WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Місце та роль інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти країн Європейського Союзу - Реферат

Місце та роль інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти країн Європейського Союзу - Реферат


Реферат на тему:
Місце та роль інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти країн Європейського Союзу
Освітні реформи у країнах світу тісно пов'язані з упровадженням ІКТ у процеси навчання молодого покоління. Більшість країн світу стратегічним вважають забезпечення комп'ютеризованих робочих місць для учнів, оснащення шкіл новітнім поколінням різноманітних технологічних засобів для модернізації освітніх процесів, створення підґрунтя для набуття школярами необхідних навичок та компетентностей у сфері застосування ІКТ.
У країнах-членах Європейського Союзу період до 2010 року проголошено пріоритетним напрямом вступ усіх освітніх та навчальних систем країн ЄС до Лісабонської декларації, яка підтримує загальну тенденцію інформатизації освіти у країнах Європи (2002 р.).
Як стверджує Європейський комісар з питань освіти і культури Європейської комісії Вів'єн Редінг: "Одним з пріоритетів європейського співробітництва є використання мультимедійних та Інтернет технологій у рамках покращення якості освіти"[1]. В. Редінг наголошує на необхідності оснащення якщо не всіх класів, то всіх шкіл найсучаснішими комп'ютерами та технологіями для того, щоб учителі могли використовувати дані технології для покращення методів роботи та для того, щоб учні могли розширити власні горизонти пізнання через використання мультимедійних засобів у т. зв. необхідній критичній перспективі.
Нині стало нормою для країн ЄС кожного року здійснювати загальний моніторинг доступу школярів та педагогів до мультимедійних технологій та визначати їх компетентності в даній сфері. Такі дослідження здійснюються в рамках міжнародних досліджень PISA та PIRLS, які здійснюють емпіричні дослідження та збирають необхідні дані на міжнародному рівні.
Дані, що збираються щорічно в рамках міжнародних порівняльних досліджень, свідчать, що рівень загальної комп'ютеризації шкіл у країнах ЄС дуже різниться залежно від країни. Більше того, близько 60%[2] опитаних учнів із країн Євросоюзу стверджують, що вони ніколи не використовували існуюче обладнання в навчальному закладі. Як стверджує В. Редінг[3], загальні освітні цілі тільки тоді будуть досягнуті, коли завдяки технологіям буде відчутно поліпшено якість викладання та навчання. Важливо відзначити й те, що переважно європейські вчителі набувають навичок роботи на комп'ютері не під час навчання в університеті, а вже пізніше, під час підвищення їх кваліфікації (протягом різноманітних навчальних та тренінгових програм).
За даними досліджень, що проводились в 2000 році в країнах Євросоюзу, на один комп'ютер припадало від 5 до 20 15-річних учнів. Ці дані свідчать, що комп'ютеризація дуже різниться залежно від країни.
Найбільший показник мають такі країни як Греція та Португалія. Найбільша кількість учнів на один комп'ютер припадає на Польщу[4]. Тут, як і в Україні не всі навчальні приміщення оснащуються мультимедійними засобами, а створюються окремі комп'ютерні класи. Якщо ж розглянути дані, що свідчать про рівень наявності домашнього комп'ютера, то найкращі показники припадають на скандинавські країни - 90% учнів мають вдома комп'ютери. Водночас загальні пропорції наявності домашнього комп'ютера становлять 50%.
Якщо ж розглядати рівень загального оснащення та доступу до мережі Інтернет, то в країнах ЄС є також великі розбіжності. Важливо відзначити, що рівень доступу до Інтернету є меншим у тих країнах, де меншим є рівень комп'ютеризації. Доступ до мультимедійних технологій удома пропорційно залежить від рівня доходу на одиницю населення.
