета забезпечити створення більш ніж 100 точок доступу до мережі Інтернет у країнах-учасницях.
Інформаційна грамотність. Дане поняття пов'язане з тим, що більшість закладів, що провадять дистанційне навчання в системі відкритої освіти вимагають від учнів відповідного рівня кваліфікації та вводять відповідні стандарти. Так, наприклад, у рамках проекту, що здійснювався американськими педагогами, була видана серія стандартів для навчання в коледжах - Національні стандарти технічної підготовки (National Educational Technology Standards, NRTS) (cnets.iste.org).
Отже, для країн Європейського Союзу та тих, які нещодавно до нихприєднались, нині важливим є поступове запровадження нових технологій у світі, у тому числі й ІКТ. Не останнє місце при цьому займає постійний моніторинг суспільної думки про користь та школу, що сьогодні можуть завдати швидкі інновації в освіті. Важливим індикатором є думка з цього приводу самих учнів та їх батьків. Освітяни мають керуватись принципом збалансованого впровадження нових форм і засобів навчання та традиційних педагогічних технологій та методик, що дають позитивні результати навчання.
Список літератури:
1. Всесвітня доповідь ЮНЕСКО про комунікацію та інформацію в 1999-2000. - http://www.polpred.com/free/unesco/2.htm.
2. Інститут досліджень в галузі освіти Онтаріо (Ontario Institute for Studies in Education). - http://csile.oise.utoronto.ca/ intro.html.
3. Крейг Баррет: России нужны цифровые преобразования. - http://www.computerra.ru/focus/34370/.
4. Національні стандарти технічної підготовки (National Educational Technology Standards, NRTS) - http://www.cnets.iste.org
5. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы сетевых сообществ в помощь учителю. - Владивосток, 2006. - 34 с.
6. Проект ООН по глобальному обучению и преподаванию "Школьный Киберавтобус". - http:// www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus.
7. Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe. - 2004 Edition. - Eurydice/ The information network on Education in Europe. - Р. 3.
8. North Carolina State University. - www.ncsu.edu/oit/nsdsplit.htm.

 
 

Цікаве

Загрузка...