Інформаційні та комунікаційні технології складають частину обов'язкової загальної навчальної програми більшості європейських країн. На рівні початкової освіти лише сім країн не включили ІКТ до обов'язкових навчальних програм (Італія, Болгарія, Чеська республіка, Латвія, Литва, Угорщина та Словаччина)[5]. В інших країнах ІКТ включено до базового навчального плану, зміст ІКТ впроваджується згідно двох різних підходів: перший - ІКТ можуть викладатись як окремий предмет, інший - можуть бути застосовані для викладання інших предметів.
Особливо слід підкреслити другий підхід, який домінує у країнах Європи, який полягає в тому, що ІКТ використовують у викладанні різноманітних навчальних предметів на рівні початкової школи[6]. Іноді в одній країні поєднуються обидва види впровадження ІКТ. Так, наприклад, у Греції ІКТ є одним з обов'язкових предметів у денній початковій школі з жовтня 2002 р. У Франції також, починаючи з 2002 р., поступово почало впроваджуватись ІКТ у зміст обов'язкової освіти початкової школи, однак не як окремий предмет, а як засіб викладання інших навчальних дисциплін.
У Великій Британії використовуються обидва підходи, де інформаційні технології можуть викладатись як окремий предмет, так і бути інтегровані через так звані крос-програмні комбінації.
В Угорщині ж, наприклад, базовий план передбачає підготовку до життя в інформаційному суспільстві, однак ІКТ навчання не є обов'язковим. У Румунії ІКТ є предметом за вибором. Такі різні підходи відображають традиції та освітню політику різних країн у галузі впровадження як ІКТ технологій, так і навчання.
Для країн ЄС спостерігається значна різниця у частоті використання комп'ютерів серед різних вікових груп учнів. Так, наприклад, учні 9-10 років стверджують, що вони не дуже часто користуються комп'ютерами під час перебування в школі, у той час, як 15-річні - навпаки - регулярно користуються комп'ютером та мережею Інтернет. Водночас спостерігається велика різниця по країнах. Так, наприклад, 15-річні учні Франції, Німеччини, Бельгії стверджують, що вони у своїй переважній кількості майже ніколи на використовують комп'ютер у школі.
Якщо ж говорити про частотність використання Інтернету, то найбільші показники спостерігаються у Данії, Австрії, Фінляндії, Швеції та Ісландії[7].
Підготовка вчителів є також важливим компонентом запровадження комп'ютерних технологій у контексті розвитку відкритої освіти у розвинених країнах Європи та світу. Так, у країнах, де ІКТ викладається як окремий предмет, або є засобом викладання інших, учителям нерідко допомагають спеціальні асистенти, що супроводжують комп'ютерне забезпечення навчального процесу, що є досить розповсюдженою практикою у системі середньої освіти. Вищезгадані спеціалісти мають вищу університетську педагогічну освіту.
За даними Всесвітньої доповіді ЮНЕСКО[8] у всьому світі зросла кількість застосування засобів та мереж цифрових інформаційних технологій у галузі освіти. На період 1998 р. більшість вчителів не було навчено ІКТ; вони досить обмежено застосовувати їх у навчальному процесі, школи не були достатньо оснащені засобами навіть у самих розвинених країнах.
Нині перед педагогічною громадськістю світу стоїть проблема підготовки вчителів, що здатні працювати в умовах швидкого поступу інформаційних та комунікаційних технологій, хоча такі технології, як кіно- відеофільми, телебачення та радіопродовжують відігравати велику роль в освіті всіх країн.
Зараз мова йде саме про цифрові технології, тобто синтез засобів, обладнання та систем передавання інформації. У наші дні інформаційні технології складають широкий спектр не тільки самих технологій, а й обладнання та сфери його застосування.
Вплив ІКТ на навчальний процес. Методи та технології. Ефективність застосування ІКТ широко досліджується вченими світу. Слід зазначити, що відділена передача знань через ІКТ спричиняє вплив на успішність учнів. За даними джерела www2.ncsu.edu/oit/nsdsplit.htm завдання, що передаються через так званий "технічний канал", такий, як телебачення, радіо, комп'ютерна мережа є ефективним засобом навчання. Застосування комп'ютера впливає на інтерес учня до

 
 

Цікаве

Загрузка...